Hjernekontroll eksperimenter på Gaustad sykehus og i Norge :"Kappløpet om hjernen" Del 2

Ifølge dokumentene og filmen som (se her "Fra Rikets tilstand ":http://www.youtube.com/watch?v=N7aijNEOHk4&feature=related ) Tilstand viser til, engasjerte Statsminister Einar Gerhardsen seg også i arbeidet med eksperimenter på hjernekontroll på mennesker. 6. desember 1956 bestemte ledelsen for Fords forskningsprogram seg for å innvilge 150 000 dollar til Gaustad sykehus.

Elektroder ble satt inn i hjernen til spedbarn av Carl Wilhelm Sem-Jacobsen mer info her%wilhelm%20s&stikkord=&year_from=&year_to=&stedsnavn=&genre_code=&country_code=&fylke_code=&startid=0 , i 1946 uten foreldrenes viten. På 50 og 60 tallet ble elektriske implantater satt inn i dyr og mennesker.

I perioden 1950-70 påstod personer i Norge og i utlandet at de ble utsatt for ulovlige eksperimenter fra militære etterretningsorganisasjoner i samarbeid med ulike offentlige institusjoner, de ble ikke trodd. Et av de mest kjente forskningsprosjektene var MKULTRA med 149 subprosjekter.

TV 2, Rikets Tilstand nevner et meget godt eksempel på hvordan det kan gå når ofre for hjernekontroll ikke blir trodd av omverdenen. De forteller om Erling som ble utsatt for hjernekontrolleksperimenter på 60-tallet.

Erling fortalte at han hørte stemmer. At noen hadde operert inn en elektronisk boks i hodet hans og at det ble drevet eksperimenter med ham. Ingen trodde at han var annet enn gal og hørte hjemme i psykiatrien. Teksten her er hentet fra dette stedet HER

Bildene er hentet fra Carl Wilhelm Sem-Jacobsen, Bok II A1– Technique, ca. 1957–1966.SE HER

Rikets tilstand – Kappløpet om hjernen (2/2) SE HER

Hjernekontroll eksperimenter på Gaustad sykehus og i Norge :“Kappløpet om hjernen” Del 1
“SE HER ":http://detsomstatennorgeskjuler.origo.no/-/bulletin/show/637638_hjernekontroll-eksperimenter-paa-gaustad-sykehus-og-i-norge

Vist 638 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Hemmeligstemplede eksperimenter – Rapport av Gina Rydland, frilansjournalist. 14.02.2011.

Rapporten er basert på samtaler med 21 personer i tidsrommet 2001 – 2009, samt bøker, rapporter og nedgradert materiale. Deres introspektive beskrivelser henviser til opplevelser fra begynnelsen av 1970 til 2009. Personene som har vært med i samtalene mener seg utsatt for hemmeligstemplede elektromagnetiske eksperimenter med hjernen. Målindividene (MI) rapporterer at eksperimentene utelukkende utføres via kommunikasjon mellom satellitt og hjerne og uten bruk av chip implantater eller nanoteknologi. Personene har opphav i Norge, Sverige og USA.

I denne rapporten inkluderes eksempelvis ikke metodebruk i forbindelse med hemmelighold, rekruttering av personale og nøkkelpersoner eller hvordan hemmeligstemplede eksperimenter finansieres. Den tar heller ikke for seg problemstillingene rundt personvern. Rapporten er utelukkende konsentrert om målindividenes subjektive beskrivelser, rettigheter samt personlige implikasjoner.

Rapporten er overlevert følgende organer, 16.02.2011: Helse og Omsorgsdepartementet (HOD), Forsvarsdepartementet (FD), Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS), Forskningsetiske Komiteer, Amnesty International Norway.

Rapporten kan bli utvidet dersom ytterligere materiale foreligger.

Les den her

Hjemmesiden deres ligger HER

Annonse