Vaksineringsbløffen med Stoltenberg-familien som ambassadører og profitører

vaksinasjonsparadigmet nå synes å henge i en tynn tråd, og holdes kunstig i live ved fusk, feiltolkning av data og systematisk ignorering av uønskede effekter. God dokumentasjon av dette finner man i Rolf Erik Hanssens bok Vaksinasjon: hva er sannheten om vaksiner? (2006) og i online-artikkelen til Jon Rappoport, Vaccine dangers and vested interests (2006). Én konspirasjon er hemmeligholdelsen av at vaksiner ikke virker etter den idé de er basert på, og nå misbrukes kun for profittens skyld; en helt annen konspirasjon er evidens på at NWO-kabalen via helsemyndighetene synes å bruke vaksinering til flere formål som bl.a. befolknings­kontroll (ved at vaksinen enten steriliserer personen eller svekker immun­forsvaret) og diverse biologiske eksperimenter. Som grunnlagsdokumentasjon kan her nevnes Gary Matsumotos bok Vaccine A: The covert government experiment that’s killing our soldiers, and why GI’s are only the first victims (2004) samt diverse blogg-artikler om vaksinen mot Human Papilloma Virus (HPV) som skal forårsake livmorhalskreft (to artikler fra Kjeld Heising: 241007, 081007). De færreste kjenner til hvilket intimt samrøre det er mellom Rockefeller Foundation, Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Stoltenberg-familien. De tre arbeider til de grader for hverandre at det blir spennende å se om dette tåler medias oppmerksomhet, hvis og når noen i den anemiske pressen tør å ta tak i dette. I årene 1910-20 ble båndene mellom den kjeltring­aktige laug-organisasjonen American Medical Association (AMA) og Wall Streets bank/finans-elite knyttet ved at landets rikeste og mektigste personer opprettet skattefrie fond som støttet medisinsk forskning. Pengene gikk til AMA-godkjente medisinske skoler og universiteter. Finans­eliten forventet på sin side å få mye igjen for pengene, da det bare var i navnet (og for den naive presse) at dette var ”humanitære” og ”filantropiske” donasjoner. Kenny Ausubel skriver i boken When Healing becomes a Crime (2000; s. 288-89): ”Medisin hadde aldri før vært lukrativ forretning, og plutselig var den besvangret med nok løfter til å tiltrekke seg ”gummi-baronene” fra slutten av 1800-tallet. De anvendte masse­produksjonens industrielle logikk på frembruddet av medisinske behandlinger. AMA kastet seg på hjulene til disse overveldende finansielle kreftene for å transformere medisin om til en industri. Formuene til Carnegie, Morgan, Astor og Rocke­feller finansierte kirurgi, strålebehandling og legemidler, som ble de lukrative hjørne­steinene til den gryende medisinske økonomi.”

Partnerskapet mellom såkalt ”skolemedisin”, farmasøytisk industri og Wall Street dannet den konstellasjon som vi i dag tar for gitt og innbiller oss er ”objektiv medisinsk vitenskap til pasi­entens beste”. Kirurgi, strålebehandling og legemidler har det til felles at alle partene i konstellasjonen tjener på det. [Denne historien er nærmere omtalt i mitt kreftkapittel her].

Rockefeller Foundation har altså i nærmere hundre år vært en sentral aktør i denne ”let’s make money by making and keeping people as sick as possible”-affæren som i dag kalles objektiv medisinsk vitenskap. Det var Rockefeller Foundation som i 1929 stiftet og full­finansierte Statens institutt for folkehelse, som i 2002 ble slått sammen med Statens helseundersøkelser (SHUS) til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Camilla Stoltenberg, som er søster av statsministeren, arbeider som FHIs assisterende direktør. Ertresvåg skriver (s. 108): ”På hennes [Camilla Stoltenbergs] ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor mye familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.” Jens Stoltenberg har vært en reisende ambassadør for vaksinekampanjer, hånd i hånd med verdens rikeste mann Bill Gates som i de senere årene har hevet seg på den profitable vaksine/medisin-karusellen. Med alle de mangemilliardærer og transnasjonale mega-konserner som er involvert i helse, i å hjelpe lille deg og meg, skulle man tro at verdens helseproblemer var over for lenge siden. Istedet ser vi en kontinuerlig økning av helse­problemer. Merkelig. Stoltenberg-regjeringen har hastebevilget rundt 800 millioner kroner til vaksineringskampanjer, og har lovet totalt seks milliarder kroner i støtte frem til 2015. Regnskapene til Nasjonalt folkehelseinstitutt er unntatt offentlighet, grunnet ”konkurranse i vaksinemarkedet”. FHI er altså en aktiv aktør i vaksinemarkedet; hvilket naturligvis er en uholdbar situasjon for en offentlig etat som skal være borge for objektiv kunnskap og være på pasientenes side. I stedet har vi en etat som profiterer på at flest mulig nordmenn tar flest mulig vaksiner. Fortjener en slik etat vår tillit? Per-Aslak Ertresvåg: SOV, mitt lille Norge (2008) Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre Versjon: 14. desember 2008

kilde http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html

Vist 5619 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Alle kan få dette bevist,det er bare å trykke her http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5640&MainArea_5661=5640:0:15,1368:1:0:0:::0:0&MainLeft_5640=5544:40753::1:5586:5:::0:0 deretter søker dui på navnet Camilla Stoltenberg på Kontaktinformasjon
PÅ høyre side under Kontaktinformasjon under “Personer, adresser og annen kontaktinformasjon”

Folkehelseinstituttet’s regnskap er forresten unntatt offentlighet -institusjonen hvert år mottar millionstøtte fra Rockefeller-foundation – penger som ettersigende går uavkortet til fam. Stoltenberg…

Det er kanskje også verdt å nevne at pappa Thorvald Stoltenberg er storaksjonær hos vaksineprodusenten GlaxoSmithKline, at sønnen hans, stats- og vaksineminister Jens Stoltenberg, i sin nyttårstale erklærte at han vil vaksinere alle verdens barn, og at dattera til Thorvald, Camilla Stoltenberg, sitter som ass. dir. i det private(!) Folkehelseinstituttet, som sterkt promoterer denne vaksinen…Av: Aumakua, 26.06.2009 18:48:55

Med pappa Thorvald Stoltenberg som storaksjonær i GlaxoSmithKline, sønnen Jens “jeg-vil-vaksinere-hele-verdens-barn” Stoltenberg som vaksine/statsminister, og søstera Camilla som ass.dir i det privateide Folkehelseinstituttet, som årlig mottar millioner i støtte fra Rockefeller-foundation, er det duket for god profitt for den familien…

Stappe i oss haste-produserte vaksiner som i beste fall kun forårsaker den sykdommen den er ment å hjelpe for? Lykke til. Til nå burde vi ha lært av historien – men medias makt over folkets tanker er stor. Vi glemmer fort…
Av: Aumakua, 26.06.2009 09:46:00 kilde http://www.fvn.no/nyheter/innenriks/article679863.ece

Se også ny Vaksinasjon-diskusjonsgruppe på Ildsjelens nettverk (her).http://ildsjelen.ning.com/group/vaksineparadigmetvaksinerbefolkningskontroll

Vaksinefondet GAVI som skal drepe små barn

Et av De viktigste prosjektene i COSMIC er prosjekt GAVI som går ut på å ødelegge samvittighetens stemme i alle verdens spebarn.

Nå har jeg funnet det rette navnet for et overvåknings- og styringssystem som har ambisjoner om å styre alt fra været i verdensrommet til enkeltindividenes tanker. De tekniske detaljene kan du lese på engelsk og tysk wikipedia. De viktigste prosjektene i COSMIC er prosjekt BABEL som styres av jesuittene og går ut på å skape fullstendig begrepsforvirring når det gjelder levende veseners rettigheter og plikter og GAVI som går ut på å ødelegge samvittighetens stemme i alle verdens spebarn. Hilen Synnøve
kilde http://en.wikipedia.org/wiki/GAVI

Nornens beretning av Synnøve Fjellbakk Taftø 2008 Til Velaug og Thore

Når var det jeg oppdaget at alt ikke var som det skulle være i
den norske statsforvaltningen? http://www.nettby.no/community/article.php?id=2477807&community_id=1151574
Boka sendes gratis fra min e-mail carlrydsaa@hotmail.com

“Gavi selv har overlatt til markedet å få ned prisene på vaksiner. Ifølge alliansen skulle nye markeder føre til at flere aktører ville produsere legemidlene – noe som i sin tur ville bidra til anbudsrunder og lavere priser. Så langt har dette ikke slått til. Ett legemiddelfirma, Glaxo-SmithKline, produserer for eksempel den nye kombinasjonsvaksinen – til ti ganger høyere pris enn de gamle enkeltvaksinene.”

Morten Wetland ved Statsministerens kontor er overfor Ny Tid imidlertid avvisende til kritikken knyttet til patenter:

“Det virker fremmed for meg at Gates skal kritiseres for dette. Stoltenberg vil fortsette å oppfordre Gates til å støtte Gavi. Så kan det heller være at man burde se på spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter i andre sammenhenger”.

Markedskreftene skulle sørge for at prisene på vaksiner, som følge av GAVIs storssating, skulle gå ned, men tidligere i år kunne Norads magasin Bistandsaktuelt rapportere (les mer her):

“Så langt har dette ikke slått til. Ett legemiddelfirma, Glaxo-SmithKline, produserer for eksempel den nye kombinasjonsvaksinen – til ti ganger høyere pris enn de gamle enkeltvaksinene.” “Jens Stoltenbergs regjering har til hensikt å øke Norges støtte til Det internasjonale vaksinefondet GAVI til 500 millioner kroner årlig fram til 2015. Den totale støtten til vaksinering av barn i fattige land blir til sammen 6,5 milliarder kroner i løpet av perioden.”

KILDER http://www.rorg.no/Artikler/1435.html

Verden av i dag styres av maskinbaserte systemer der de fremherskende ideene er hjernevask til lydighet, behandling av avvikere og kontroll med enkeltmennesket fra fødselen av.

kilder http://www.nettby.no/community/article.php?id=2471405&community_id=1173873

Annonse