31 des.2009 kan livet ditt forandres for alltid...

Aldri hørt om Codex Alimentarius? Det er akkurat hva de vil.

Om du ikke har hørt om Codex, så sjekk hva media har skrevet om saken. Hør med de folkevalgte om de kjenner til Codex. Du er ikke alene om du er uvitende!

Codex Alimentarius er et FN-organ, og lager matstandarder. Men de blander seg også borti kosttilskudd og helsepåstander, og således påvirker Codex din helsefrihet. Dette skjer i et byråkratisk skyggeland, der media ikke deltar og forbrukerne holdes i uvitenhet. Codex retningslinjer for vitaminer og mineraler i kosttilskudd, og retningslinjer for helsepåstander vil, når de er ferdige, potensielt gjelde over hele jorda. Og slik resultatet kan anes i dag, vil de tillatte vitamin- og mineraldoser bli minimale og tillatte helsepåstander strengt regulert – fullstendig på tvers av det vi i dag vet. Det tas ikke hensyn til at tilskudd av vitaminer og mineraler er helt nødvendige for å opprettholde optimal helse. Ernæringsmedisinen har også klart demonstrert den helbredende/terapeutiske effekten av vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer.

Om vi, som helsebevisste forbrukere, ikke handler nå – og stopper Codex i tide, kan dette bli en del av din fremtid.

Er du opptatt av din egen helse og helsefrihet, må du gjøre deg kjent med Codex. Når Codex retningslinjer for vitaminer er innført, og globalt implementert, vil det ikke lenger finnes noen fristeder.

Utfordring til deg
Les hele denne artikkelen, den angår både deg og dine kjære.
Vi skal så enkelt som mulig forklare hva Codex er og hvorfor det er helsefarlig.

4. Industrien og den strenge reguleringen av kosttilskudd og helsepåstander

Som nevnt ovenfor er den verste skaden allerede gjort, hjemme i de enkelte nasjoner, når byråkratene stiller til møte i CCNFSDU.

Man kan si at alt som bestemmes i Codex, allerede er bestemt på forhånd.

Hvorfor ble de nasjonale lover og regler – også i Norge – så restriktive? Fordi vitaminer og mineraler er farlige? Neppe.

Så her aner vi hva som faktisk foregår….

Det er godt grunnlag for å tro at noen så den enorme nytteverdien og helsegevinsten av kosttilskudd, og nettopp derfor tok skritt for å begrense vår tilgang til dem.

Hvorfor? Kan det tenkes at det er fordi ”noen” ikke kan tjene penger på friske mennesker? Eller at usunne mennesker er politisk passive?

Kan det tenkes at ”helsevesenet” – eller skal vi kalle det skolemedisinen og den farmasøytiske industri – er klar over en konkurranse som ernæringsmedisin representerer, og ønsker å stoppe den? Hvis vitaminer og mineraler kan hjelpe oss å holde oss friske, for ikke å snakke om å helbrede sykdom, kan vi forestille oss ”noen” ikke vil at du og jeg skal kunne kjøpe dem fritt, lære å bruke dem, og således holde oss friske.

Det som ikke er lov i kosttilskudd vil bli regulert som medisin. Medisin er enten forbudt, reseptbelagt eller forbeholdt apotekene. Hvis Codex fjerner din tilgang på effektive kosttilskudd, hvem ”eier” da de ”nye medisinene”? Har farmasiselskapene da ”sikret” seg dette markedsaspektet også?

Flere og flere kosttilskuddselskaper kjøpes opp av farmasøytisk industri. IADSA (internasjonal bransjeorganisasjon) er ”infiltrert” av farmasøytisk industri. Det meste av det som i dag produseres av syntetiske tilskudd produseres av … farmasøytisk industri. Forsøk på å patentere vitaminer og mineraler er allerede på gang

Kan det tenkes at matindustrien (og farmasøytisk industri) – ser muligheten til å tjene penger på ”forsterket mat” – og således ikke vil at vi skal kunne putte tilskudd i munnen selv?

Ett argument her er jo at ved å forsterke maten med vitaminer og mineraler, får den tilbake noe av næringsstoffinnholdet den hadde før den ble transportert, prosessert og pakket. Og da kan man fortsette å forfekte den påstand at vi forbrukere får i oss nok av de viktige næringsstoffene, også når det blir klinkende klart for en hver at supermarkedsmaten er nesten tom for næringsstoffer.

Og om industrien får hånd om tilførselen av vitaminer og mineraler til forbrukeren gjennom forsterket mat; tror du de vil bruke de mest sofistikerte, bio-tilgjengelige og naturlige formene i produktene? Eller de billige syntetiske?

Uansett, ved utvikling av nasjonale lover og regler er alltid ”stakeholders” med i prosessen, gjennom konsultasjoner, lobbying og høringsrunder. Og stakeholders betyr stort sett industrien.

5. Langt på vei er myndighetene industriens løpegutter. Også i Norge?

Og forbrukerne? Høres deres røst? Sjelden eller aldri. Hva med forbrukerorganisasjonene? Forbrukerrådet? Forbrukerombudsmannen? BEUC (på EU-nivå)? Generelt støtter de kategorisk restriksjoner på kosttilskudd. Og grunnen er alltid den samme: forbrukerne må ”beskyttes”.

Og vitenskapen? For våre folkevalgte og byråkratene søker vel faglige råd? NRK meldte for en tid siden at 1/3 av de ansatte ved Statens legemiddelverk går over til jobber i legemiddelindustrien etter endt karriere for staten. Vi håper det ikke har noen betydning her.

Nesten uten unntak er vitenskapen myndighetene støtter seg på, ”industriens vitenskap” – og altså den samme som mener at kosttilskudd er både unødvendige og farlige.

Slik fremkommer restriktiv lovgivning. Myndighetene påstår naturmidler er farlige til tross for at de er bevist tryggere enn mat. Kosttilskudd blir kalt direkte helsefarlig, fullstendig unyttig og unødvendig, og lovgivning – stort sett drevet frem av parhestene industri og ”vitenskap”, tar bort din tilgang på de mest effektive og helsebringende produktene.

Les hele rapporten her;

http://www.nmmgroup.net/pdf/codex_brosjyre.pdf

Facebook; http://www.facebook.com/group.php?gid=34289091660

Om du vil laste ned en mp3 og høre litt info codex kan du gjøre det
hos www.radiofri.com, easy-listening blandet med viktig info.
Her er direktelink til programmet som om handler helse og Codex
http://radiofri.com/060906radiofri.com.html (60min)ANBEFALES!

Her er et foredrag som forteller deg hva Codex er, viktig info!!
Ian Crane – Codex Alimentarius ANBEFALES OGSÅ!)

Og så sementerer man det hele i større og større pakker: EU og tilsvarende regionale grupper – og så Codex.

Vist 62 ganger. Følges av 1 person.
Annonse