Viser arkivet for stikkord brudd

Hæstkuken som fikk rett

Vel­strig­le­te fi­nans­folk i Ter­ra over­tal­te alle i Hem­nes kom­mu­ne, unn­tatt Øy­stein Mei­er Jo­han­ne­sen. Han tenk­te «fan­ken»!

Al­vors­mann med lang farts­tid fra po­li­tisk tea­ter: – Ser man det røde jak­ke­mer­ket på bil­det? Det er Ar­bei­der­par­ti­ets «alle skal med». Men had­de ord­fø­re­ren in­for­mert før val­get om hva han gjor­de, vil­le ikke folk i Hem­nes stemt Ar­bei­der­par­ti­et, sier Øy­stein Mey­er Jo­han­nes­sen fra Samfunnspartiet.

  1. Det­te er sa­ken
    – Etter at kommunestyret 21. juni i år hadde behandlet spørsmålet om båndtvang, kom saken om å investere kraftpenger i fond hos Citibank. Hva tenkte du da?

– Jeg følger med på børsnytt og sånt på tv, og vet jo at det berører oss når det går godt eller dårlig borti USA. Møtet var på en tirsdag. Da jeg fikk papirene en stund før, tenkte jeg «fanken» og ringte Rana Blad.

– De var ikke interessert?

– Rana Blad satte mildt sagt ikke sin beste mann på jobben, og da ble det ikke noe. Men så har de da også alltid vært klakører for AP-eliten i Rana og Hemnes. Hadde Rana Blad gjort jobben sin i sommer, slik Finansavisen gjorde nå, ville verken Rana, Hattfjelldal eller Hemnes kommune engang ha tatt i de amerikanske papirene.

– Jeg er veldig ivrig etter å høre mer om din enestående bakgrunn som leder av Samfunnspartiet, attentatmann og bilbrenner, men vi får holde oss til saken litt til: Hvordan reagerte rådmann og økonomisjef på din advarsel?

kjell idar juvik ordfører

– Før vi gikk inn på møtet, spurte ordføreren hva i all verden jeg hadde sagt til Rana Blad, for han var blitt oppringt og fått min advarsel lest opp. Jeg sa bare at jeg hadde formidlet det som sto svart på hvitt i sakspapirene. At Hemnes ville plassere pengene på amerikanske børser, i sommer – med den uroen som allerede da var.

– Vi leste akkurat i avisene at politikerne ikke var blitt advart?

– Det er ikke riktig som det ble sagt i nyhetene torsdag at vi ikke fikk informasjon. Vi fikk den på engelsk. Men tenk deg å legge frem et prospekt som krever høyskoleengelsk, minst, og som du ikke skjønner om du har gymnas eller om du har universitetsutdannelse i litteratur.

– Språket i prospektet er komplett kaudervelsk, rimbereidsk og oblidorsk: «Vi innfrir nullkupongswappen i DnB og gjør denne om til bullet. Nullkupongswappen løper med referanse i 3 mnd nibor direkte!»

– Bare ordene fikk meg til å innse at dette er uforståelig. Noen av oss ba om å få det bedre forklart. Men da skal jeg si deg, du, at da fikk vi beskjed. Her var verken renterisiko eller valutarisiko, sa økonomisjefen og rådmannen. Da ba jeg om protokolltilførsel.

– Protokolltilførsler er interessante. Det er det dypeste alvor i dem. Hvis det ikke blir rutine.

– Ja, men nå ville jeg bare det skulle stå at jeg mente det var betydelig risiko. Jeg hadde bitt meg merke i at det sto at disse fondene historisk sett hadde gått bra, men det går ikke for en kommune å forholde seg til historiske data. Her er det fremtiden det dreier seg om, og alle vet jo at nedgangen kommer uanmeldt. Det er selve risken.

– Var det noen fra Terra der?

tidl rådmann i hemnes frits bakken

– Nei, men de hadde snakket med rådmannen og økonomisjefen først.

– Terra virker jo som en jordnær organisasjon, eid av små sparebanker.

– Jeg tror jeg var skeptisk allerede på grunn av navnet.

– Vi må få satt deg i en sammenheng: De fleste demonstranter setter fyr på andres biler. Du har to ganger satt fyr på din egen?

– Den ene gangen var det i protest mot Israels behandling av palestinerne. Den andre gangen var det mot loven om motorferdsel i utmark, snøskuterforbudet, blant annet.

– Men internasjonalt tenner man på andres biler?

– Ordføreren tok det opp i kommunestyret, og oppfordret meg til å trekke meg som kommunestyrerepresentant fordi jeg hadde påført kommunen en utgift på 10 000 kroner til brannutrykning.

Men jeg hadde snakket med brannsjefen på forhånd og avtalt at de kunne ta det som en brannøvelse. Så der sparte de penger. Mon tro hva ordføreren mener han selv bør gjøre nå, når han har brent av 100, i verste fall 800 millioner?

– Rikspolitisk er du kjent som en narr og en klovn. Denne gangen er det narren som har rett.

– Ja, jeg er blitt fremstilt som en narr, en klovn og en hæstkuk, men da jeg satte 22 sauehoder på stang fremfor kommunestyresalen …

– Du reiste nidstang?

– Som den første siden Egil Skallagrimsson, og sauehodene sto på stang i ren frustrasjon over at Rana Blad ikke så dumheten hos politikerne. Og at de i barnslig trass ikke ville høre på noe jeg tok opp. Nå ser de hvor dyr den barnslige trassen er.

– Er du skadefro?

– Nei. Jeg innrømmer at da vi lå an til å tape en ti-femten millioner kroner aksepterte jeg det som kostnader til en lærepenge for dem, og jeg nøt nok gleden av å ha sett riktig. Men når det nå er snakk om 80 millioner, da blir jeg deprimert. Jeg kan gråte av det. Vi snakker i verste fall om at mellom 100 og 200 arbeidsplasser i Hemnes kommune kan ryke, og da kan de skyte en hvit pinn etter drømmen om at Hemnes skal bli en attraktiv kommune å flytte til.

– Hvor mange jobber i kommunen?

– 500. Det som har skjedd vil uansett gå ut over helsestell, barnehage og så videre. Men kultursjefen gjør det meg ikke noe om vi mister. Jeg har allerede gått inn for at vi trenger en krisepsykiater i stedet.

– Jaha?

– Kultursjefen er en gallionsfigur. Det vi har her lager folk selv.

– Det er en fin jazzfestival på Hemnesberget?

– Ja, og ikke bare den. Men kultursjefen har aldri vært noen nødvendighet. Derimot er behovet for en psykiater alvorlig til stede. Og nå er det jo nesten morsomt i hvilken grad vi trenger det.

– Nå har det vel gått så lang tid at vi kan få hele historien om det du ikke har på cv-en, din ungdomssynd, attentatet på Majorstua i Oslo?

– Det var i 1985. Vi i Samfunnspartiet samlet underskrifter foran valget og var forbanna på Dagbladet hvor jeg ble kalt en tulling. Jeg ringte journalisten Arne O. Holm, men han var bare arrogant, og laget ikke engang en notis om at vi jobbet seriøst.

– Da ble det politisk teater?

– Jeg fór over til VG, kom i kontakt med Stein Kåre Kristiansen og Per Norvik, og fristet med at nå skulle vi lure Dagbladet, mens VG skulle få den korrekte versjonen. Men VG sa nei til å ha en mann i hekken.

– Det ble action likevel?

– Jeg holdt en kopp opp foran munnen.

– Hvorfor det?

– Da høres det sånn ut når jeg snakker i telefonen. [Svært skummelt.] Jeg fikk Per Bangsund på tråden, han var nynazistjeger i Dagbladet, og jeg sa han skulle stille klokken 19.00 på spisestedet Den Gamle Major. Da klokken ble syv kom en kar gående over gangfeltet i Kirkeveien. Vi kom i bil, og to av oss hoppet ut med finlandshetter og hagle og skøyt fotgjengeren. «Liket» hev vi i bagasjerommet, og jeg husker jeg helte bensin på asfalten og tente på. Så kjørte vi tilbake i feil kjøreretning og parkerte i Suhms gate.

– Dette, forstår vi, var i frustrasjon over ikke engang å bli verdiget en notis?

– Ja. 200 politifolk ble tilkalt, på overtid.

– Og Tor Erling Staff har siden vært din advokat og førstemann på Samfunnspartiets liste?

– Staff har vært en kjempemann. Han sto øverst på lista vår i år også. Og han støtter nå min anmeldelse av ordføreren i Hemnes.

– Han har gitt deg en interessant attest?

– Det var i forbindelse med at lensmannen, som selv var ordførerkandidat, beslagla en tekst, mine ord, under en demonstrasjon. Da ble Staff forbannet og skrev følgende: «Øystein Meier Johannessen er utradisjonell i valg av virkemidler, men sterkt seriøs i sin politiske målsetting. Han er en politiker enhver burde ønske seg som folkevalgt, og som myndighetsorganer burde akseptere og gi et visst spillerom i sitt arbeid med å skape oppmerksomhet omkring samtidens vesentligste spørsmål.»

– Jeg har forsøkt å forstå Samfunnspartiet. Er det i slekt med mellomkrigstidens Samfundsparti?

– Ja, bestefar var brochmannianer. Det vi har felles er i alle fall en skepsis til børskapitalen.

– Og med tanke på ressurser, lurer jeg på om du er en vaskekte georgist? At fellesskapet skal ha grunnrenten, inntektene fra naturressursene?

– Det kan være en tråd. Jeg satte opp nidstang foran Stortinget mot Løvenskiold i Nordmarka, men det verste er fiskeriminister Ludvigsens stupide tildeling av fiskeressursene til noen få familier. Og kjenner du historien om hvordan Statskog har gitt fallrettighetene i gave til Øijord og Aanes? Uten anbudsrunde. Der har du en sak.

– Jeg tør i hvert fall ikke la være å nevne det. Tilbake til ukens sak: Hva har du anmeldt ordfører Juvik for?

– Brudd på kommuneloven for at han utbetalte 13 millioner i garanti til Terra. Slike beløp må godkjennes av kommunestyret. Dessuten er det valgfusk, for hadde velgerne visst at han hadde spilt bort slike beløp ville valgresultatet blitt et annet. Det er Watergate, dette. I Hemnes.

Publisert 23. november 2007 http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071123/OAKTUELT/711230001

Samfunnnspartiets hjemmeside http://www.samfunnspartiet.info/?p=27#more-27

Hva er en Nidstang………. http://no.wikipedia.org/wiki/Nidstang

http://www.kvasir.no/alle?q=samfunnspartiet&partnerid=ABCstartsiden&source=startsiden.no