Knut Storberget hadde for inntil noen uker siden overhodet ingen planer om å gå av. Det fikk jeg vite av kilder han er fortrolig med.

“Sin egen avgang er det eneste en statsråd kan lyve om og komme unna med det. Men jeg tror ikke mine kilder løy, da jeg snakket inngående med dem for noen uker siden. " Elisabeth Skarsbø Moen ‎"Storberget blir neppe den siste som kommer til å ta sin hatt og gå. Du skal ikke utelukke at snart kan forsvarssjef, generaler og admiraler i Forsvaret for øvrig, og sjefer i politiet, begynne å gå av. Fordi de ikke kan medvirke til svik mot eget land og folk. Grensen er trolig nådd for mange i embetsverket etter hvert." Norulv Øvrebotten

Elisabeth Skarsbø Moen kommenterer

Tvert imot hadde terrorhandlingen 22. juli feid bort all tvil han måtte ha hatt i sommer om å trekke seg.

Nå var det viktigere enn noen gang å ta ansvar, mente han.

Ikke bedt om avløsning

Ifølge mine kilder er det heller ikke slik at han hadde bedt om noen avløsning tidligere i år. At han kan ha drøftet det med sine nærmeste og statsministeren er selvsagt noe annet.

Sin egen avgang er det eneste en statsråd kan lyve om og komme unna med det. Men jeg tror ikke mine kilder løy, da jeg snakket inngående med dem for noen uker siden. Mine kilder ville overbevise meg om at det var riktig av Storberget å bli sittende.

Bakteppet for samtalen var blant annet at VGs politiske redaktør, Hanne Skartveit, hadde stilt spøsmålet: Tar Storberget ansvaret?

Det irriterte Storberget og hans nærmeste medarbeidere. Slike spørsmål fra pressen skulle det settes en stopper for.

Storbergets overlevelses-liste

Jeg ble presentert for en liste med åtte punkter som Knut Storberget hadde laget seg etter 22. juli. Listen leste Storberget for seg selv hver morgen og den beskriver hvordan han skulle klare å ta ansvar og holde fokus frem til granskingskommisjonen leverer sin endelige rapport neste år.

De åtte punktene var:
1. Redusere smerte for de berørte.
2. Bygge opp Justisdepartementet. Det innebar også å sørge for en skikkelig rettsprosess slik at straffesaken kunne startes ved påske og være ferdig før sommerferien neste år.
3. Ydmykhet, det vil si å la kommisjonen få jobbe og lytte til krtitikk.
4. Evaluering, det vil si å ha kritisk blikk på seg selv.
5. Helhet, unngå å inføre forhastede tiltak før kommisjonens rapport er ferdig neste år.
6. Virksomme tiltak, for eksempel sørge for at helikopterberedskapen kom raskt på plass ved bevilgninger i statsbudsjettet allerede denne høsten.
7. Fortsatt satsing, det vil si å fortsette blant annet og øke bevilgningene til PST, slik han har gjort tidligere i perioden.
8. Stå i det!

Det siste punktet var svært viktig. Storbergets mål var å bekjempe svarteperspillet, ikke skylde på andre partier eller andre aktører, men vise at han var ansvarlig.

Det greide han ikke.Han greide ikke si unnskyld til de pårørende. I stedet ga ham dem ny overraskende informasjon fra Stortingets talerstol: I hele 42 minutter skal politiet ha stått på landsiden mens ungdommer ble skutt og drept på Utøya.

Norge sviktet

Norge sviktet disse ungdommene denne dagen, fordi beredskapen var for dårlig. Storberget hadde ansvaret for det. I dag tok han det endelig og gikk.

Den fasen landet vårt nå går inn i blir tøff. Mange skal takle at de sviktet, vi som ikke var direkte involvert skal takle at vi ble sveket. Det setter tilliten vår til poltikerne på prøve.
Derfor var det viktig at Storberget gikk. Det er han som har fattet beslutningene når det gjelder politiberedskap som vi så summen av 22. juli.

Maktkampen i gang

Flere politikere bør nå tenke over hva de foretar seg. De må vokte seg vel for ikke å opptre slik at de setter mer av tilliten vår på prøve. I dag tidlig ble det etter en lang dragkamp klart at Høyre og Ap får viljen sin i den videre behandlingen av Storbergets redegjørelse.

Den skal tas av en ekstraordinært opprettet komite, der Ap har forlanget å få to ekstra representanter slik at de beholder flertallet. Høyre har stått sammen med Ap og kjempet med nebb og klør mot at saken skulle havne der den hører hjemme: I kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Det hele dreier seg om hvem som skal ha definisjonsmakten i den videre behandlingen av beredskapen 22. juli. Når Høyre og Ap finner sammen i slike saker, er den knallharde maktkampen om sitt eget ettermæle som statsbærende parti i gang.

Den maktkampen kan fort bli ødeleggende for folks tillit til systemet vårt.

Les kommentaren fra Norulv Øvrebotten
Hva blir det neste?

Statsminister Jens Stoltenberg snakker som vanlig ikke sant når han hevder at justisminister Knut Storberget kom til ham og ba om å gå av rett etter bombeeksplosjonen i Oslo og massedrapene på norske ungdommer 22. juli. Når Stoltenberg snakker mest usant, går han enten til Aftenposten eller TV 2.

Journalistene Arne Strand og Stein Kåre Kristiansen er ikke akkurat hva du kan …kalle gode nordmenn. De er likevel små i dette spillet. Men veldig nyttige. Stein Kåre Kristiansen står på CIAs liste over øst-tyske Stasis gamle folk i Norge. Arne Strand tilhører en annen liste.

Storberget er gått av som justisminister fordi han ikke klarer å være med på mer kriminalitet. Han har forstått at terroren kom for å styrke det systemet som han er en del av og som han er blitt tvunget til å være med på å maskere.

Du kan bli frustrert og stresset av mindre. Jeg har personlig opplevd liknende situasjoner, men ikke så grove i Forsvarsdepartementet. Stoltenberg instruerte for noen uker siden politiet om å ikke arrestere mordere i Norge. “Av hensyn til rikets sikkerhet.” Da rant det over for mange politifolk. Begeret var fullt.

Storberget blir neppe den siste som kommer til å ta sin hatt og gå. Du skal ikke utelukke at snart kan forsvarssjef, generaler og admiraler i Forsvaret for øvrig, og sjefer i politiet, begynne å gå av. Fordi de ikke kan medvirke til svik mot eget land og folk. Grensen er trolig nådd for mange i embetsverket etter hvert.

Russlands hardkjør kommer til på gi seg nye dramatiske utslag i dagene fremover, og vær klar over at du ikke kan stole på norske medier. Samme hva som skjer.

Norulv Øvrebotten

Bakgrunn: Journalist, sjefredaktør,
næringslivsleder og forsvarspolitiker.
Programsekretær i NRK-Dagsnytt og NRKs
utenriksavdeling 1979-86, redaktør i
Firdaposten 1986-90, politisk rådgiver
for forsvarsminister Johan Jørgen Holst,
Forsvarsdepartementet, 1986-88.
Sjefredaktør og adm.dir. i Rogalands
Avis fra 1990. Leder for og medlem av en rekke
offentlige utvalg innen Forsvaret på
1980 og 90-tallet. Fransk utdanning fra Paris i 1984 og fra 1994-1996.

Besøk hans hjemmeside Her
“Les også USA lar Russland overta Norge – Norge i det store spillet av Norulv Øvrebotten Del 1
HER
Noen dager etter terrorangrepene 22. juli kom justisminister Knut Storberget til statsminister Jens Stoltenberg og varslet at han ville gå av som statsråd etter kommunevalget. Det kommer frem i programmet «Kristiansen&Strand».
Se intervjuet med Stoltenberg her

150 min med analyse over bomben som smalt i Oslo og drapene på utøya(Innledning:Terror – Konspirasjon mot Det Norske Folk ved bruk av mind-controll?)HER

Anders Behring Breivik – Programmert til drap (Terror – Konspirasjon mot Det Norske Folk ved bruk av mind-controll?)Del 2 HER

Stay behind og kampen om Norge (Terror – Konspirasjon mot Det Norske Folk ved bruk av mind-controll?)Del 1 HER

Det Skjulte Norge – Tredje sending Del 1 – Radio Modum

”Det skjulte Norge” er tittelen på en serie som ble sendt av lokalradiostasjonen Radio Modum i 2 000. Serien omhandlet forhold som ikke hører hjemme i et demokrati, og som er egnet til å gi hvem som helst frysninger. Som et eksempel nevner jeg at Radio Modum i en sending avspilte en tape som viste hvorledes Kåre Torvholm ble møtt da han ringte statsministerens kontor for å fortelle om drapstrusler mot seg og sin familie.

Torvholm (1941-2000) var den som i fremste rekke kjempet for å avdekke økonomisk kriminalitet innen norsk fiskerinæring. Tidligere stortingsrepresentant Marie Lovise Widnes (SV) skrev i sin bok ”Fragler, finst dei?” omfattende om Kåre Torvholm og hans arbeide. Og tidligere statssekretær Oddmund Hammerstad skrev i boken ”Oppgjør” – i avsnittet ”Stay behind i fiskarlag og bonde- og småbrukarlag” om trusler mot Torvholm.

I tillegg til at Radio Modum sendte ”Det skjulte Norge”, skrev den lokale avis, Bygdeposten, om ikke-rettsstatlige forhold i Norge – i hvert fall inntil redaktøren ble først suspendert og så oppsagt høsten 2 000. I artikkelen ”Den siste sovjet-staten” skrev redaktør Irene Mjøseng om at Sunnmørspolitiet krevet Kåre Torvholm og Oddmar Remøy, begge med plettfritt rulleblad, underlagt mentalobservasjon. Slik begrunnet kommunelege i Herøy, og tidligere statssekretær (AP), Bjørn Martin Aasen tvangsinnleggelsen av Oddmar Remøy: “Han høyrer til eit sivilt nettverk av både lokal, nasjonal og internasjonal tilknytning som har som formål å avdekke kriminelle ting som foregår i det offentlege for å få ting over i meir produktiv lei. Etter mi meining er krava i lph 3 [paragraf brukt for å hjemle tvangsinnleggelse] innfridde“.

Tenk å være så syk at man arbeider for å avdekke kriminelle ting som foregår i det offentlige! Å stemple som psykisk syke de som står frem og forteller om korrupsjon og brudd på menneskerettighetene i Norge, er et usympatisk, men velbrukt virkemiddel. ”Hjernevasket” er diagnosen undertegnede og Bygdepostens tidligere redaktør Irene Mjøseng har fått tildelt av Venstres organisasjonssjef Runolv Stegane. ”Paranoia” kunne flere partifeller stemme i.

Over 10 000 mennesker tvangsinnlegges i Norge hvert år, noe som medfører at Norge er det land i Vest-Europa som tvangsinnlegger suverent flest mennesker i forhold til folketallet. Konkrete saker menneskerettighetsorganisasjonen FAMPO har arbeidet med, viser at rettssikkerheten er fraværende for de som skal tvangsinnlegges og dopes ned.

En sak som fortjener spesiell oppmerksomhet (og som man kan lese om på http://home.no.net/fampo) er saken til Torbjørn Rustan fra Nøtterøy, som ble stemplet som evneveik og plassert i spesialskole. I voksen alder gjennomførte og bestod den evneveike på eget initiativ videregående skole… 25. januar i år stilte Rustan, undertegnede og FAMPOs leder Dag Hiåsen til et møte med bl.a. fylkesmann Mona Røkke. ”Tror det er vesentlig at de får tømt seg for aggresjon” tilhører hva vi innledningsvis ble møtt med av den tidligere justisministeren. Trenger jeg si mere?

”Det skjulte Norge” er tittelen på en serie som ble sendt av lokalradiostasjonen Radio Modum i 2 000. Serien omhandlet forhold som ikke hører hjemme i et demokrati, og som er egnet til å gi hvem som helst frysninger. Som et eksempel nevner jeg at Radio Modum i en sending avspilte en tape som viste hvorledes Kåre Torvholm ble møtt da han ringte statsministerens kontor for å fortelle om drapstrusler mot seg og sin familie.

Om forfatteren

Redaksjonen har skrevet 14 artikler.

Lys i Mørket Vi ønsker å være et ledd i en grasrotbevegelse som skal opplyse og lede medmennesker til den litteratur og kunst og læremidler og hjelpere (terapeuter) som behøves for å kunne se verden som den er, og ikke som den illusjonen som en er tillært, indoktrinert og manipulert til å tro.Kilde Riksavisen

Kåre Torvholm saken historien om “stay behind” & fiskemafiaefiskernes pensjons-/trygdeinnbetalinger som forsvant(1)Les her

*Alt om Norges egntlige landsvikere, de som overvåker sitt folk samt bygger underjordiske bunkersere over hele Norge, *

Vist 600 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Avisa Nordlands misjons Blad er et magasin som vil ta opp emner relatert til forskning samt samfunnsnyttig stoff med innhold av høy opplysningsverdi. Ved å gjengi tidligere, godt journalistisk arbeid vil vi kunne presentere gode, kvalifiserte artikler, samt høyaktuelle lokale temaer fra Nordland fylke. Nordlands misjons Blad

Annonse