Viser arkivet for juni, 2012

Alvorlig mye luftforurensning med bevisste utslipp fra fly over Norge (Lær hva "Chemtrails" utslipp fra fly) Del 1

Klimaforskere vil pumpe ut en million tonn svoveldioksid i atmosfæren over Norge og nordområdene. Det kommer til å bli kaldt, surt og farlig. Men de tror det skal redde verden.
Denne filmen viser en mengde klipp fra en nesten sammenhengende uke med “Chemtrails” utslipp fra fly. Filmen er for det meste tatt opp på en Sony filmcamera med “night shot” og et infrarød filter slik at skyformasjoner blir mer tydelig. Jeg diskuterer min forståelse av fenomenet og de konsekvensene disse har for oss alle. Filmen viser et omfang av denne virksomheten som det er alt for lite oppmerksomhet på.

Innledning:chemtrails/svoveldioksid utslipp over Norge(1)
- Ved å redusere sollyset i nord får vi kjølt ned området som må kjøles ned mest. Dessuten er det adskillig færre mennesker i nord enn ellers på kloden. Det er bare noen nordmenn og finner og slikt, sier Caldeira. Les her
Kilde for denne saken Svovelpredikantene Dagens næringsliv