Per-Aslak Ertresvåg om stortingsvalget

Valgkampen har avdekket tvangspålagt taushet om de viktige sakene, mener Per-Aslak Ertresvåg Selv om mange synes at årets valgkamp har vært både kjedelig og perspektivløs, så er det nettopp dette sørgelige faktum som både er det interessante og det viktige ved valgkampen.

- Det er vanskelig å se denne tvangspålagte tausheten som annet enn en barsk innrømmelse overfor realitetene: norske politikere har godtatt at de store, livsavgjørende politiske spørsmål ikke kan, eller ikke skal, fram i lyset. Det sier Per-Aslak Ertresvåg, tidligere mangeårig redaktør i Venstres Pressekontor og Inter Press Service, et av verdens største nyhetsbyråer, og forfatter av bøkene Makten bak Makten og Sov, mitt lille Norge. Han har i nesten 50 år fulgt norsk politikk på kloss hold.
Vi er i krig

Intet parti og ingen politiker har våget å stille det viktigste av alle spørsmål: hvorfor skal vi (som mennesker i alle NATO-land) godta å bli bestrålt hver dag, og utsettes for det helseskadelige nedfallet fra chemtrails, kjemiske flyspor. Dette er bare noe av det som angår alle, fra nyfødte barn, til de eldste. Vi befinner oss i krig hvor kjemiske og elektroniske våpen blir brukt mot oss fra makter som ikke vil oss vel.

Titusener nordmenn som følger med på nettet vet dette, mens presse og politikere er tause. Hva skal vi med slike politikere og en slik presse? Likheten med den taushet som i det stille ble innført i Tyskland i 30-årene, er alarmerende. Ingen har selvsagt våget å ta opp det kravet som jeg i min siste bok kaller naziparagrafen i norsk psykiatrilov, og som må fjernes. Som mange etter hver vet, blir 10,000 -11,000 nordmenn hvert år tvangsinnlagt på psykiatriske institusjoner, ofte med politiets hjelp. I Danmark iog Sverige ligger tallet på 2-3000. Når man da kjenner til at denne loven også er blitt misbrukt i politisk øyemed, er det skremmende.

“Skal også dette få fortsette – beskyttet av taushet? Det er slike saker som inspirerte til boken og tittelen Sov, mitt lille Norge, sier Ertresvåg.
Flere våkner

- Veldig mange har heldigvis etter hvert våknet, det har jeg registrert på tallrike møter som jeg er blitt invitert til å tale på de siste par årene, men disse befinner seg ikke blant landets politikere, ennå i alle fall. En politiker som har vakt oppmerksomhet i år, er Fremskrittspartiets Siv Jensen, på visse avgrensede områder en begavet kvinne.

Fremskrittpartiet har jo tidligere ønsket å selge ut oljereservene våre på kysten. Det ligger en viss freidighet og inkonsekvens i at intet parti er så villig til å bruke nettopp pengene fra oljevirksomheten til alle gode formål. Hadde Stortinget fulgt Fremskrittspartiets anvisninger, ville vi simpelthen ikke hatt disse pengene. Nå foreslår partiet at landets største selskaper, som Statkraft, Hydro og andre selskaper som gjennom mange år er bygd opp av våre skattepenger, bør selges til utlandet.

Det er ikke sjokkerende at partiet mener dette. Det sjokkerende er derimot at disse tankene følger nøyaktig oppskriften som den hemmelige internasjonale Bilderbergerklubben anbefaler, og som er brukt for å underlegge seg flere utviklingsland.

Siv Jensen er antakelig den siste norske politikere som har deltatt på et møte i Bildebergerklubben, den klubben som ble stiftet av Rockefeller hvor mangeårige president var en tidligere nazioffiser.

Når Siv Jensen vil selge norske ressurser, hun er dessverre ikke alene om det, så er det altså Fremskrittspartiets politikk hun forfekter, det er kanskje en tilfeldighet at det stemmer med Bilderbergens planer for hvordan man tar kontrollen over et land? spør Ertresvåg.

Om forfatter
Armin Bahrami

“Truth-seeker” en stemme blandt folket, gjerne med en megafon ute i en demonstrasjon. Armin er samfunnsengasjert og mener noe skjuler seg bak kulissene. Våknet opp i en alder, da pentagon ble angrepet 11september, begynte han til å tvile om den offisielle historien var sann. Etter det, kom det ene etter det andre frem i dagens lys. Armin er nå motstander av NATO, WTO-bevegelsen, EU, Bilderberg gruppen, Chemtrails, Datalagringsdirektiver, Codex Allimintarius, den skjulte koloniseringen gjennom globalisering, black-op millitary projects, secret societies, and the “war on terror” som han inderlig mener Er terror. Favoritt sitat: “be the change you want to see in the world” Gandi

KILDER http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/per-aslak-ertresvag-kommenterer-stortingsvalget/

Vist 151 ganger. Følges av 1 person.
Annonse