56 gonger på sju år har norsk våpenindustri forsøkt å eksportera våpen til tvilsame regime. (Norge vs Libya og Tvilsomme arabiske regimer) Del 2

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2010, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeidHER

*Ville eksportera våpen til Libya, Syria og Iran Marokko, Algerie, Libya, Syria, Pakistan og Iran er blant landa som er blitt nekta import av norsk krigsmateriell dei siste åra. *

*Ingen av desse landa har importert krigsmateriell frå Noreg i løpet av den same perioden. Handelen har blitt stansa av norske styresmakter. *

Tabellen under er utarbeida av Alexander Harang i Noregs fredslag for TV 2. Der kan du sjå kva land norsk våpenindustri er nekta å selja krigsmateriell til dei siste sju åra.

Statssekretær i Utanriksdepartementet, Gry Larsen har tidlegare sagt til TV2.no at det er heilt greitt at Noreg har eksportert krigsmateriell for over 1,3 milliardar kroner til ulike arabiske diktatur.
– Norsk våpenindustri må stå til rette for kven dei sel til

– Eg har ingen problem med det blir eksportert forsvarsmateriell frå Noreg, sa statssekretæren.

– Er den norske våpenindustrien kynisk, når dei vil selja krigsmateriell til land som Syria, Libya og Iran?

– Norsk våpenindustri er ein del av ein internasjonal marknad, dei konkurrerar internasjonalt og må stå til rette for kven dei sel til, seier ho.

Det er tøft når sivile dør av våpen, snakk om at det er fra sine egne man skal få det i fra

*Det avgjerande er om dei får lov til å selja eller ikkje, legg ho til. Ho meinar det faktum at norsk våpenindustri er vorte stogga 56 gonger på åtte år, er eit døme på at Noreg har eit strengt og godt regelverk. – Men Noreg selde jo krigsmateriell til Libya i 2010? Kva var grunngjevinga då? – Me selde nattkikkertar til Libya for litt over ein million kroner, og det var ein annan situasjon i Libya då enn no. Slik situasjonen er no, vil me sjølvsagt ikkje selja til Libya, sluttar ho. Det avgjerande er om dei får lov til å selja eller ikkje, legg ho til. Ho meinar det faktum at norsk våpenindustri er vorte stogga 56 gonger på åtte år, er eit døme på at Noreg har eit strengt og godt regelverk. – Men Noreg selde jo krigsmateriell til Libya i 2010? Kva var grunngjevinga då? – Me selde nattkikkertar til Libya for litt over ein million kroner, og det var ein annan situasjon i Libya då enn no. Slik situasjonen er no, vil me sjølvsagt ikkje selja til Libya, sluttar ho. *
“aRTIKKELEN ER KRAFTIG REDIGERT NED LES HELE HER ":http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/midtosten/ville-eksportera-vaapen-til-libya-syria-og-iran-3583844.html

Fei for egen dør, Gry Larsen! Det er flott at Norge tar initiativ til å jobbe for at det skal bli norm i NATO å kreve sluttbrukererklæring ved våpeneksport, men Norge kan ikke skyve NATO foran seg. -Norge må selv innføre sluttbrukererklæring fra NATO-alliere, sier nestleder i Changemaker, Markus Nilsen.

Hjemmeside til changemaker

Forsvarets narko-gruppe mistenker sine egne soldater FÅR å smugle herion/opium inn til Norge (utbryter grupper fra det tidl.forbryterkartellet Stay Behind smugler narko inn til Norge) Del 1
HER

Norge solgte krigsutstyr til Gaddafi like før man startet bombingen og dreping av kvinner og barn fra F-16 fly (Norge vs Libya) Del 1
HER

Vist 422 ganger. Følges av 1 person.
Annonse