Per-Aslak Ertresvåg: SOV, mitt lille Norge (2008) Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre

Innledning

. Per-Aslak Ertresvåg (f. 1931) fikk i mars 2006 utgitt den første norske boken om New World Order (NWO)-kabalen, dens historie, konspirasjoner og mål: Makten bak makten (Koloritt Forlag). Bokens Del 1 beskriver det euro-amerikanske oligarkiet – ledet av Rothschild-dynastiet i Europa og av Rockefeller-dynastiet i USA – og de viktigste NWO-institusjoner som har styrt Vestens historie de siste hundre årene. Bokens Del 2 er mer spekulativ, og består i dykk ned i diverse komplotter, trender og samfunnssymptomer som forfatteren mener at NWO-kabalen står bak. Boken har en journalistisk form, det er ingen akademisk avhandling.

Ertresvåg har i over 50 år vært pressemann. Han har bl.a. vært politisk medarbeider i VG, korrespondent i Brussel under EF-forhandlingene 1970-72, senere medlem av Korvald­regjeringens infogruppe om EF, og redaktør av Venstres Pressekontor der han startet ukeavisen Vår Fremtid. Han bygde opp og ble sjefsredaktør for den norske avdelingen av Inter Press Service (IPS). Han har utgitt flere bøker, samt forelest ved DH-skoler og universiteter i inn- og utland (Frankrike og USA).

Den 7. september 2007 holdt Per-Aslak Ertresvåg, Berit Ås, Trude Malthe Thomassen og Kari Storhaug en 911-pressekonferanse i tilknytning til Protestfestivalen i Kristiansand. I praksis besto pressekonferansen av et foredrag av David Ray Griffin, som er kjent for sine bøker der han avslører alle løgnene og unngåelsene i den offisielle versjonen av hva som skjedde den 11. september 2001. På pressekonferansen lanserte gruppen den tospråklige web-basen 911-Pressekonferansegruppen hvis Plattformdokument er det eneste web-dokument i Europa som prøver å gi en oppdatert helhetsoversikt over alle aspekter ved 911-dramaet. Berit Ås avsluttet konferansen med å si at hun ville prøve å få Griffin nominert til Nobel fredspris. David Ray Griffin og 911-bevegelsen ble nominert til Nobel fredspris 2008 (se Nominasjons­brevet og nominatorene).

I oktober 2008 kom Ertresvåg ut med boken SOV, mitt lille Norge (Koloritt Forlag). Dette er en oppfølger av Makten bak makten. Denne boken fokuserer på hvordan NWO-konspirasjonene har invadert vårt eget lille land takket være norske muldvarper i leder­posisjoner innen politikk, finans og industri. Mange kjenner til denne muldvarp-virksomheten, men er for konforme og tafatte til å ta et oppgjør med den. Pressen har for lengst druknet i trivialitetenes bunnløse brønn.

For dem som ikke bruker Internet aktivt eller leser utenlandsk litteratur, er Ertresvågs to siste bøker den eneste norske kilde til informasjon om NWO-kabalen og dens konspirasjoner.

Bokens forord er skrevet av Edvard D. Vogt, professor Emeritus ved Det juridiske fakultet, UiB, som ut fra et enkelt resonnement konkluderer at jo høyere opp i samfunnspyramidens maktelite man kommer, dess hyppige treffer man hverandre, diskuterer felles agendaer, og når konsensus om felles strategier, planer og mål. Jo høyere opp i samfunnspyramidens maktelite man kommer, dess større er sannsynligheten og naturligheten av å finne konspirasjoner av det profesjonelle slaget og av det riktig store formatet. Konspirasjoner på samfunnstoppen er således noe vi kan anta er den naturlige regel, ikke unntaket.

Ertresvåg begynner boken med sine observasjoner om hvordan Norges demokrati og velstand nå undermineres og svekkes innenfra av de norske muldvarper i leder­posisjoner innen politikk, finans og industri. Disse muldvarper fungerer i praksis som landsforrædere. Dette lands­sviket er langt alvorligere og fortjener hundre ganger mer media-oppmerksomhet og diskusjon enn det som oppsto rundt den døve og isolerte 80-åringen Knut Hamsun. Men pressen har gått tabloid, og det norske folk ”morer seg til døde” med underholdnings­programmer. I Norge begynte undermineringen av Norges suverenitet med Gro Harlem Brundtland.

Pressen skriver i beste fall vagt og diffust om ”globalisering” som om dette er en naturlov. Sjeldent blir det presisert at det egentlige emnet er hvordan eliten presser frem globalisering av nyliberalismen. Sjeldent blir det problematisert at nyliberalistisk politikk i sin essens går på bekostning av det nasjonale demokratiet og den offentlige velstand, eller at 80 % av befolk­ningen (arbeiderklassen og middelklassen) er denne politikkens tapere. Under denne poli­tikken ser vi en samtidig økning av fattigdommen og antall milliardærer; hvilket Susan George har påpekt i sine bøker for over tyve år siden. Selv en forening som Nei til EU greier ikke å se EU i dens rette NWO-kontekst. Der i gården ser man bare hvordan enkelte typer av norsk næringsvirksomhet trues ved implemen­tering av EU- og WTO-direktiver.

" Per-Aslak Ertresvåg: SOV, mitt lille Norge (2008) Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre ":http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.htmlwww.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html

Vist 956 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

de såm fårunder meg når østein meier sier at man skal avsløre makten såm utøves mott enkell indevid når en gjør de er de ikke bra va fan mener østein meier hemnesberget jeg bare lurer er dete et nyt politisk spill fra visse hold .hilsen jan granskogli.

jeg lurer va østein meier om at rana kommune nekter å la meg snake med vem jeg vil i rana kommune de er langt over grensen til trakasering av rådmanen i rana kommune og svein kålsdad og nav jeg har kun hørt løgner fra rana og hemnes kommune og advokat thor e sundsli såm skule sende en fakx såm ikke er kåmet pr i dag va sitter jeg i gjend med jo en ødelakt helse de er de di har prestert inngen ting anet de same er de med dag bryfjeldal og rådmanen i hemnes såm begår groft bedrageri uten at politiet har gjort noe såm helst men de er jo meget fårstående får di at statsadvokaten v/trones sa at de var hevn fra helgeland politidistrikt inngen annmeldelse vart tat på allvår di vart henlakt jo de er jo råtte reir av verste slag di er makt syke og har vrangfårestiling såm er behalingskrevene jeg får min dell gir fan og har trekkt meg fra dete fanes løggnene vil ikke høre dete pisset fra noe holld .hilsen jan granskogli

vi i hemnes og rana kommune har fått noen hyklere såm er og fått myndiget av fyllkesmanen og politiet i helgeland til å være tilsynet får hyø moral såm nav rana og dag brygfjeldal og svein kålsdad og dete går på sivilbefålkningen og roy wiggo aspevold jeg kan garantere at mine ord holder mål jeg lurer om dine ord holder mål nei desvere gjør di de ikke

de vi må huske på er at disse kommuner er tera kommuner og lyger fyllkesmanen i nordland huden fulld og tror du på fan fyllkesmanen i nordland lar seg lure trild runt de same er de med fyllkesleggen i nordland og de same er de med statsadvokaten i nordland disse kommuner har gåd over hodet på fyllkeshuset i nordland med tilsynet for hyø moral ovenfår fylkeshuset i nordlan.

så kan jo vem såm helst arbeide i kommuner selv draps dømte serie mordere sykopater inpoterte terorister såm vi ser på nps i bodø såm knut skjerpeset v/rehab med alle løgnene og malud sjomer såm er en avdanka narkoman og odd hæder såm er en økonomisk belasning får fylkes kommunen de same er de vel med svein kålstad og dag brygfjeld og nav rana v/ elin arnzen skevik er de slike fylkesmanen i nordlan vil ha i jobben da kan jeg ikke fårstå at fylkes kommunen har noe troværdighet lengere de må være akurat slikk såm på utyøa da politiet og den grove lov brudan di begode vor er troværdigheten til politiet nei de fines ikke i de helle tat i di neste 20 år ………

de såm er meget rart er utalelser fra dag brygfjeldal hemnes kommune sa at allt må være skriftlig og trordu på fan han motsier seg selv så vitt jeg veitt er de ikke noe skriftlig av de møtte i mo i rana og han sier at de er et møtte såm er lovlig uten noe skriftlig de svære er de 0 samarbeide fra meg de burde rådmanen i hemnes kommune regne med at de kåm til de pungtet når han har slikke u troværdig annsate de er kun pakk de di har i kommuner.

man kan jo lure va såm rører seg i hodet til knut hugen mo i rana såm tør å sende regningen til advokat sundsli såm er ikke mitt ansvar å va så frekk at han tar parti med nav såm skulle få til bjerka en konteiner i høst såm har kåstet kr 15500 i inn kjøpp får en 40 fots konteiner de er ufårstående at nav mo i rana tar seg den friheten å sende dene regningen i gjenom knut hugen til advokat sundsli uten en retsle kjending…………

jeg mener bestemt at de er et kamadri i helle nordland de er vell ikke de sisste en hører om koropsjon og tera saken man skulle tro at fylkesmanen i nordland hade lært at de kamaderiet skader fylkeskommunen mere med løggner og diagnose seting i stan får å ta afære med rana kommune og hemnes kommune å sete grenser får brud på emk loven eller er de staten i staten i kommunene.

de såm er være er svein kålsdad har brukt tia si på å ødelege livet til klienter i di sisste 10/15 åran med sin gallskap han manupulererer alle rundt seg med sin sykdom og vrangfårestiling og sin sykopatiske meniger og ikke minst brud på strafeloven 120 men sanheten er mye være en dete å lure klienter til å skrive under på skader såm ikke klienten har gjort er en grov straffe brud på norges lover jeg lurer va neste beviss mot svein kålstad man får sent til meg .nå er de opp til rådmanen i mo i rana va mere skal kåme frem i dagens lys……

jeg hørte at dag brygfjeldal kjøper inn til personer og tar mere en de kåster og nekter å betele restbeløpet såm han jokser .dete kales sipelt tyveri.

bare dete burde få opp glugene på rådmanen i hemnes kommune å si opp dag brygfjeldal med u midelbar virkning uten å få arbbeide oppsigelse tia si og gå på sosialstønad ut livet sitt.

såm komentar til per-aslak ertesvåg av den nye verdens årdningen i stor møtte i usa var norge tat ut såm pilot fårsøk såm skulle være standaren i anndre land og dærmed kåm eterslepet til jens cristian huge til anvendelse bygd opp på en statsle løggn dermed har jeg gåd ut med en stats hemlighet men da kan jeg gå ut med stats hemlighet nr 2 sykosys såm er et statlig arkiv åver pysikatriske pasienter se og lær av en såm har hatt en sekerhets klarering u be grenset.

viss de er de han østein meier hemnesberget mener med at dag brygfjeldal er troværdig da er de noe såm er så stein galt at noen må mental undersøkes u midelbart og de gjør rådmanen i hemnes kommune til svarte per de same er de med rådmanen i rana kommune såm er og blir svarte per.

sykosys ligger v/svane sjø i oslo dær kåm stashemlighet nr 3 i reken se og lær av en av di beste i dete spilet såm på går.

retelse sykosys er u lovlig eter at noreg skrev under på meneskertightene i år 1991 de burde riksadvokaten vitte.

jeg mener bestemt at de er et kamadri i helle nordland de er vell ikke de sisste en hører om koropsjon og tera saken man skulle tro at fylkesmanen i nordland hade lært at de kamaderiet skader fylkeskommunen mere med løggner og diagnose seting i stan får å ta afære med rana kommune og hemnes kommune å sete grenser får brud på emk loven eller er de staten i staten i kommunene.

er de nav og rana kommune tror at di kan gå fra avtalen om et småbruk da kan jeg jo bo dær jeg bor og bruke store sumer i kr får meg ser de ut får at de er de di vill og de ser ut får at de er de knut hugen vill så la de bli slikk så kåm ikke å si at de er så dyrt dær jeg bor de er jo slikk rana kommune v/svein kålsdad vill ha dete og de er de advokat tor e sundsli vil ha dete og gir fan i å gjøre noe såm helst med saken småbruk ke mange sykopater skal jeg må ha med å gjøre når skal de ta en ende med dete piss preiket og løggnene.

og tror du på fan at rana sykehus / legge vakta prøver å få pysikratisk dionse på meg ke stein gall går de ann å bli migrene og asma kan jeg ikke tenke at de er en pysikiatrisk dianose kansj at disse leger trenger en tvangs inn legelse før jeg skal til rana sykehus skal jeg til nortura de garanterer jeg legge vakta i mo i rana,

de svære er de ikke noe fåvaltings lov såm gjelder i hemnes og rana kommune de er lovet svar hellt til bakke til juli disse kommuner brytter sine egene lover og dær sitter fylkesmanen i nordland såm den største idoten av alle og gotar brud på norges lover .i de satans kamaderiet av gallskap såm bude tilsi at helle fylkeshuset skal tvangsinnleges i sibir med u midelbar virkning og vi har en u duglig fylkeslege såm er så gall at de er ikke noe håp får han væken på nps i bodø eller noen plass svarer ikke på noen brev han heller dete er gall skapen satt i system i nordland.

de såm fårunder meg er at de er blitt et kamaderi inn i sivilbefålkningen og en jating og beskyldning fra alle holld i stan får å ta affære med u sanheter slikk er de i hemnes og mo i rana kmaderiet har ingen ennde av løgn og bedrageri . kansje di er tilsynet får høy moral kansje di burde ta en historje om seg selv da kansje de er troværdig pr nå er de ikke troværdig med undrerskrifftslister mott enkeltt personer og en skole i blikvasslia til 60 miloner kr og en ute sene i svartebukta til 15 miloner kr såm jeg vart satt på offerbenken får på grun av sakken i gruva as dær tapte jeg kr 100 000 de kan ikke sivilbefolkningen i hemnes sitte å se på får da er di likk skyldig såm hemnes kommune .med dag brygfjell i spissen får dete………

Annonse