Bort i hampen

Denne hemmelige

hampåkeren på Landbrukshøgskolen i Ås er ulovlig fordi dyrking av industri-hamp rammes av narkotikalovgivningen.

- Det er verre enn om man skulle forby poteter fordi det kan lages sprit av dem, sier Bård Solheim, innehaver av butikken Hemp House i Oslo, om det norske særforbudet mot å dyrke hamp til industrielle formål.

De fleste land i Europa har en eller annen åpning for dyrking av hamp.

Innenfor EU får bønder som dyrker hamp tilskudd, fordi hampen er miljøvennlig. Nylig ble det gitt tillatelse til forsøksdyrking i Sverige, mens Danmark har hatt en generell tillatelse til hampdyrking de siste to-tre årene.

Industri-hamp skiller seg fra rus-hamp ved at innholdet av det narkotiske stoffet THC er så lavt at det umulig kan gi rus.

Bonden Kris Stenseth på Ullern gård på Romerike vil gjerne dyrke hamp på åkrene sine. Han sier at å ruse seg på industrihamp vil være som å prøve å bli full av å drikke surmelk.

Norske myndigheter har avslått alle søknader om å få dyrke industrihamp. Sist har Planteforsk på Apelsvoll på Toten fått avslag på en søknad om forsøksdyrking på et lite felt.

Statens helsetilsyn sier at forbudet mot industrihamp er begrunnet i kontrollproblemer. Det vil si at man er redd for at det i skjul av lovlige hampplanter skulle dyrkes rus-hamp. Dette har vært et problem i Sveits, hevder helsetilsynet.

-Det byr på ganske store praktiske og ressursmessige utfordringer å skulle føre en effektiv kontroll, sier Petter Øgar i Statens helsetilsyn.

Her hjemme sier Jan Ferstad, som tidligere var forsker på Landbrukshøyskolen på Ås, at det er tvilsomt om det i det hele tatt er mulig å dyrke hamp med særlig høyt narkotisk innhold i det norske klimaet. Til det er det for kaldt og mørkt her i landet. Dessuten er det lett å se forskjell på rus-hamp og industrihamp.

Hamp er brukt siden vikingetiden i Norge, men i 1965 ble dyrking av industrihamp forbudt i kjølvannet av marihuanaens inntog i landet.

Nå er det mange som mener at forbudet bør oppheves, fordi hamp har svært mange positive egenskaper, samtidig som forbudet er dårlig begrunnet.

Hamp er miljøvennlig blant annet fordi den kan dyrkes uten bruk av plantevernmidler.

Hamp brukes i dag i tusenvis av produkter. Her er noen av de viktigste: Papir,

tekstiler og klær, tauverk, lerret, maling, forskjellige typer olje, bygningsmaterialer, kosmetikk. Mange bilfabrikker bruker hamp i interiøret for å erstatte glassfiber.

Reportasje: Svein Torgersen
TV 2 18. oktober kl. 20:00 2000

kilde:http://web.archive.org/web/20010119174900/http://www.tv2.no/riketstilstand/

Hamp kan redde verden

Hamp kan være en fredlig løsning til den globale mat- og drivstoffkrisen. Regjeringer verden over snakker om en grønn revolusjon, men ingen tør å snakke om hamp.

Den Amerikanske revolusjonen
Oppbyggingen av de tidligste koloniene hadde ikke vært mulig om det ikke var for en svært spesiell plante. Amerikanerne hadde aldri klart å løsdrive seg fra britenes varer om det ikke var for hamp.

Cannabis/hamp ble brukt over hele verden siden begynnelsen av menneskets tid som et behov for menneskeheten. Papir laget av hamp ble brukt til bøker, bibler, kart og penger. Du kan produsere 4 ganger så mye papir fra et mål med hamp som du kan fra et mål trær til 1/4-del av kostnadene, 1/5-del av forurensning, det er 10 ganger sterkere og varer opptil 1000 år istedenfor 50 hos de mer tradisjonelle vekstene. Det kan resirkuleres 4 ganger så mange ganger som papir fra tremasse.

Den Amerikanske grunnloven ble skrevet på hamp-papir, samt de første 3 utkast av uavhengighetserklæringen. Selv store seilskuter som U.S.S. hadde sine seil laget av hamp. Hamp er den sterkeste naturlige fiberen på planeten. Hamp er 26 ganger sterkere enn bomull og har 10 ganger lengre varighet. Den første Levis jeans ble laget av hamp samt alle soldatenes klær for den revolusjonære krigen. Den krever ingen kjemikalier for å vokse, har svært få naturlige fiender og vokser i et bredt spekter av ulike klima.

Det er også den raskest voksende planten på planeten. Den vokser 4 ganger raskere enn korn. Frøene fra hamp gir den høyeste kilden til komplett vegetabilsk protein, mer enn hvilken som helst annen matkilde på jorden. Enda høyere enn soyabønner. Det har også vært re-realisert at hampfrø er den høyeste kilden til essensielle fettsyrer i verden. Essensielt betyr nødvendig for liv. Fettsyrer er nødvendige for oss og gunstig for å rense kolesterol ut av arteries på en naturlig måte.

Alle oljer i supermarked er dårlig ettersom de er plassert i klar plast emballasjeglassvarer og utsettes for direkte sollys. De blir like ille som mettet fett. Hampfrøolje

kan også brukes som en maskinbasert smøreolje for motorer og andre maskiner og erstatte etterspørsel for oljeutvinning fra bakken.

Henry Ford bygget sin Ford Model-T med hamp
Virkningens styrke var 10 ganger sterkere enn stål alene. Dette vil eliminere mange kjøretøydødsfall i dag. Model-T ble også laget for å kjøres på hampbasert drivstoff som Henry Ford grodde. Dette ble vist i Popular Mechanics i februar 1938.

Grunnen til at hamp er ulovlig i Amerika i dag er at de viktigste familier i Amerika (Frimurere), Harrimans og Rockefellers (Standard Oil), Whitneys (Eli Whitney-Cotton Gin), Dupont (Kjemikalier i tremasse prosessering og bomull plantevernmidler) og Hearst (Aviser, Media) finner det mer lønnsomt å selge oss unødvendige kjemikalier, unødvendig oppgravd petroleumsolje, immunsystemødeleggende legemidler og nedkuttede trær i tynne skiver, alle på kunstig høye priser på bekostning av våre helse, og livsmiljøet.

For disse bedriftene er det virkelige problemet at man ikke kan patentere en frittvoksende plante. Nesten alt produsert i Amerika av store selskaper som er eksportert for salg på verdensmarkedet er patentert. Den totale verdien av olje, petrokjemi og farmasøytiske salg er hundrevis av milliarder dollar. Med tilgjengeligheten av over 50.000 nye produkter og behovet for å produsere dem, ville Amerika vært en mye rikere nasjon hvis bøndene og gjennomsnittlig statsborger ble tillatt å vokse denne verdifulle planten.

Gamle tradisjoner i Norge
Det er fortsatt norske bønder som søker om tillatelse for å dyrke industriell hamp i Trøndelag. Grunnen til at de søker er kun på grunn av alle bruksområdene til planten. Helseminister Sylvia Brustad og Statens legemiddelverk vil ikke gi bøndene, eller noen andre for den saks skyld, tillatelse til å dyrke industriell hamp i Norge.

Helseministeren sitt argument er: “Det er en risiko for at opphevelse av forbudet kan bli oppfattet som starten på en liberalisering av norsk narkotikapolitikk og et første skritt i retning av legalisering av cannabis.”
Med dette blir Norge ett av de eneste europeiske land hvor bønder ikke har lov til å dyrke industriell hamp til tross for gamle tradisjoner. 5 år før andre verdenskrig, importerte Norge over 20 tusen tonn hamp og eksporterte over 3 tusen tonn ferdig tauverk. Den gangen Norge var underlagt Danmark satte Norge var underlagt Danmark satte kong Christian V til og med et påbud til bøndene om å dyrke hamp.

Unødvendig bruk av miljøskadelige sprøytemidler
I en sammenligning av forskjellige tekstilfibre gjort av Forum for utvikling og miljø, utpeker nylon, akryl, bomull og blandingen bomull/polyester seg som miljøverstinger. Her ser vi at bruk av sprøytemidler som globalt brukes i dyrkning av bomull er klassifisert blant de mest giftigste sprøytemiddelene blant mennesker. Dette har faktisk ført til episoder hvor mennesker og dyr har fått alvorlige helseskader.

De som kom seg best ut var hamp, alpakka, kashmir, saueull og lin.

Hampen kan dyrkes uten noe form for sprøytemiddeler og den er kjent for å vokse i en ekstrem fart.

Biodrivstoff sulter ut den tredje verden
En rekke fattige land i verden har i dag store problemer med matmangel. Bøndene blir tilbydt å få fem ganger mer for å dyrke biodisel fremfor mat.

Om bøndene hadde satt igang hampproduksjon ville man fått 3 ekstra avlinger i året, og en betydelig større avling pr høsting. Man kunne faktisk kuttet ned på jordbruksområdene, og gitt dem til fattige folk i en allerede overbefolket del av verden. Klimakrisen kunne også vært sterkt forbedret.

Kunne du tenke deg å dyrke ditt egen drivstoff? Det er nettopp det noen ikke ønsker. Du skal ikke bli selvforsynt. Henry Ford dyrket sitt eget drivstoff via en lokal hampbonde. Forretningsmoguler som J.P Morgan og Rockefeller tenkte umiddelbart på de store tapene om alle kunne være selvforsynt med drivstoff.

Nikola Tesla var en vitenskapsmann som ble utsatt for sabotasje. Han hadde en revolusjonerende kunnskap som i 100 år har vært tilbakeholdt fra oss. Han hadde en maskin som genererte elektrisitet fra jordens magnetiske felt. Altså en ekte evighetsmaskin. 100 år senere høres idéen nesten like gal ut, men det er sant.

Igjen tenkte Rockefeller; “Hvor skal man da putte kwh-måleren?” Energikrisen er en av grunnene til at vi har hatt så mange kriger rundt om i verden de siste 100 år. Olje er jo det sorte gull. Noen har melkebart, andre har oljebart.Vi trenger ikke deres kriger når vi har energifrihet.

Jeg stopper her.
Siden jeg ikke er tilhenger av å legalisere hamp med ruseffekt enda……….

kilde: http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/hamp-kan-redde-verden/

Vist 466 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Dette er sant liv vitnesbyrd om helbredelse av kreft med olje cannabis
http://cannabisoilcurecancer.blogspot.no/

Annonse