Forum: Åpent forum

Avfallsmegler skal hjelpe Oslo kommune med å gjøre forretninger med mafiaorganisasjonen La Camorra(Norsk søppelmafia)(1)

*
(“– Nå er det for det første ikke snakk om at Oslo kommune skal inngå en avtale med Napoli. Det vil i så fall være en avfallsmegler som inngår avtaler.Når det gjelder eventuell mafiatilstand i Napoli, så tror jeg ikke at jeg skal si noe om det, sier kommunikasjonssjefen i Energigjenvinningsetaten i Oslo.”)*

Oslo kommune vil gjerne kjøpe søppelet som ligger å flyter i Napoli
Kommunen Oslo har i dag samtaler med myndighetene i Napoli om hvordan Oslo kommune skal kunne å ta i mot søppel fra Napoli.

(Slik ser det ut i gatene i Napoli for tiden etter at byens søppelordning ikke har fungert på to uker.
Søppelkrisen i Napoli har pågått i mange år, men har blitt forverret av camorraen, *som driver en *ulovlig, men lukrativ håndtering av byens renovasjon.Mafiaen tjener derfor store penger på søppelkrisen, og* mistenkes for med viten og vilje gjøre det den kan for å forlenge krisen.*)

Det har blitt sendt ut en delegasjon fra Oslo kommune som har vært i Napoli denne uka, disse personene er i forhandlinger med lokale myndigheter i Italia om å kjøpe søppel fra Napoli i vinter.

Jannicke Gerner Bjerkås, kommunikasjonssjef i Energigjenvinningsetaten i Oslo, til NRK to to representanter er sendt til Napoli. Oslo kommune vil gjøre både Napoli samt Oslo kommune fornøyd.

Den norske forfatteren Mariangela Cacace har skrevet bok om den italienske mafiaorganisasjonen Camorra.

Dette sier hun selv selv etter å ha hatt snakket med camorister, drapstruede journalister, politimenn og korrupte politikere.

(Mariangela Johansen Cacace)

Den italienske mafiaorganisasjonen Camorra, systemet infiltrerer alt og alle i samfunnet – fra hverdagslige hendelser til verdensomspennende forretninger, fra gateplan til politikere,* og fra Napoli til Norge.*

Her kan du selv høre henne fortelle om Camorraland og om søppeltømminga de driver med, på Morgennytt.

Kjøp Camorraland av Mariangela Johansen Cacace her:
*
Planlegger to skip med søppel til Oslo i januar
*
Både Norge og Sverige har et stort behov for søppel for å kunne produsere fjernvarme. Det foreligger planer om å sende to skip med testforsendelser til Norge allerede på nyåret.

Dessuten forhandles det om å sende én til Sverige, dersom forhandlingene med det norskbritiske konsernet Fortum Brandis Energy fører fram, ifølge svenske SVT.
*
Mafian bekymrer ikke kommunen
*
Den napolitanske mafiaen La Camorra driver flere ulovlige søøpelfyllinger i Napoli-distriktet, men mafiaens innvirkning bekymrer ikke Oslo kommune.

– Nå er det for det første ikke snakk om at Olso kommune skal inngå en avtale med Napoli. Det vil i såfall være en avfallsmegler som inngår avtaler.

– Når det gjelder eventuell mafiatilstand i Napoli, så tror jeg ikke at jeg skal si noe om det, sier kommunikasjonssjefen i Energigjenvinningsetaten i Oslo til NRK.

(demonstrasjoner i Sør-Italia mot Camorra.)

Selvfølgelig ER DET IKKE NOE PROBLEM Å GJØRE BUSINESS med Mafian, når du har en mellommann eller dealer som det også heter.

Derfor er det ekstra viktig å bruke fine og passende settninger, når en slik pikant sak som dette skal beskrives med presse og avislesere som vitne.
*
Avfallsmegler vil inngå avtaler med korrupte napolitanske politikere og Camorra som er navnet på Italias største mafiaorganisasjon og som har i flere hundre år kontrollert Napoli og andre byer i Italia.
*
Innen utgangen av 2011 skal hele Oslo kildesortere plastemballasje og matavfall. Pilotprosjekter startet i utvalgte deler av byen 01.10.2009.

Les mer om “Camorra” her av Roberto Saviano

Men innen den tid skal altså Oslo kommune kjøpe importert søppel fra Napoli, søppelavtalen med søppelmafian i Napoli er en veldig god og lukrativ tjeneste kjøpt av mafian i Napoli – Det er altså ikke Oslo kommune som kjøper søppel fra Napoli (mafiaen i Napoli, camorraen, har et verdensomspennende forbrytersyndikat å gjøre handel med, også i Norge)

Vi husker alle at avfallsbransjen i Østfold var oppgitt over at norsk søppel forsvant til svenskergrensen.

- Det er jo helt ulogisk. Hva vil egentlig myndighetene? Vil de ha slutt på deponeringen for å bruke det verdifulle avfallet til energiproduksjon, eller vil de bare sitte og se på at dette bygges ned som en viktig produksjon i Norge? Mens svenskene vinner anbudsrundene, sa administrerende direktør Rolf M. Gjermundsen i Østfold energi .

Camorra-topp arrestert i Napoli

- I henhold til avfallshierarkiet, skal avfall alltid energigjenvinnes før det deponeres. Selv om det betyr at det må sendes over grensen.
*
Dette betyr at det er lett får utenlandske gangstere å kvitte dritten sin i Norge enn får nordmenn å kvitte seg med sitt i utlandet.*

Moralen blir at det ikke er noen moral når det sitter skurker på hver sin ende av bordet der man skal diskutere forretninger på bekostning av miljøet.

Enda mer Coop Helgeland(”Coop Helgeland stinker nå av KORRUPSJON!!”)(2)

Fra en artikkel i Handelsbladet FK med tittelen ”Bråk i Coop Helgeland” 9. november i år har jeg sakset følgende: ”Etter det Handelsbladet FK erfarer, har Coop Helgeland store underskudd etter første halvår, og ferske regnskapstall viser at det fremdeles er millionunderskudd i samvirkelaget. En intern oversikt i Coop viser at Coop Helgeland er blant de svakeste samvirkelagene så langt i år, før årets normalt sterkeste salgsuker starter.”

(Odd Harald Ribe)

Dersom disse opplysningene er riktig, så kan det høyst berettiget stilles spørsmål med lovligheten av at Odd Harald Ribe og deler av styret, bevilget kroner 500 000 av medlemmene sine midler i en tid hvor Coop Helgeland kanskje sårt trenger dem selv.
Samvirkelovens kapittel 4 regulerer ganske inngående bruken av årsoverskudd. Det må være lov å stille spørsmål om gaven på 500 000 er ”i samsvar med forsiktig og god forretningsskikk.” som det sies i lovens § 27. Likedann så sies det i § 34 at en gave skal vurderes opp mot den økonomiske stilling foretaket befinner seg i på gavetidspunktet. Det kan neppe være forsiktig og god forretningsskikk å gi bort 500 000 kroner fra en bedrift som på givertidspunktet går med underskudd. Jeg legger ved ordlyden i §-en for ordens skyld.
§ 34. Gåver
(1) Årsmøtet kan vedta å gi høvesgåver, og dessutan gåver til samvirkeformål eller allmennyttige formål som er rimelege utfrå formålet med gåva, stillinga til foretaket og omstenda elles. Retten til å gi gåver kan delegerast til styret eller eit anna organ.
(2) Styret kan til same formål gi gåver som har lite å seie i forhold til stillinga til foretaket.

(Coop Helgeland og Bakehuset Nord-Norge bestrider lovligheten til Coop Korgens bruk av forkjøpsrett til aksjene i Bakeriet. Og de bestrider styret i Bakeriets godkjenning av forkjøpsretten. Nå ber de retten i første omgang “fryse” situasjonen til striden kan få en endelig rettsavgjørelse. Fra høyre: Advokat Brynjar Østgård (for Bakehuset Nord-Norge), styreleder i Bakehuset Nord-Norge, Svein Sivertsen, advokat for Bakehuset Nord-Norge, Hallvard Østgård, advokat for Coop Helgeland, Sten Tore Ødegaard og adm.dir. i Coop Helgeland, Odd Harald Ribe.)

Om Ribe og hans styrevenner har opptred utenfor lovens ånd og bokstav i sin iver etter å bevilge penger til et prosjekt som de mente var til så stor nytte for Coop Helgeland , at det var av underordnet betydning om medlemmene skulle komme til å misslike beslutningen, så bør det få konsekvenser.
Fra før så sliter Coop Helgeland med sitt renome etter kjøpet av dir. Ribes bolig i Tromsø. Ribes forsøk på å selge Bakeriet på Mo i Rana til kanskje kjente i Tromsø, hans etterfølgende rettssaker mot de som ikke støttet hans syn, gjorde heller ikke ryktet bedre. Når Coop Helgeland ved sin direktør og noen styrevenner har fått om lag halvparten av medlemsmassen mot seg, så er det på høy tid at Coop Helgeland gjennomfører en egengranskning av dir. Ribe og styrets disposisjoner. Dette er nødvendig for at Coop Helgeland skal gjenvinne tilliten hos sine mange lojale medlemmer som føler seg frustrerte og overkjørt.
Dette forslag burde Ribe og styre hilse velkommen. Dersom ei granskning konkluderer med at alt har gått riktig for seg i Coop Helgeland etter at Odd Harald Ribe tiltrådte sin stilling, så vil både Ribe og styret være renvasket og tilliten til Coop Helgeland som en åpen og demokratisk styrt bedrift, etter samvirkeprinsippenes ånd, være gjenopprettet.

Vennlig hilsen Øystein Meier Johannessen
Formann i Nordland Samfunnspartiet

Les også:Står Coop Helgeland ved en korsvei?? ”Coop Helgeland stinker nå av KORRUPSJON !!”(1)

Les også:Er Hells Angels mer samfunnsskadelig enn frimurerlosjen Øystein Meier Johannesen Formann i Nordlands Samfunnspartiet

Når Staten betaler overpris & selger med tap - Til hvem?(STATEN KJØPER:Orkla skog(1)får 1,7 milliarder for skogen)

Det Norske stay behind nettverket eller edderkopp nettverket som Siv Jensen også kaller det.Er en mange armet blekksprut som har konsentrert sitt nasjonale hode hos PST.Men det er ikke der den egentlige makta sitter.

Uansett, nettverket er som skrevet tidligere etablert i samtlige statlige foretak, og har dermed både makt og muskler i et hvert foretak der staten har en aksjepost.
*
Når vi erkjenner at dette stay behind nettverket også opperer innen små og store private selskaper innen både fiskeri,landbruk og industri, er det ikke vanskelig å skjønne at slike kjøp og salgs avtaler som denne mellom Staten og Orkla er mulig.*
*
Konkret hvem i Orkla konsernet som er stay behind representant, er ikke det viktigste, det viktigste er at vi ikke glemmer at dette er en stay behind handel.*

Muligheten får at kjøpet er et ærlig kjøp der hensikten er å bevare mest mulig skog for folket gjennom vernet skog,friluftsliv osv. samt for å holde svenskene unna og bevare den opprinnelige svenskegrensen er også mulig, mer om dette helt nederst i kommentarfeltet i del 2.

Under denne artikkelen ligger historisk fakta om forbindelsen – Frimureriet og stay behind nettverket.

Orkla (ORK) melder mandag morgen at det selger 1,1 millioner dekar skog til statlige Statskog.

Prisen havnet på 1.725 millioner kroner etter at det er gjennomført en budprosess.

«Avtalen er inngått med forbehold om Stortingets godkjennelse. Gjennomføring forutsetter også at Konkurransetilsynets godkjennelse foreligger,» heter det i en pressemelding fra Orkla.
*
- Dette er en veldig god pris for Orkla, sier Dag Sletmo hos ABG Sundal Collier til E24*.

Han mener dette er gode nyheter som kan drive selskapet framover.

Meglerhuset hadde lagt til grunn at Orkla ville få 1,2 milliarder kroner for skogen

Orkla har forsøkt å selge skogen i ni måneder. Hovedeier Stein Erik Hagen har også gått langt i å antyde at han ønsker at Orkla selger seg ned i solenergiselskapet Rec.

- Det er vel gjerne slik at det er de eiendelene man kan få en god pris for som selges først. Når det ikke er akutt behov så vil man vente med de tingene som per i dag ikke er mulig å få en tilfredsstillende pris for, sier Sletmo.

Dagens Næringsliv skrev i forrige uke at det var ventet en salgspris for skogselskapene på 1,5 milliarder kroner.
*
Prislappen Orkla melder om mandag morgen er altså 225 millioner kroner over dette nivået.*

- Styrket posisjon

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) mener transaksjonen vil kunne styrke Statskogs strategiske posisjon innen skogbruk, jakt og friluftsliv.

- At Statskog SF på forretningsmessig grunnlag har lykkes i å kjøpe eiendommene, vil gi foretaket et bedre grunnlag for effektiv drift, samtidig som mulighetene for å tilrettelegge for jakt, fiske og friluftsliv styrkes, sier Brekk.

Statskog har som mål å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser.

Regjeringen er positiv til Statskogs kjøp og vil med det første fremme et forslag til Stortinget om å stille til disposisjon en egenkapitaltilførsel på 1.250 millioner kroner og et lån på 475 millioner, opplyser Landbruks- og matdepartementet.

Omstridt

Siden planene om salg ble kjent i februar, har flere kommuner og lokale skogeiere argumentert for at Orklas skog bør forbli norskeid. Samtidig har flere påpekt at prisen trolig ville bli urimelig høy og kritisert Statskogs mulige kjøp. Den uformelle prislappen som verserte i markedet før salget, var på rundt 1,5 milliarder kroner.

- Ut fra vanlig prising av norsk skog er 1,5 milliarder kroner veldig dyrt. Dagens kontantstrøm fra eiendommene kan ikke forsvare en slik investering, sa Gudbrand Kvaal, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, til Nationen før salget.

Skogeiendommene er fordelt på Hedmark, Telemark, Agder og Buskerud. 80 prosent av eiendomsmassen ligger i Hedmark.

Borregaard Skoger ble etablert i 1902 av britiske Kellner-Partington Pulper Company Limited for å sikre råstofftilgangen til Borregaards fabrikk i Sarpsborg.

“kilde ":http://e24.no/boers-og-finans/article3872375.ece

Les:Når Staten betaler overpris & selger med tap – Til hvem?(STATEN KJØPER ORKLAS SKOG Hagen har fått himmelhøy overpris)

Les også: Hyller Hagens «garasje-salg» :her

FAKTA OM AKTØRENE

ORKLAS SKOGER
Orklas skoger består av de tre aksjeselskapene Borregaard Skoger as, Borregaard Vafos as og as Børresen.
Består av 1,1 millioner dekar utmark. Store deler ligger i Hedmark fylke.
Skogen har en bokført verdi på 300 millioner kroner.

STATSKOG
Styrer en femtedel av Norges areal med 60 millioner dekar.
4,1 millioner dekar er produktiv skog.
Omsetning i 2009 var på 250 millioner kroner.
En fjerdedel av inntektene stammer fra skogbruk.

Les Frimureriet og de hemmelige selskap

Etter hvert begynner det å tegne seg ett mønster som viser at norges maktelite knytter bånd til internasjonale organisasjoner. Ikke minst knyttes det bånd mellom det norske og utenlandske militære og etterretning. Også en del av stortingsrepresentantene og lokalpolitikerne har vært frimurere og de har hatt bånd til utenlandske losjer. Norske frimurere har også vært ledere av og organisert paramilitære grupper som Stay-behindgruppen.

Stay-behind-nettverket, ved Alf Martens Meyer hadde forbindelser til det
engelske MI 5 og CIA’s representanter ved den amerikanske ambassade. Stay-behinds
depoter ble lagt ut i åpent terreng til bruk for de organiserte enheter. De inneholdt
sambandsutstyr, klær, sprengstoff, våpen, ammunisjon, stridsrasjoner og tobakk. Utstyret kom fra Alf Martens Meyers kontor og utstyret og finansieringen kom fra England og USA. I en matrikkel for frimurerlosjen hadde Meyer IX grad i logen ”St. Olaus til de tre Søyler” i Oslo, hvor han var vikar for Første Bevoktende Broder.

Finn Sjue og Ronald Bye, oppgir i boken ”Norges hemmelige hær” at Stay-behind på sitt sterkeste disponerte fra 1-2000 mann i Norge og at den sorterte under etterretningstjenesten. Over hele Europa skall til sammen 50 000 mann være tilsluttet slike grupper, en maktoppbygging som CIA sto bak, uten at kongressen eller de respektive lands nasjonalforsamlinger var orientert. Fra Erik Rudstrøms bok om frimureriet har jeg funnet følgende avisartikkel fra VG (Verdens Gang), som har skrevet at Meyer hadde tilhørt en ”CIA-celle”:

”En del av våpnene som er beslaglagt hos Meyer stammer trolig fra CIA-celler
som ble opprettet over hele Skandinavia i begynnelsen av 1950-årene. Det var den
tidligere CIA-sjef, William Colby som ledet arbeidet med å opprette geriljagrupper
som skulle settes inn i sabotasje- og motstandskamp dersom Sovjetunionen
okkuperte Norge. Etter det VG har grunn til å tro, var Meyer – med bakgrunn i
motstandsbevegelsen under krigen og kjent som en glødende antikommunist –
medlem av en slik motstandsgruppe. Meyer som disponerte en rekke eiendommer
hadde ansvaret for å oppbevare et stort våpenarsenal. Da CIA-operasjonen ble avblåst
av norske myndigheter, leverte Meyer inn mesteparten av våpnene. Han beholdt en
god del av ammunisjonen og automat-våpnene. Det er disse våpen som er stammen
i det arsenal politiet beslagla i det hemmelige rom i Meyers villa…Politiet mistenker
Meyer for å ha innført enkelte våpen ulovlig fra utlandet. Noen av våpnene er av
nyere dato, og stammer med sikkerhet ikke fra forsvarets lagre. Meyer var bl.a. i
besittelse av et rakettgevær av helt ny dato. Våpenet er forbudt brukt i krig, ifølge
Genevekonvensjonen. Det er lydløst og har en enorm slagkraft pga. prosjektilets
ekstremt høye hastighet”…

Som en kuriositet vil jeg nevne at CIA-sjefen William Colby ble direktør i Coca
Cola, for deretter å bli CIA-sjef en gang til, og derfor kan det være forbindelser
mellom CIA og Coca Cola. Hvis man f.eks. antar at CIA eier andeler i Coca Cola, vil
Cola-drikkende mennesker over hele verden kunne være med på å finansiere CIA’s
etterretning og aktiviteter.

KILDE:Frimureriet og de hemmelige selskap Det moderne frimureriets opprinnelse Uttdrag fra Boken; Hjernen og Gud(1)

Les boka gratis her: Den grusomme sannheten om våre politikere og “besteborgere”.
I disse bøkene får du virkelig servert sannheten om de som
er satt til å ivareta vår nasjon og folks rettssikkerhet.De som vil lese bøkene hans kan laste de ned i pdf Bind 1

Frimureriet og de skjulte makteliter. med forord av professor emeritus Edvard Vogt.Og her kan du laste ned Bind 2 Rudstrom bind 2/

Bøkene kan bestilles hos Norelco A/S Postb…oks 8905, Youngstorget, 0028 OSLO er skrevet av Erik Rudstrøm:Hentet herifra

Naziforbryternes Fluktrute Nord(1) av Per Gjendem

(Foto: Den argentinske journalist og forfatter Uki Goni.)Hvordan Vatikanet, nordiske Røde Kors, politi og rettsvesen i skandinaviske land hjalp flyktende krigsforbrytere med å unnslippe rettsforfølgelse.Jeg er førstemann her til lands som kan presentere en artikkel om nazistenes fluktrute fra Skandinavia til Argentina etter krigen. Hvordan framkom de endelige brikkene i beviskjeden for eksistensen av ”Odessa”?

I et bortstuet arkiv ble den belgiske kollaboratøren Pierre Dayes dagbok funnet av Uki Goni. Pierre Daye hadde sin bakgrunn som fraksjonsforstander for det pro-nazistiske rexistpartiet. Daye var alt dødsdømt for krigsforbrytelser i 1946. Etter dette kunne det knyttes et fluktapparat direkte til president Juan Peron og pave Pius 12. Han hadde sammen med ei rekke prominente naziflyktninger besøkt Juan Peron i Casa Rosada I Buenos Aires i 1947 og kommentert hendelsene i dagboka. NATOs samarbeid med nazister og terrorister er er blitt avslørt gjennom publiseringer 2004-2007. Også norske myndigheter bør nå bekjenne seg til den nye Historiske åpenheten og beklage sitt unøvendige hemmelighold av vår Egen etterkrigshistorie som har allmennhetens interesse.

Innledning

Denne artikkelen handler om ”Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen oder SS-Mitglieder”, i følge etterforsker Uki Goni en paraplybetegnelse, forkortet ”Odessa”. Middelet var fluktruter (”ratlines”) for nazistiske krigsforbrytere. Med baser i Roma, Genova, Madrid, København og Stockholm hjalp organisasjonen de verste, Adolf Eichmann, Josef Mengele, Erich Priebke, Aribert Heim og Eduard Roschmann å flykte. Alliert etterretning konspirerte grovt med Den romersk-katolske kirke, Røde Kors og dessverre, med de fleste vesteuropeiske myndigheter. ”Nøytrale” stater deriblant Sverige og Sveits. I noen mindre grad også Norge, ble de reneste spionasjereir og transittland for naziforbrytere.
Lahlum-affæren viser at Oslo også for ”Abwehr” ble gjort til en tysk spionasjesentral. ”Odessa” skal dessuten ha smuglet 10.000 tidligere tyske militære eller ”eks-nazister” til Sør-Amerika. Historikerne fordeler det tyngste ansvaret på Vatikanet, de sveitsiske og skandinaviske regjeringer, samt hjelpeorganisasjonen europeiske Røde Kors for assistanse til Perons unnsetningsorganisasjon.
Pave Pius 12 og hans kardinaler utstedte transittvisa for ledende nazister og kroatiske fascister. Kroatene fikk også med seg store jødiske formuer til Argentina, som deres fascistregjering hadde stjålet fra 600.000 jødiske og serbiske ofre. Spesielt hviler det en klam skygge på Røde Kors som ikke maktet å passere pålitelighetstesten under Andre verdenskrig. For Røde Kors unnlot da det var mest påkrevd, å hjelpe jødiske flyktninger, angivelig fordi de ikke tilhørte kategorien ”stridende parter”, eller som det sies, ”krigskombatanter”.

Diktatoren Juan Peron gjenstår for ettertida som en avskyelig og samvittighetsløs banditt som dyrket tett kontakt med kremen av europeiske fascister og krigsforbrytere, fransktalende Vichy-kollaboratører og de tyranniske kroatene fra Ustacha-bevegelsen. Argentinske myndigheter nektet så seint som i desember 2002 anmodningen fra det internasjonale ”Wiesenthal-senteret” om å frigi 58 kjente dossierer om flyktede nazister som gjaldt Argentina. Men de måtte etter internasjonalt press til slutt krype til korset i juli 2003 da ”Resolusjon 235” ble vedtatt i parlamentet etter framlegg fra president Nestor Kirchner.

Landets nazivennlige, hemmelige direktiver i argentinsk lovgivning av 1938, som tok sikte på at diplomatiet skulle unnlate å utstede visa til flyktende jøder, ble omsider trukket tilbake 8. juni 2005 som direkte følge av Uki Goni bok "”The Real Odessa” ":http://www.amazon.com/Real-Odessa-Smuggling-Perons-Argentina/dp/1862075816 (revidert utgave, Granta 2003). Dette var den første innrømmelse av at den argentinske utenriks-politikken etter 1945 hadde vært styrt av ideologisk antisemittisme. Ut fra politisk blindhet hadde Argentina fått en fabrikkert og bunnfalsk historieskrivning. Argentinske myndigheter hadde som hos oss i Norge bevisst destruert alt belastende materiale de kunne komme over i to vendinger, 1955 og 1976. Har norske myndigheter foretatt liknende arkivsaneringer?
Haakon Lie har åpenbart et forklaringsproblem. Etter dette er det sikkert heller ingen grunn til at ikke også Norge skal revurdere sine hemmeligstemplinger i etterkrigstida når det gjelder aspekter rundt Andre verdenskrig og alt som skjedde etter 1945. FNs konvensjoner tilsier nemlig at krigsforbrytelser generelt, og spesielt forbrytelser mot menneskeheten, aldri foreldes til fordel for de skyldige. Dermed må hensynet til politisk og individuell bekvemmelighet vike, slik at muligheter for dekkaksjoner kan unngås i framtida.
På dette punktet har norske myndigheter lenge vært på kollisjonskurs med folkeretten og verdens-opinionen. Juridisk sett er det ikke holdbart med en nasjonal ubetydelig, særnorsk paragraf som setter tappenstrek for juridisk relevans ved året 1976. For Norge er nemlig bundet av signeringer tilknyttet EU-. Politisk koker det ned til et spørsmål om våre myndigheter fortsatt ønsker å tale med troverdighet i internasjonal sammenheng. Sannheten, hvor pinlig den kunne være for politiske myndigheter i etterkrigstida, har en innbitt tendens til å komme for dagen til slutt.

KILDE

erstresvaag holder foredrag om makten bak makten se filmen her

1945: Jens Chr. Hauge – Soviet spy Rudolf Abel infiltratets the OSS

BmOnline Norge politikk Debattforum Norge- fra frihet til fascisme

Når var det jeg oppdaget at alt ikke var som det skulle være i
den norske statsforvaltningen?

I New York traff jeg Bjarne Lindstrøm for første gang. Jeg
skammet meg over å være norsk da jeg så hvordan Lindstrøm
svinset og svanset for å oppfylle det minste vink fra sine
oppdragsgivere, USAs og Israels delegasjoner. En dag da jeg
stod sammen med en østerriksk kollega og så på hvordan
Lindstrøm opererte, spurte hun: «Your Mr. Lindstrom, is he a
Jew?» «I don’t know, but he certainly operates like one»,
smilte jeg tilbake.

I New York traff jeg Bjarne Lindstrøm for første gang. Jeg
skammet meg over å være norsk da jeg så hvordan Lindstrøm
svinset og svanset for å oppfylle det minste vink fra sine
oppdragsgivere, USAs og Israels delegasjoner. En dag da jeg
stod sammen med en østerriksk kollega og så på hvordan
Lindstrøm opererte, spurte hun: «Your Mr. Lindstrom, is he a
Jew?» «I don’t know, but he certainly operates like one»,
smilte jeg tilbake.

Mange år senere ble jeg klar over at Bjarne Les boka gratis her er den
personen jeg har vært på utkikk etter helt siden jeg leste det
famøse stortingsdokumentet i 1975. Innvandringsstoppen ble
innført for å danne basis for Norges deltagelse i FNs
kvoteflyktningsprogram, det mest menneskerettsfiendtlige av
alle FNs menneskerettsstridige programmer. Dette
programmet er laget for å bistå de landene som har
innvandringskvoter, først og fremst USA. I min tid i
diplomatiet fungerte programmet slik: Først fikk de store
innvandringslandene (USA, Canada og Australia) finkjemme
flyktningeleirene og velge ut de innvandrerne de ville ha.
Resten fikk beskjed om å søke andre land som deltok i
kvoteflyktningsprogrammet, men ikke Norge. Til vårt land
sendte UNHCR søknad på vegne av de som ingen land ville
ha, såsom psykiatriske kasus, voldelige personer,
opprørsledere og barn under tolv år. Norges deltakelse i FNs
kvoteflyktningsprogram ble aldri tatt opp til drøfting i
Stortinget. Bjarne Lindstrøm og hans kumpaner sørget for at
en bevilgning til dette programmet ble satt opp i UDs
budsjett, og dermed var de i gang med sin menneskehandel.

les boka gratis her

Her presenteres et unikt oversiktskart over hvem som kontrollerer landet vårt.

Kartet viser ikke alle landets hemmelige & ikke hemmelige grupper.Men de du ser her beviser: At alt Storting og Regjering gjør er i disses favør, og i vår disfavør.

“Maktelitens Organisasjon i “Norge :”Finner du her":http://www.riksavisen.no/uploads/bevis.pdf
Fikk problemer med direkte linken til kartet over organisasjonen, så den ligger klar i kommentarfeltet.
Jeg hentet denne info hos Riksavisen.no som vil bringe Lys hvor Mørke råder, i mennesket og i samfunnet .Hjemmesiden her

Om du Ser og hører Per Aslak Erstresvaag holder foredrag om makten bak makten , vil du lett skjønne bedre hva NWO og hvordan mange av våre ledere sammerbeider med The Illuminati og hvem de er.ALTNORSK foredraget HER

Innledning:"Stay behind selskapet Norturas historie & deres forbrytelse mot jorda & menneskeheten"(1)

Dette er historien om et selskap som i over 50 år har greid å være nesten monopolister og svært egenrådige i å være nordmenns produsenter i kjøtt og fjørfe markedet.

Hvordan har de greid å beholde denne enestående makten i en slik lang periode ,da alle snakker om frihet markedsliberalisme?

Hvem har Nortura tråkket på tæ’rna og kneblet med rå makt, med staten Norge som rolige statister samt med god viten om disse overgrep på moder jord og hennes menneskebarn?

Vi må huske på at Nortura besto av flere store selskaper som har nå har fusjonert.

Disse selskapene var viktige for stay behind i etterkrigs-Norge og oppbyggingen av vår moderne velferdsstat.

Dermed kunne også illusjonen og bedrageriet om et fritt og selvstendig Norge fortsette, nasjonalismen kunne bygges og ingen turte da ei nå stille spørsmål om den industrielle mat revolusjonen som foregikk/foregår på landsbygda.

“Man hugger ikke hånda som gir deg mat,og hvertfall ikke når den andre hånda holder en revoler mot deg”

Oppbyggingen av den sosialdemokratiske velferdsstaten var og er det viktigste politiske prosjektet til stay behind nettverket.

Slik kunne bønder som ofte var NSere innlemmes i et stort samvirke og samtidig omdannes til vanlige arbeidere og dermed bli fullstendig avhengig av statens feilslåtte diktatoriske og kommunistiske samt urettferdige jordbruks politikk.

Norske bønder i dag er vår tids hvite niggere de blir brukt til å fremstille rødt kjøtt og svine og fjørfe produkter til den store massen,ved å holde befolkningen konstant mette greier de halvstatlige matvareprodusentene å kue de svake nede.(Dette er kjernen i deres ondskap:“hold dem mette”)

Jeg oppfordrer alle til å se filmen:“Smaken av hund er filmen” Den ligger nederst på siden her.
Smaken av hund er dokumentaren de som lager maten din ikke vil at du skal se. Diskusjonen rundt filmen har gått høylytt siden TV2 gjorde helomvending og likevel ikke ville vise den i Dok2. Gilde mener filmen er motbydelig, spekulativ og suspekt. Stoler du på dem?

Henry Kissinger once said “If you control oil, you control nations. If you control food, you control people……

Forord: Carl Andreas Hope Rydsaa

Nortura, et historisk tilbakeblikk

Nortura SA er et resultat av en mangeslungen vei siden den spede begynnelse i 1896, til dagens selskap med 6.100 ansatte, 25 000 eiere og virksomhet i 35 kommuner spredt rundt i hele landet.

1896 – 1928: Den spede begynnelse
1896:

Jæderens Hønseavlsforening stiftes.
1904:

Hamar Slagteri AS opprettes som det første bondeide slakteriet.

“Hvorfor er vi i det hele tatt så trassige på å få opprettet et slakteri? Jo, av den simple grunn at vi ønsker sikker avsetning og høyeste priser på våre slakt. …Oppkjøpernes fortjeneste vil vi selv ha.” Lars Opsahl i et foredrag i Løiten Landmandsforening 20. februar 1904, referert i Hamar Stiftstidende.

1911:

Fellesslakteriet starter opp på Løren i Oslo som et samvirke mellom bønder. Distriktsorganisasjoner etableres i Skien, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Stavanger.

“Det gjaldt at gi hverandre et traust haandslag – til at skape en sikker og fordelaktig avsetning for sin egen kjøttproduksjon” Sveinung Gutuholdt i Norsk Landmandsblad 1909
1922:

Etablering av eggcentraler

Etter hvert som produksjonen av egg økte på landsbasis, kom det krav om mer samarbeid produsentene imellom. Trøndelag Eggcentral ble stiftet i 1922. Øst-Norges Eggcentral og Bergen og Opland Eggsentral ble stiftet i 1923. Agder Eggsentral, Arendal Eggsentral, Møre Eggsentral og Telemark Eggsentral ble stiftet i 1924.

Både i 1924 og 1926 ble det gjort forsøk på å få til en landssammenslutning, men det førte ikke fram. Et skritt videre kom man i 1928, da eggsentralene fikk sitt eget noteringsutvalg for egg.

J. Kr. Selmer skriver følgende i ”Praktisk Hønsebok” fra 1925: ”Et av de svar man ofte får, når man anbefaler folk at holde høns, er at avsætningsforholdene er usikre og prisene stærkt varierende og ujevne. Botemidlet for dette er ett – og kun ett – nemlig sammenslutning i egglag som tilsluttes nærmeste eggcentral. Herved får man jevnere priser, og risikerer aldrig at bli sittende med sine egg. Man undgår derved sådanne uhyrligheter, som jeg konstaterte for etpar år siden. I en bygd 40-50 km fra en av vore byer, fallbød man forgjæves egg til 2,50 kroner per kg, mens man i byen fikk 4,50-5,00. Ved eggcentralerne vil der også bli bygget preserveringsanlæg, hvor man kan gjemme egg, som kommer inn på den årstid, da eggene er billigst, og sælge dem, når prisen er høiest.”.

1929 – 1963: Nasjonal koordinering
1929: Norske Eggcentraler SL stiftes som en landsomfattende eggsentral. En viktig oppgave var å skape harmoni mellom eggsentralene rundt om i landet og regulere omsetningen av egg. Konkurransen mellom eggsentralene vedvarte imidlertid.

1930: Omsetningsloven innføres for å regulere markedet av flesk og for å sikre stabile priser for bønder og forbrukere. Loven kom som en følge av overproduksjon, dumping av produkter og priser noe som førte til konkurser og fattigdom blant bøndene. Egg ble omfattet av loven fra 1931.
1931: Norges Fleskesentral (Norges Kjøtt og Fleskesentral fra 1934) etableres som nasjonal medlemsorganisasjon for slakterier og direkte medlemmer. NKF fikk markedsregulering som en av sine viktigste oppgaver.

1934: Kvalitetssortering og – stempling (solmerke) innføres på alle egg omsatt gjennom Norske Eggcentraler. Solegg-merket tas i bruk som organisasjonens symbol og logo.
1936: Fællesslagteriet overtas av NKF. Dette gjør at FS sin sterke posisjon som merkevarebedrift redusereres.

1937: Det første moderne fjørfeslakteriet ble bygget av Rogaland Egglag. På den tiden ble det meste av fjørfekjøttet omsatt direkte fra produsent til kjøpmann.
1958: Distriktsorganisasjoner (17) etablert over hele landet, tilknyttet Norges Kjøtt- og Fleskesentral (NKF)

1959: Gilde etableres som regionalt merke i Nord-Norge
1960: Buranlegg for høns introduseres.

1964 – 1989: Industri- og markedsutvikling
1964: Gilde etableres som nasjonalt merke. Slakterienes Salgssentral opprettes som avdeling i Norsk Kjøtt- og Fleskesentral.
1971: NKF inngår “Goman-avtalen” med Norges Kooperative Landsforening. Denne innebærer at distriktsorganisasjonene produserer og pakker kjøttvarer for samvirkelagene med Goman som varemerke.

1972: AS Eggprodukter på Revetal stiftet. Fikk stor betydning for markedsreguleringen.
1976: Samvirkekylling AS etableres.
1977: Hærland Slakteri kjøpes i fellesskap av Eggsamvirket (75 %) og Kjøttsamvirket (25 %) Prior-merket erstatter SOL-merket. Prior står for den fremste, den foretrukne, den prioriterte.

1980 – tallet:

Gjennom åtti-tallet investeres det i en rekke nye anlegg og foretas en industriell fornyelse. Tendens i tiden: Mer marked – mindre regulering. Sterk fokus på kolesterol i denne perioden. Det gikk hardt utover salget av egg. I dag er synet på egg et annet.

1989:

Gilde Norge Ans etableres som eget selskap med eget styre.

1990 – 2001: Økt nasjonal koordinering/ konserndannelse
I løpet av nitti-tallet skjer det en økt konsentrasjon i dagligvarehandelen. Dette utfordrer Kjøttsamvirket. Behovet for felles opptreden øker. Medlemmene etterspør felles økonomi og ledelse. Det fører etterhvert til konserndannelse for Kjøttsamvirket i 2000 og for Eggsamvirket i 2001.

1990: Nytt navn: Norsk Kjøtt/ Norsk Kjøttsamvirke BA
1996: Gilde kåret til Norges best likte merkevare
2000: Norsk Kjøttsamvirke etableres som et landsdekkende samvirkekonsern med Gilde-bedriftene som heleide datterbedrifter. Konsernet eies av 37.000 aktive kjøttprodusentene.
2001: Prior omorganiseres til konsern der eggpakkeriene og slakteriene ble datterselskaper i tre regionselskaper. Konsernet eies av egg- og fjørfeprodusentene.

2001 – 2010: Konsernutvikling og fusjoner

Konsernetableringen gir bedre muligheter for omstrukturering og nye veivalg. Det foretas fusjoner av Gilde-bedrifter, fusjon mellom Prior Norge og de tre regionselskapene, spesialisering av produksjonslinjer og forbedringer i industrien. Eksempler på dette er pølseproduksjonen som nå skjer på 5 anlegg mot tidligere 8. Produksjonen av kjøttdeig skjer på 6 anlegg mot tidligere 12. Pålegg produseres kun ved to anlegg.

Gilde Norsk Kjøtt vedtas som nytt navn våren 2004. 2006: Gilde-bedriftene fusjonerer med Gilde Norsk Kjøtt. Gilde og Prior fusjonerer til Nortura. 2009: Nortura endret selskapsform som følge av den nye Samvirkeloven. Fra å ha et begrenset ansvar (BA) er konsernet nå registrert i Brønnøysundregisteret som et samvirkeforetak (SA).

2009/ 2010: Nortura utfordres kraftig både i sluttmarkedet og i tilførselsmarkedet og har et klart behov for å forbedre konkurransekraften. Etter en svært dårlig start på 2009 ble det satt i gang et omfattende forbedringsprogram – LØFT (Lønnsom Framtid). Målet er å forbedre driften med 2,5 milliarder innen 12.12.2012. Et ledd i det arbeidet ble at årsmøtet i Nortura vedtok enstemmig å øke det obligatoriske andelsinnskuddet til 12 000 kroner.

kilde

?Visste du at gris spiser gris i Norge, mens det er forbudt i EU

besøk gruppa:Bytt ut samtlige kjøttslakteri , erstatt dagens slakteri med mobile slakteri
Snu transportkjeden slik at levende dyr slaktes på gården og slakteskrottene bearbeides ferdig der, på gårdsslakteriet, eller fraktes til bearbeiding ved småskalaforedlingsanlegg i lokalmiljøet.

Det Galaktiske Parti Norges eneste parti som vil innføre mobileslakteri og legge ned de sentrale Besøk oss på facebook

Det Galaktiske Parti : Mobil vogn Slakteri :Hjemmeside
:

Les også NWO-angrep mot bondesamvirker?

" og kommentar svaret fra meg på denne linken ":http://finnmark.mittarbeiderparti.no/-/bulletin/show/396347_arbeiderpartiet-er-stolte-av-vaare-boender?ref=mst

Hvorfor jeg skiftet parti?

AKP overvåket NKP

Kåre Torvholm saken historien om “stay behind” & fiskemafiaefiskernes pensjons-/trygdeinnbetalinger som forsvant

Innledningen Skjoldmøysagaen - U-HJELP I PRAKSIS av Synøve Fjellbakk Taftø

Å være diplomat i Bangkok innebærer å bevege seg mellom ytterligheter. Rikdommen er overveldende, men det er også fattigdommen. De som kan betale, får en personlig service som nordmenn knapt kan forestille seg, de som allerede er i samfunnets bunnskikt, blir ydmyket, trakassert og utsatt for uhyggelige fysiske og psykiske overgrep.

De virkelig rike er de som eier eller har solgt land i sentrum av Bangkok eller opptrer som mellommenn for internasjonale organisasjoners «hjelpearbeid» i de ressursrike landdistriktene. Da jeg kom til Thailand, hadde kambodsjanske flyktninger vært innesperret i konsentrasjonsleire i Thailand i 7-8 år. Deres eneste funksjon var å tjene som lokkemat for penger fra verdenssamfunnet – penger som naturligvis havnet i lommene til thailandske generaler og thaikinesiske forretningsmenn.

En av mine oppgaver var å delta i behandlingen av budsjettet til det som kaltes United Nations Border Operation (UNBRO), som var en egen administrativ enhet fordi ingen av FN-systemets eksisterende organisasjoner ville påta seg ansvaret for en korrupsjon som selv i FN-målestokk fortonte seg som uhyrlig. På det første møtet jeg deltok i henvendte jeg meg til en mer erfaren kollega, pekte på budsjettforslaget og sa: «Hva er dette som heter Affected Thai villages programme?» «Å, du mener Affected Thai Generals programme», svarte kollegaen med et smil og la til: «De vil jo ha det slik, ja, Norge også». Det var naturligvis riktig. Tross mange rapporter om høyst utillatelige forhold, fortsatte norsk UD å yte bidrag til ufattelige menneskerettskrenkelser – over nødhjelpskapitlet i statsbudsjettet!

NORAD var grundigere i sin prosjektvurdering, og de lyttet også i stor utstrekning til råd fra ambassadeansatte. Vi for vår del la vinn på å gjøre grundig arbeid. Et prosjekt som fikk anbefaling var en kristelig organisasjons forslag om å bygge daghjem i slummen i Bangkok. De drev allerede en barnehage, men plassen var for liten, og de ville bygge nytt. NORAD var skeptisk. Tanken var at det skulle foregå religiøs påvirkning i lokalene, og det var imot NORADs regler. Jeg besøkte den eksisterende barnehagen et par ganger og fikk et meget godt inntrykk. Det endte med at jeg ga prosjektet full støtte, og NORAD bevilget pengene, et ganske stort beløp. «Når krybben er tom, bites hestene», sier ordtaket, men det passet ikke her. Etter at pengene var blitt overført, begynte misjonærene å strides om tomtevalget. Det endte med full krig, og et år senere kom lederen stille og rolig til ambassaden med en bankanvisning på hele støttebeløpet pluss renter. Prosjektpersonalet hadde delt seg i flere leirer og hadde sågar skiftet organisasjonstilhørighet, byggeprosjektet var skrinlagt og nå ble NORAD-bevilgningen tilbakebetalt.

Et prosjekt som så vakkert ut på utsiden, men var nokså markstukkent inni, var ledet av en kvinnelig thailandsk jurist som arbeidet på USAs ambassade. Hun hadde gode kontakter i diplomat- og pressemiljøet og hadde allerede greid å håve inn femti tusen kroner fra Norges Husmorforbund til sitt prosjekt, et senter for misbrukte unge jenter. Nå vurderte de nordiske bistandsorganisasjonene å støtte prosjektet med flere millioner, og ambassaden ble bedt om å vurdere prosjektet.

Jeg meldte naturligvis min ankomst til senteret og regnet med at det ville bli lagt opp til en imponerende seanse av nød og elendighet. Jeg hadde ikke forregnet meg. Den fremmelige juristen la ut om elendigheten og sine gode gjerninger, og jeg lyttet høflig og deltakende. Til besøket hadde jeg imidlertid tatt med meg et par av ambassadens lokalansatte og gitt dem instrukser om hva de skulle finne ut. Tilbake i bilen fikk jeg full rapport: De «misbrukte» jentene var arbeidssøkere fra Nord-Thailand som var blitt plukket opp på jernbanestasjonen ved ankomsten til Bangkok et par dager i forveien. Nå var de ulykkelige fordi de trodde de ville bli hjemsendt og måtte begynne å spare penger til ny billett. Spebarna på «mødrehjemmet» var solgt til amerikanske adoptivforeldre, men mødrene måtte amme dem i tre uker mens papirene ble ordnet. De lokalansatte hadde også plukket opp rykter om at det fantes misbrukte jenter på senteret. Det var den kvinnelige juristens ektemann som fra tid til annen lot sine lyster få fritt utløp.

Det ble ingen NORAD-sponsing av prosjektet, iallfall ikke så lenge jeg var i Bangkok. Men den thailandske juristen har fått sitt storprosjekt, finansiert av det japanske Sasakawa-fondet, et fond grunnlagt av en japansk våpenhandler som i Anders Jahre-stil har søkt å hvitvaske sitt navn med penger til veldedige formål. Sasakawa-fondet er også kjent i Norge. Det har gitt Gro Harlem Brundtland en miljøpris.

Skjoldmøysagaen – Innhold:

 • INNLEDNING
 • BEINHARD KONKURRANSE
 • KULTURFORSKJELLEN MANIFESTERER SEG
 • I ARBEID I RETTSAVDELINGEN
 • KAMP OM POSISJONER
 • KURS SOM GIR PRESTISJE
 • TIL DEN TYSKE DEMOKRATISKE REPUBLIKK
 • KONFLIKT
 • HJEMBEORDRING
 • I NEW YORK
 • MULTILATERALT DIPLOMATI
 • FRYNSEGODENE I POLITIKKEN
 • SÅNT HENDER IKKE
 • ARNE TREHOLT OG ANDRE JOURNALISTER
 • NY JOBB FOR STOLTENBERG?
 • TREHOLTFORSVARETS HØYSKOLE
 • FORTIDEN FRA DDR
 • FISK SEL HVAL OG EVENSEN
 • TIL ØSTEN
 • U-HJELP I PRAKSIS
 • STATENS REGNING
 • FENGSELSFUGLER
 • PATPONG
 • GIFTELYSTNE NORDMENN
 • KULTURSAMARBEID
 • BISTAND TIL UTSLETTELSE
 • VEIEN VIDERE
 • SKJOLDMØYA I FELTEN

OM FORFATTER Synnøve Fjellbakk Taftø.
Synnøve Fjellbakk
Taftø har bare sju års skolegang, men har på egen hånd lest seg frem til
eksamener som programmerer/systemerer, pedagog og jurist. I 1977 ble
hun tatt opp i utenrikstjenesten …og tjenestegjorde i Berlin (DDR), New York
…(FN-delegasjonen), Bangkok og Geneve (EFTA). Da hun i 1992 gikk
offentlig ut mot den såkalte EØS-avtalen, ble hun erklært alvorlig
sinnslidende og avskjediget av regjeringen Gro Harlem Brundtland.
Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og psykiatrien i
Skjoldmøysagaen

Synøve er et fantastisk modig og snilt menneske,hennes historier må
ikke glemmes eller gjemmes bort til de kommende generasjoner.

Synnøve arbeidet i Utenriksdepartementet under Gro-Harlem Brundtlands
Arbeiderpartiregjering, og ble avskjediget i unåde i 1992.

Grunnloven

Fjellbakk Taftø sier videre til FME i brev datert 02.01.2006:

\"Når det gjelder bakgrunnen for at Grunnloven ble satt til side, så er
det et lite kjent faktum at Norge juridisk sett var okkupert av de
allierte i tiden 8. Mai 1945 – 13. Desember 1945. I denne tiden ble
Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte
propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som ga ordrer til de

spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva
som skulle gjøres.

Velkommen til xiandos information kilde2

Støtt frigjøringen av Synnøve Fjellbakk Taftø.

Dette er Synøve Fjellbakk Taftø sin egen hjemmeside.Kjemp for alt som du har kjært dø om så det gjelder.

Innledning:H.A.A.R.P / EISCAT i Tromsø og Vardø & Norge(1)

Teknologien har nå kommet så langt at vi har funnet måter å manipulere selveste moder jords prosesser på.Bildet viser HAARP anlegget ved Tromsø (Ramfjordmoen).

/Jeg lar bloggeren av gruppa : A New World Order få starte innledningen på denne serien,jeg kunne sikkert ha valgt andre skribenter også,men alle trenger honnør får sitt arbeid.)

Dette er et forskningsprogram startet av US Air Force og US Navy for å utvikle et nytt geofysisk våpen med enorme kosekvenser! Hvorfor skrives det svært lite om dette? Kjenner ingen til dette eller vil ingen skrive om det?"Her er et satelittbilde av anlegget, HAARP – Tromsø Se her

Artikkelen fins på kilden til dene artikkelen nederst.
LINK til artikkelen over hos Stortinget.no

Mystisk lysfenomen i Midt- og Nord-Norge.Hva tror du det mystiske lysfenomenet er for noe?
Jeg skal komme tilbake til dette senere,det fins to teorier som enda ikke pressen ei mange andre nettsteder har kommet med.Er dette et resultat av haarp?og er det pga.dette kulden kom,tukler de med moder jord frem mot 2012 bevist?

Dette er et tema som jeg ikke kan noe så mye om, men det er så viktig at jeg lager en liten artikkel om det, og om noen fatter interesse kan de studere dette nærmere.
Etter som jeg skjønner handler alt om frekvenser, lyd er en frekvens, lys er en og radiosignaler en annen. Og alle ting har en egenfrekvens, det mest banale eksempelet husker vi sikkert fra skolen, hvor man har en planke med flere spiker i, disse er ikke spikret helt ned, men med varierende dybde. Dersom det er to spiker som er slått like langt ned og man slår på den ene spikeren fra siden slik at den starter å vibrere, vil den andre spikeren også starte å vibrere, dette er fordi begge spikrene har samme egenfrekvens, og det oppstår en resonans mellom dem.
Det er det samme når du søker på radioen, radiostasjonen sender med en frekvens, si 100MHz, stiller du radioen din inn på den sammefrekvensen vil det oppstå resonans mellom radioen din og senderen.
En annen måte å se dette på er på lekeplassen, du setter deg på ei huske som står helt stille, for at du skal kunne klare å lage
store svigninger må du tilføre litt kraft, du legger deg bakover og strekker ut føttene, huska beveger seg litt framover, når den beveger seg
bakover igjen retter du deg opp og så strekker deg ut igjen når huska starter å bevege seg forover igjen. Altså du tilfører kraft, kun en liten kraft
hver gang, men du gjør det hver gang huska beveger seg forover. Dvs. du har funnet egenfrekvensen til huska, og tilfører en liten kraft med samme frekvens, men energien du tilfører bygger seg opp og du får større og større fart, man kan si at du oscillerer med samme frekvens som huska.

(Globus 2-raderen på Vardø,er et slikt HAARP-anlegg)
Du tilfører kun litt kraft på akkurat det rette tidspunktet, og slik får du bygget opp en stor fart. Og vi alle vet jo hvordan det går om du får for stor fart.
“Mange har kanskje hørt om Nikolai Tesla ":http://en.wikipedia.org/wiki/Tesla
, geniet som levdte i begynnelsen av dette århundret som. Mye av hans eksperimenter dreide seg om elektrisitet, elektromagnetisme og resonans. Han lagde bla. en liten mekanisk oscillator, plasserte den på en av stålpillarene til et høybygg som var under bygging. Oscillatoren traff egenfrekvensen til pillaren, svigningen ble større og større, de som jobbet oppe i høyden kjente jo vibrasjonene og trodde opplevde et jordskjelv, historien sier litt forskjellige ting, om deler av bygningen falt ned eller ikke er litt uklart, men sikkert og visst var at arbeiderene ble ganske skremt og forhåpentlig vis tok Tesla oscillatoren bort før vibrasjonene ble så store at ting ble ødelagt.
Som sagt har alt en egenfrekvens, bygninger og bruer har en egenfrekvens, forskjellige lag i jordskorpa har sine egene frekvenser (noe som utnyttes når man bruker en type radar for å se hva som befinner seg under overflaten). det er det samme med kroppen din og hjernen din, og jorda har også sin egenfrekvens. Dette var noe Tesla innså og derfor uttalte han at han kunne klare å splitte jorda i to.
Din sinnstilstand har også forskjellige frekvenser, når du er avslappet er du i frekvensområdet 8-13Hz, er du sint/stressa ligger det rundt 25Hz, og sover du er du under 4Hz

HAARP anlegget i Alaska, USA
(Ifølge Dr. Nick Begich er det særlig i arktiske strøk at HAARP-sendere er interessante, da bølgene på disse breddegrader kan sendes opp i ionosfæren på en slik måte at de reflekterte bølgene kan styres så de treffer jorda akkurat der forskerne ønsker det.)

Teslas arbeid har blitt videreført og forbedret i mange år etter hans død, og noe av dette har bla. resultert i teknologi som HAARP og EISCAT -radarer. Dette er såkalte ionosfæriske-heatere, dvs de manipulerer ionfæren for å oppnå forskjellige effekter. Om du tenker deg ionosfære som et nett med gitarstrenger som kan vibrere og HAARP antennene som sender mikrobølger opp og ’slår’ på disse strengene, og bruk samme tankegang som eks. med gutten på huska. Dersom du finner egenfrekvensen til strengene og ’slår’ på strengene med akkurat samme frekvens så kan du oppnå mange forskjellige effekter ved å variere frekvens, styrke, retning osv.

(vet ikke om dette forklarer teknologien på helt riktig måte, men under ligger noen linker som kan hjelpe deg til å forstå, HAARP og EISCAT er vel to forskjellige teknologier, men bruker samme prinsipp… )

Bruksområder for HAARP:
- Over horisonten radar, du bruker ionosfæren som et ’speil’ for RF
- Manipulere mennesker
- Manipulere vær/jetstrøm, forårsake regn/tørke/ekstremvær
- Forårsake jordskjelv?
- Kommunikasjon med ubåter
- Forsyrre kommunikasjon over et stort område
- Radar for oljeleting
- Rakettskjold
m.m.

For sykt til å være sant sier du? .. vel, her har du en liten hjelp på veien.. (1).3492434.TPB.torrent

– mye info med grundige forklaringer om teknologien
(en samling av infoen under, høyreklikk og lagre som…)
ARTIKKLERHAARP teknologi, av Å. Kaspersen ANBEFALESLes her teknologi.pdf ANBEFALES MEGET GRUNDIG ARBEID OG TYDELIG FORTALT.

Størstedeleler av kilde stoff hentet herifra

De norske haarp-radarene ligger i Tromsø og i Svalbard. De tilhører EISCAT, et privat internasjonalt vitenskapelig selskap. Forfatteren mener at de er ikke under demokratisk kontroll». KJØP BOKA HER

Statens støtteordninger til div organisasjoner(1)"Hundrevis av millioner til innvandrerforeninger - svak kontroll"

(Utenriksråd Bjarne Lindstrøm (til høyre)Men diplomater av Bjarne Lindstrøms type har aldri vært opptatt av å skape fred. De er lydige tjenere for de krefter som skaper krig og konflikter og har ingen anelse om hva som er grunnleggende menneskerettigheter.Synøve F Taftø tidl.UD)

Den virkelige store svindelen er det staten selv som er passiv og aktiv partner i, og støtten til innvandrerorganisasjonene er bare en litt større bit.

Hundrevis av millioner til innvandrerforeninger – svak kontroll

Staten har siden 1987 pøst ut flere hundre millioner kroner til innvandrerforeninger som i hovedsak er organisert etter etniske skillelinjer. Kontrollen med hvordan pengene anvendes er svak, viser en rapport fra Rogalandsforskning.

En lesverdig artikkel av Einar Haakaas,

Olga Stokke

(Alf Endre Magnussen)
og Alf Endre Magnussen i Aftenposten, ruller opp det som etter hvert er blitt et kjent utslag av det flerkulturelle prosjektet:

- man har en ideologi og for å blåse liv i den pøser man penger inn i prosjekter som skal gi prosjektet luft under vingene. Det spares ikke på pengene. Når det gjelder støtte til innvandrerprosjekter finnes det nesten ikke begrensninger. Man pumper opp de flerkulturelle musklene, omtrent som kroppsbyggere på steroider. Som kjent har staten en stor kasse og har råd til mye dop.

Men artikkelen til Haakaas & co antyder at politikken er blitt kontraproduktiv: den fremmer etnifisering og segregering, ikke integrasjon. Foreningene er blitt klubber for venner, bekjente, og egne klaner, dvs. midler til befestning av egen innflytelse, bygging av nettverk, bevaring av stammekultur og sosial kontroll og trolig også korrupsjon.

Rogalandsforskning/Agderforskning har i en rapport fra 2007 slått fast at nær 80 prosent av organisasjonene som mottatt integreringsstøtte er etnisk basert. Ordningene er i liten grad evaluert. Rapporten sier at det er «en viss usikkerhet når det gjelder hva man oppnår med denne ordningen». Rapporten konkluderer også med følgende: «Nærmere tredjeparten av de innvandrerbaserte gruppene sier at de i hovedsak består av venner og bekjente».

Stiller spørsmål

Fafo-forsker Anne Britt Djuve har arbeidet med integrering og innvandring i en årrekke. Hun sier at det kan være bedre for innvandrere å være med i en etnisk forening fremfor ikke å være aktiv i det hele tatt.

– Men hvis hensikten med integreringsstøtte til innvandrerorganisasjoner er at de skal orientere seg mot det norske samfunnet, kan man stille spørsmål ved om dette er en fornuftig bruk av pengene, sier Djuve.

Hver nasjonalitet har et stort antall foreninger, ikke sjelden inndelt etter landsbytilknytning i hjemlandet. Noen ganger går skillet mellom organisasjonene ned på stammenivå. Bare i Oslo har 500 ulike innvandrerorganisasjoner søkt om offentlig støtte i en eller annen form i løpet av de siste ti årene. Blant disse organisasjonene er det:

54 somaliske
46 pakistanske
14 tyrkiske
13 tamilske

Antallet innvandrerorganisasjoner øker, og teller i dag omtrent 1000 organisasjoner på landsbasis. Støtten gis både i form av grunnstøtte knyttet til antall medlemmer i organisasjonen og ulike former for prosjektstøtte til integrering.

En veteran innen det norskpakistanske miljøet, Aslam Ahsan, skal ha honnør for ikke å spille for galleriet, men avkle myndighetenes politikk: Dette handler ikke om integrering, men det motsatte.

–Jeg synes det er veldig rart at fjerde generasjons innvandrere skal få støtte til medlemskap i en etnisk organisasjon. Ønsker man å ta vare på egen kultur er det opp til en selv. Det er ikke statens oppgave. Hvis man opprettholder slik støtte, virker det iallfall ikke integrerende. Etter min erfaring stopper aktiviteten i disse etniske organisasjonene ved utgangsdøren, sier han. – De som bevilger pengene må se på om slik prosjektstøtte faktisk virker integrerende. Skal man bli en del av det norske samfunnet bør man delta på de norske arenaene, mener Ahsan.

Det er utrolig at det er en norskpakistaner som må si det mest opplagte av alle ting: integrering foregår på norske arenaer. Her støtter man opp om utvikling av parallelle arenaer, som gjør det mulig for innvandrere å leve i parallellkulturer.

Det ville ikke forbause om denne statlige støtten har spilt en slik negativ rolle, spesielt fordi kontrollen er så dårlig, og fordi tildelingen ikke problematiseres.

Støtten har vært fredet. Det har vært sosialdemokratiets svar på misjonering: man har vist sin godhet mot de fremmede ved å støtte deres kultur i det nye landet.

Nå når fasaden revner, kommer spørsmålene. Men man har mistet verdifulle år, og det er vanskelig å endre kurs, også for det offentlige, som taper prestisje.

Man har dessuten bygget opp et byråkrati som ut fra selvbevaring vil motsette seg endring. Man kan snakke om en asyl-og innvandringslobby som er stor og mektig. Sammen med representantene i de etniske miljøene utgjør de en formidabel maktfaktor.

Det gjøres lite for å problematisere deres rolle, som synes opplagt ved nærmere ettersyn. Det er oppløftende at en journalist som Einar Haakaas som har kulegravd drosjevindelen i Oslo, tar opp temaet.

Men det er ikke lett for en journalist å stille de grunnleggende, fundamentale spørsmål.

Liten eller ingen kontroll

Det fremgår av artikkelen at fylkesmannen nesten ikke foretar kontroll av pengebruken. Det er en praksis som inviterer til korrupsjon.

Aftenpostens gjennomgang av fylkeskommunenes årsrapporter til Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser ofte mangelfull og overfladisk rapportering om effekten av støtten. Fylkeskommunene er i stor grad prisgitt organisasjonenes egenrapportering. Fylkeskommunenes årsrapporter har ikke mange eksempler på «aktiv deltagelse, mangfold, dialog og samhandling» å vise til.

Ifølge Arne Thomassen, spesialrådgiver i Akershus fylkeskommune, er rapporteringen delvis mangelfull.

–Noen er flinke, noen er mindre flinke. Særlig er det mangelfull tilbakemelding om deltagelse i prosjektene, sier han.

Rapporten fra Rogalandsforskning/Agderforskning viser at bare én fylkeskommune besøker organisasjoner som har fått tilskudd til aktiviteter.

Her dukker den omvendte rasismen opp: Er det sannsynlig at myndighetene ville tillatt en tilsvarende lemfeldighet hvis det var etnisk norske støtten gikk til? Neppe. Saken ville raskt kommet på den offentlige dagsorden, og de ansvarlige ville blitt hengt ut.

Det skjer ikke når pengene går til “de gode”, som er etniske ikke-europeere. Dette er fariseisme, naivitet, nedlatenhet, og politisk maktbryde og arroganse i skjønn forening. På treet skal fruktene kjennes, og disse er bitre.

Drosjesvindelen i Oslo til 625 millioner er bare et forspill. Den virkelige store svindelen er det staten selv som er passiv og aktiv partner i, og støtten til innvandrerorganisasjonene er bare en litt større bit.

Millioner til integrering – usikker effekt

Posted by Hans Rustad on Februar 23, 2010 12:00
kilde til dokumentaren

mrk:Einar Haakaas og Kjetil Sæter har skrevet ‘Svindel uten grenser. En reise i svart drosjeøkonomi.’ kjøpes her:

Les også:Norges gullbeholdning er “stjålet”.(Norges gull)1)

“Står Coop Helgeland ved en korsvei?? ”Coop Helgeland stinker nå av KORRUPSJON!!”(1) ":http://detsomstatennorgeskjuler.origo.no/-/bulletin/show/555868_staar-coop-helgeland-ved-en-korsvei-coop-helgeland-stindetsomstatennorgeskjuler.origo.no/-/bulletin/show/555868_staar-coop-helgeland-ved-en-korsvei-coop-helgeland-stin

Kåre Torvholm saken historien om “stay behind” & fiskemafiaefiskernes pensjons-/trygdeinnbetalinger som forsvant

Les også:
Når var det jeg oppdaget at alt ikke var som det skulle være i
den norske statsforvaltningen? Allerede i barndommen hørte
jeg om litt av hvert, oppvokst som jeg var i årene like etter
krigen, men det var i 1975 at det gikk opp for meg at de
verdier som jeg holdt for hellige var i overhengende fare.
Jeg var faglærer ved Kongsvegen vgs og der kom jeg over et
stortingsdokument som sjokkerte meg. Det var et forslag om
midlertidig innvandringsstopp.

Der og
da besluttet jeg å prøve å identifisere den eller de personer
som sto bak denne uhyrligheten. Det var bakgrunnen for at
jeg i 1977 søkte aspirantopptaket i UD.

I New York traff jeg Bjarne Lindstrøm for første gang. Jeg
skammet meg over å være norsk da jeg så hvordan Lindstrøm
svinset og svanset for å oppfylle det minste vink fra sine
oppdragsgivere, USAs og Israels delegasjoner. En dag da jeg
stod sammen med en østerriksk kollega og så på hvordan
Lindstrøm opererte, spurte hun: «Your Mr. Lindstrom, is he a
Jew?» «I don’t know, but he certainly operates like one»,
smilte jeg tilbake.

Mange år senere ble jeg klar over at Bjarne Lindstrøm er den
personen jeg har vært på utkikk etter helt siden jeg leste det
famøse stortingsdokumentet i 1975. Innvandringsstoppen ble
innført for å danne basis for Norges deltagelse i FNs
kvoteflyktningsprogram, det mest menneskerettsfiendtlige av
alle FNs menneskerettsstridige programmer. Dette
programmet er laget for å bistå de landene som har
innvandringskvoter, først og fremst USA. I min tid i
diplomatiet fungerte programmet slik: Først fikk de store
innvandringslandene (USA, Canada og Australia) finkjemme
flyktningeleirene og velge ut de innvandrerne de ville ha.

- Resten fikk beskjed om å søke andre land som deltok i
kvoteflyktningsprogrammet, men ikke Norge. Til vårt land
sendte UNHCR søknad på vegne av de som ingen land ville
ha, såsom psykiatriske kasus, voldelige personer,
opprørsledere og barn under tolv år. Norges deltakelse i FNs
kvoteflyktningsprogram ble aldri tatt opp til drøfting i
Stortinget. Bjarne Lindstrøm og hans kumpaner sørget for at
en bevilgning til dette programmet ble satt opp i UDs
budsjett, og dermed var de i gang med sin menneskehandel.
Jeg er sjokkert over hvor lett det har vært å narre den
offentlige opinion til å mene at flyktninger som tilhandles oss

under Lindstrøms menneskehandels-program er mer
beskyttelsesverdige enn de personer som utøver sin
grunnleggende rett til å vandre inn i vårt land for å søke seg
en make, et sted å slå seg ned eller et samfunn å slutte seg til.
FNs kvote-flyktningprogram er kjernen i et djevelsk system
som skaper og opprettholder krig og konflikter. Vil vi
fremme fredens sak, bør vi øyeblikkelig melde oss ut.
Men diplomater av Bjarne Lindstrøms type har aldri vært
opptatt av å skape fred. De er lydige tjenere for de krefter
som skaper krig og konflikter og har ingen anelse om hva
som er grunnleggende menneskerettigheter. De har helt ut
adoptert jesuittenes doktrine om at hensikten helliger midlet
og arbeider hver dag for at menneskeheten skal reduseres til
Human Resourses, en produksjonsfaktor i Kapitalens
djevelske system.

av Synøve Fjellbakk Taftø og fra boka Nornes beretning

“Nornens beretning av Synnøve Fjellbakk Taftø 2008 1 2 Til Velaug og Thore ":http://blink.dagbladet.no/community/files/d/ds/dssns/Nornens_beretning_1_.txt

– AKP overvåket NKP(Venstresidens forhold til Stay Behind nettverket/mlitante/fascister/frimurere/Nazister Før& Nå(1)

NKP-ere ble registrert og overvåket av AKP, etter direktiv fra sentralkomiteen i 1977. Det er blant påstandene i en ny bok om AKPs historie.

Eline Lønnå eline.lonna@klassekampen.no
Lørdag 20. august, 2005

Et hemmelig frimurersamfunn med en ekstrem retorikk om væpna revolusjon. Ikke rart det har oppstått rykter, myter og vandrehistorier om AKP, mener historiker, journalist og forfatter av den nye boka «Mao min Mao – historien om AKPs vekst og fall» Hans Petter Sjøli.

Med utgangspunkt i en hovedfagsoppgave om AKP har han nå skrevet partiets historie i populærhistorisk fasong, en slags «AKP-historie for dummies».Sjøli kommer med opplysninger i boka som trolig vil skape ny ståhei rundt partiet, opplysninger som for det meste er kommet fram i samtaler med tidligere partimedlemmer. «Stay behind?»Sjøli hevder blant annet at:• AKP drev overvåking og registrering av NKP-medlemmer, nynazister og politiet. Alle lag i AKP fikk direktiv om overvåkingen, og materiale ble oppbevart i ledelsen av det såkalte Etterretningsutvalget. NKP ble vurdert som en potensiell femtekolonne i tilfelle sovjetisk invasjon.• Nedgravde AKP-ere drev aktiv agentvirksomhet inne i andre miljøer, først og fremst Arbeiderpartiet, både sentralt og lokalt.•

Det fantes et klassifiseringssystem for partimedlemmer, kadre, i fire grupper: 1.1 (kjente talsmenn), 1.2 (åpne medlemmer), 2.1 («sympere» som hevdet de ikke var medlem, men som var det) og 2.2 («nedgravde»), hemmelige medlemmer. Det antydes at de såkalte 2.2 kan ha vært forsøkt organisert i et samlet apparat, et «AKP stay behind»• Enkelte kadre i AKP bar våpen på slutten av 70-tallet, og det ble brukt masker og finlandshetter på møter.• En anonym kilde hevder at en vaktstyrke allerede fra 1969 drev «en konsekvent geriljataktikk i forbindelse med demonstrasjoner og andre sammenhenger, og besto av folk som var beredt til å gjøre det som måtte gjøres for saken». • Det kan ha eksistert en halvautonom, illegal gruppe med folk fra Militærpolitisk utvalg, Sikkerhetsutvalget/Etterretningsutvalget og to lokallag i Oslo. I dette miljøet skal det ha blitt båret våpen. Ikke organisertSjøli spekulerer i om det kan ha eksistert en hemmelig struktur i partiet, en slags «wollweber-organisasjon», à la den kommunistiske motstands- og sabotasjegruppa som eksisterte i Norge under andre verdenskrig, tidvis ledet av senere spiondømte Asbjørn Sunde. Han siterer også AKPs nestleder fra rundt 1990 – Per Overrein – på at Lund-kommisjonen nok ikke fikk med seg alt som foregikk i AKP som ikke talte offentlighetens lys.– Det var enkelte grupper i AKP som hadde våpen, men jeg sier ikke at det ble organisert noen våpentrening i partiregi. Det tviler jeg på, selv om noen miljøer var mer trigger-happy enn andre. Når det gjelder overvåking av NKP-ere, er jeg helt sikker, hovedkilden her er Kjell Skjærvø, som satt i arbeidsutvalget i Sentralkomiteen, det mektige SKAU. Den dag i dag benekter ledelsen at det har foregått overvåking av NKP-ere, men jeg mener det ikke er tvil om dette. Jeg reagerer på den dobbeltmoralen som ligger her, når vi vet hvor høyt det snakkes om POTs overvåking og mapper. At folk bar våpen, har jeg særlig én øyenvitneskildring på, og det danner seg et ganske tydelig bilde, sier Sjøli.– Mye av dette har i årevis versert som rykter, og du opererer flere steder med anonyme kilder. Hva kan du dokumentere?– Det er vanskelig med skriftlige kilder når det gjelder AKP, men jeg vurderer mine muntlige kilder som troverdige og sikre, sier Sjøli. Hans nye bok bygger på en hovedfagsoppgave i historie, men er bygget ut.– Er de mer saftige delene av boken et triks for å få opp salget?– Nei, men det ville være unaturlig å ikke nevne det. Likevel, dette utgjør to sider i delen om det krigskommunistiske AKP, i en bok på 230 sider.

Boka er som en lang featureartikkel, den er ikke et forsøk på en rigorøs historie. Jeg mener det er et stort refleksjonsbehov og egentlig ønske om åpenhet, og at det er på tide å få rensket opp i gammelt slagg som har preget norsk venstreside i mange år, sier Sjøli.FascinertForfatteren beskriver seg selv som liberal venstresosialdemokrat med småborgerlig bakgrunn, med en nærmest livslang fascinasjon over det odde og sære fenomenet AKP. Han ønsker slett ingen ny angredebatt, og er positiv til det ekstreme engasjementet og oppofrelsen folk la ned i rørsla. Likevel vil Sjøli understreke at det er viktig å lære av at gode intensjoner ikke holder hvis man ikke forstår at den stalinistiske (inkludert maoismen) ideologien og organisasjonstenkingen er trygt plassert på skraphaugen som noe å basere et sosialistisk samfunn på.– Skal vi forstå hvordan AKP oppsto og ble et svært tiltrekkende magnetfelt, hegemonisk i mange miljøer i lange perioder, må vi sette oss inn i tidsånden. Et autoritært DNA, et sedat SF, Vietnamkrigen og Maos kulturrevolusjon er alle viktige biter. I kombinasjon med dyktige, iherdige og maktpolitisk talentfulle folk, særlig i mls vugge Bryn/Hellerud SUF, bidro til suksessen, sier Sjøli.Han mener at bruddet med det anti-autoritære i det verdensomspennende opprøret mot slutten av 1960-tallet allerede kom da Kina og Kinas atomprøvesprengninger ble hyllet på sommerleire i 1967/68.– Ledelsen så en mulighet til å revitalisere den kommunistiske tradisjonen, og særlig Tron Øgrim var godt belest på 20- og 30-tallshistorien. Sekt Fra bruddet med SF og fram til 1971/72 beskriver Sjøli SUF som et forsøksvis stram kaderorganisasjon. Så fulgte en periode med enhetsfrontpolitikk, før partiet gikk inn i en krigskommunistisk fase preget av hemmelighold og frykt for Sovjet-invasjon.–

Allerede rundt 1976 begynner glansen å falme. Situasjonen i Kina er mer uoversiktlig, maoismen som internasjonal kraft svekkes, seirene fra Vietnam og EEC-kampen er historie. Senere kommer trøbbel i form av Albanias brudd med Kina og Maos død. Presset fra andre grupper i Norge blir sterkere, særlig fra SV, og KUL (Kommunistisk Universitetslag) latterliggjorde AKP som småborgerlige hysterikere. Etter mange år med fullstendig hegemoni begynner andre å ta over, andre med bedre argumenter. Så kommer Pol Pot inn som den siste utopi, kanskje det aller verste eksempelet på omfavnelse av et system det var godt kjent i Vesten at var et helvetesregime.Sjølis fortelling går fram til landsmøtet i 1990, da opposisjonen fikk gjennom et oppgjør med stalinismen og partimodellen demokratisk sentralisme, mot ledelsens vilje.– Det kom sterke reaksjoner på at ledelsen motarbeidet vedtaket, og nye runder med utmeldinger.

Siden den gang har RV utviklet seg som et eget parti uavhengig av et AKP som i dag bare er en svak skygge av seg selv, sier Hans Petter Sjøli.Avviser alt– Jeg har stilt opp for alle slags folk som vil vite ting om ml-bevegelsen, og så vidt jeg skjønner sier Sjøli at han har intervjuet meg også? Det husker jeg dessverre ingenting av, sier Tron Øgrim, som i hele bevegelsens storhetstid satt i partiets øverste ledelse.Han tror imidlertid han ville husket det hvis han var blitt spurt om mange av påstandene fra boka, som for eksempel at AKP skulle ha infiltrert DNA sentralt.– Her virker det som det kommer opp merkelige ting, sier Tron Øgrim.Han viser til Sigurd Allerns tidligere uttalelse om at når det kommer til ml-bevegelsen, virker det som hvert fnugg av kildekritikk forsvinner som dugg for sola.– Dette får meg til å tenke på det gamle journalistjungelordet «Never check a good story». Det virker som tanken er at «disse folka var så gærne at vi trenger ikke oppføre oss som folk overfor dem», sier Øgrim. Våpentrening?Øgrim ønsker ikke å kommentere påstander i ei bok han ikke har lest, men benekter på det sterkeste at det ble drevet våpentrening i partiregi.

– De største hemmelighetene er at det ikke finnes hemmeligheter, sier Øgrim. Han anslår at rundt 20.000 folk var innom rørsla i løpet av 1960- og 1970-tallet.– Hvorfor skulle de holde kjeft nå om det som skal ha foregått? Jeg kan ikke se noe motiv for det. Jeg burde vite det, og jeg sier nei, vi hadde ikke væpna grupper og våpentrening.Han mener slike påstander viser dårlig forståelse av hva politikken var.– Skulle vi liksom løpe rundt i Nordmarka med tre mann og slåss mot Sovjet? Vår linje om væpna revolusjon var åpen. Ja, vi sa at folk skulle gå inn i hæren og i skytterlag, noe som var både praktisk og helt legalt.Anonyme kilderØgrim understreker at han ikke er motstander av anonyme kilder.– Hvis de trengs for å grave opp fakta, er det OK. Men er de ei unnskyldning for latskap og spekulasjoner, blir det galt.– Jeg har ikke noe i mot politisk kritikk, men er lei av typen «Tron Øgrim spiser små barn. Å ja, benekter han det? Kan han bevise at han ikke spiser små barn? Finnes det arkivmateriell som kan understøtte at han ikke spiser små barn?». Nei, livet er for kort, Jeg sier som Marx: Gå din egen vei, og la folk prate.

Eline Lønnå eline.lonna@klassekampen.no Lørdag 20. august, 2005

Kåre Torvholm saken historien om “stay behind” & fiskemafiaefiskernes pensjons-/trygdeinnbetalinger som forsvant(1)

" "Markussosionom beretter om psykiatrierpolitiskdrap(1) “Psykiatri er politisk”:

Boka:Nornens beretning av Synnøve Fjellbakk Taftø 2008

Norge har ingen gullbeholdning!(Norges Gull)2

Norges bank solgte gullbeholdningen i 2004, med unntak av sju gullbarrer som er til utstilling og 3,5 tonn gullmynter. Gull inngår ikke lenger i Norges Banks internasjonale reserver.

Av Odd Inge

Norges Bank solgte 33,5 tonn gullbarrer i løpet av første kvartal 2004. Salget av gullet har innbrakt et beløp på om lag 1 ½ milliarder kroner som er plassert som en del av Norges Banks valutareserver.
Les pressemeldingen her

Gullprisen 2. januar 2004 per troy ounce var 415.20 USD.

Gullprisen 8. februar 2010 per troy ounce er 1070.00 USD!!!!!!

Dette er en økning på 257,7 %

PS: Noen som kan dette med valutakurser for en mer nøyaktig framstilling?

!bilde undefined!

Vi kan heller ikke vite hvem som kjøpte gullet, siden det ble solgt på det internasjonale gullmarkedet i London. Norges bank sier på FAQ – Gull at

“Bakgrunnen for salget er at gull utgjorde bare vel én prosent av bankens internasjonale reserver, og at det derfor i liten grad bidro til å spre risikoen i reservene. Gull spiller ikke lenger noen viktig rolle i det monetære system. Mange sentralbanker har i løpet av de senere årene redusert sine gullbeholdninger.”

Hvorfor skulle Norge selge arvegullet vårt? Er det ikke lurere å investere i gull siden vi er et slikt rikt land?

DN.no har intervjuet Espen Gaarder Haug som er trader i New York, han sier:

“Norge er nå et av de eneste – om ikke det eneste – landene i hele den industrialiserte verden uten gullbeholdning, skriver han og spør om dette er fornuftig. Da Norges Bank solgte gullet argumenterte banken blant annet med at beholdningen kun utgjorde rundt én prosent av bankens internasjonale reserver. haug mener dette burde vært et argument for å øke beholdningen, ikke selge den.kilde

“Statens Pensjonsfond – Utland er naturligvis ment som en måte å gjøre Norge mindre oljeavhengig på, og vil trolig også kunne virek som en solid buffer i krisesituasjoner. Faren ligger i at om verdensøkonomien før eller siden skulle gå inn i en resesjon, kan man komme til å se olje og aksjer falle samtidig, skriver Haug og legger til at gullprisen sannsynligvis vil stige i et slikt scenario.”

SKAM DERE!!!

Skriv et brev til Norges Bank og Svein Gjedrem og si at du er forbannet! Krev å få tilbake arvegullet vårt!

Vi må huske at nordmennene oftret livet for gullet under andre verdenskrig. Gullet som ble fraktet ut av Oslo utgjorde om lag 48,8 tonn gull. Bør vi ikke da kjempe for å få tilbake gullet vårt?
Det er verdt å legge merke til at "Svein Gjedrem ":http://http://arkiv.na24.no/Nyhet/166388/Inn+i+hemmelig+maktelite.html
" leder for Norges Bank deltok på Bilderberg konferansen ":http://no.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-gruppen
" i 2003, året før Norge solgte gullet. Sjekk hva som skjedde i 2007 på bilderbergkonferansen ":http://www.americanfreepress.net/html/bilderberg_2007.html & "The Bilderberg Conference 2007, 31st May to 3rd June 2007, Istanbul ":http://www.bilderberg.org/2007.htm

kilde

Les og se hvordan Norge som stat rives bit for bit samt hør Leonard Cohen – Everybody Knows … A master-piece of Leonard Cohen i bakgrunnnen…..

“Siv Jensen bilderberg group 2006 Siv Jensen ankommer bilderberg group møtet i ottawa, canada ":http://www.youtube.com/results?search_query=siv+jensen

“Som det fremgår av videoklippet startet samtalen slik: Armin Bahrami (“AB”): – Hei, Thorvald. Jeg må bare spørre deg på veien ut. Takk for innsatsen din for Røde Kors! Thorvald Stoltenberg (“TS”): – Åja, ja. Takk skal du ha! AB: – Kjempebra at du står der og fronter Rothschilds Røde Kors. Jeg bare lurte på…Bilderbergermøtet i 1995…har du deltatt på noen flere Bilderbergermøter etter 1995 ? TH: – Å, ja. AB: Du har det? TS: – Å ja, Senest i Oslo her i…” AB: – Har du kjent, kjent plass, eller fast plass? TS: – Ikke nå lenger, men jeg hadde, jeg trakk meg for to år siden. Dette er intet mindre enn sensasjonelt. Stoltenberg innrømmer nemlig at han ikke bare er fast medlem av Bilderbergerklubben, en (medlems) ordning som det bl.a. på Wikipedia hevdes at ikke finnes, men at han ":http://www.youtube.com/watch?v=n_pvK5lacMo&feature=player_embedded
også møter hvert eneste år. I følge denne listen møtte Stoltenberg siste gangen i 1995. Som en direkte følge av Stoltenbergs uttalelse, hvor han bekrefter at han møtte fast inntil 2007, må denne listen enten være falsk, eller så lyver Stoltenberg. Et annet sensasjonelt moment ved Stoltenbergs uttalelse, er at han bekrefter å ha møtt med Bilderbergere ”senest i Oslo”.

kilde her:nyhetsspeilet link til saken HER

Norges gullbeholdning er “stjålet”.(Norges gull)1)

Norges gullbeholdning er “stjålet”.(Norges gull)1)

Denne bomben ble sluppet på direktesendt tv hos TV- Visjon Norge på Norges hundreårsdag den 7. juni mellom kl 12:00 og 14:00.*

Litt av en gavepakke til det norske folket på jubileumsdagen og hundreårsfeiringen.*
Folkeaksjonen mot Eu medlemskap fikk en storm av telefoner fra folk etter at dette var blitt kjent. De ville vite hvem de ansvarlige for denne ugjerningen var.

Det vil også Folkeaksjonen ha rede på.
Vi tar derfor imot tips og annen informasjon som kan bidra til å avdekke også dette gedigne landsforræderiet mot det norske folket.
Folkeaksjonen blir stadig minnet om at vi er så meget ekstreme av media, dagens presse og de politisk korrekte (pk).

Men vi undrer oss imidlertid hvor de ekte ekstremistene i virkeligheten befinner seg? Denne nyheten burde få media til å tone flagg og løpe om kapp for å få denne nyheten ut til folket.

Dersom media nå ikke reagerer og tar tak i denne oppsiktsvekkende nyheten, avslører de hvem de egentlig er.
*
Gull er (fortsatt) sikkert som banken
…men Norges gull er solgt for lengst
*
Dette synet kunne beroliget tynnslitte finansnerver. Hadde det ikke vært for at Norges Bank har solgt unna gullreserven vår på billigsalg…

Her er endelig noe som beholder sin verdi selv om børsene stuper, valutaene går bananas og det lukter surt av råtne lån. Men for Jens Stoltenberg og andre ledende finanspolitikere er det ikke mye å falle tilbake på om krisepakken skulle falle i fisk.
*
Vi har bare syv gullbarrer og en myntsamling igjen. De er kun er til utstillingsformål.*

Tidligere var en del av denne imponerende gullbeholdningen, som er lagret bak bombesikre murer hos Bank of England i London, norsk.
*
- Gullbeholdningen vår ble solgt i 2004. Norges Bank solgte ut gullreserven fordi vi ikke så på det som et investeringsmiddel, sier Siv Meisingseth som er kommunikasjonsdirektør i Norges Bank.

Prisene til værs
*
Etter at den norske gullbeholdningen på 37 tonn til en verdi av 1,5 milliarder kroner ble solgt, har gullprisene gått til værs. 91 prosent har gullet steget på disse fire årene. Selv om dollarkursen også har sterk innvirkning er det en drømmeavkastning for de som driver med lovlige investeringer.

- Hadde det ikke vært bra å ha litt gull i bakhånd i disse dager?

- Det er mulig, men det er en beslutning som er tatt og gjennomført. Vi har blitt konfrontert med at gullprisene har steget og fått spørsmål om hvorfor vi solgte. Dette var noe Norges Bank bestemte fordi vi mente det var riktig.

Tvilte på gullet

Gullreserven ble ansett som en liten del av den totale valutareserven. Norges Bank mente at gullet i liten grad bidro til å spre risikoen og solgte i likhet med mange andre sentralbanker unna gull.

I forbindelse med krigen ble det norske gullet fraktet til London og videre til New York før det ble langtidslagret i Storbritannias sentralbank. Etter at den siste lastebilen forlot Norges Bank 9. april 1940 ble gullet smeltet om til gangbare barrer som ble omsatt på det åpne markedet.

Ifølge Daily Mail er den samlede verdien på gullet i pengebingen til Bank of England på utrolige 73 milliarder pund, nesten 860 milliarder kroner.

GOD SOM GULL: Norge har bare syv gullbarrer og en myntsamling igjen. De er kun er til utstillingsformål. Dette bildet er fra Bank of England.

Artikkelen sto i VG først her

FME kilde:Riksavisen
(Dette er en serie om Norges gull og hvem som har solgt det og hvem har tjent på det)

Norge har solgt alt vårt gull og Big Brother venter på DE som ikke kjemper imot.

“Norge har ingen gullbeholdning!”Norges gull 2":http://detsomstatennorgeskjuler.origo.no/-/bulletin/show/585116_norge-har-ingen-gullbeholdning-norges-gull-2

Annonse