Viser arkivet for stikkord korrupsjon

Står Coop Helgeland ved en korsvei?? ”Coop Helgeland stinker nå av KORRUPSJON!!”(1)

(knut trongmo ,med ryggen til)

(Setter fokus på denne saken og lar Øystein Meier J. leder av samfunnspartiet innlede denne serien,i kommentar feltet ligger lenker til andre dokumenerl saken)

Dette er hva som møter oss når vi prøver å google Coop Helgeland eller Odd Harald Ribe på internet. For enhver som har litt sympati for samvirkeprinsippene og som har respekt for samvirke som organisasjonsform er det helt uakseptabelt å la dette henge ved navnet til Coop Helgeland. Her må medlemmene sette seg ned å spørre hva har gått galt. Mye tyder på at det er Coop Helgelands direktør og styreformannen som har opptred uprofesjonelt og klønete. Begge har opptred utenfor den demokratiske ånd som er nedfelt i samvirkeprinsippene. Blant annet så strider det sannsynlig mot medlemmenes lokale interesse av å beholde bakeriet i Mo i Rana at Ribe kjempet for å selge det til tromsøforankrede interessenter.

Siden Ribe synes å behandle sannheten lettvint mener jeg man skal ta hans påstand om at han ikke kjenner noen av aktørene i det svært så ekspansive Bakeriet Nord Norge A/S, foreløpig med en klype salt. Jeg tenker her på at han løy Jan Vikestad rett opp i øynene på lunsjmøte de hadde sammen 31august 09. Der ble Vikestad lovet å skulle få by på aksjene til Bakeriet Mo i Rana A/S og at det foreløpig ikke hadde meld seg noen interessenter. Om kvelden får så Vikestad telefon fra Tromsø, hvor han blir fortalt at Bakeriet Mo i Rana A/S er solgt.

Det direktøren her gjorde strider mot samvirkeprinsippenes krav til ærlig og åpen samhandling kooperatører i mellom. Det skaper heller ikke tillit til direktøren at hans etterfølgende opptreden, etter at Trongmo klarte å få stoppet salget av Bakeriet, oser av hevngjerrighet. Eiendomssjefen ble sparket, Trongmos pensjon inndradd og i kjølvannet av dette dyre rettssaker.

Det er helt klart ikke heldig for tilliten til Coop Helgeland hvis årsmøtet unnlater å reagere på det inntrufne. Jeg mener årsmøtet bør utarbeide en resolusjon hvor vi ber alle berørte parter av Ribes missgjerninger om unnskyldning. Vi må også inngå forhandlinger med Trongmo for å få han til å trekke sin bebudete rettssak mot Coop Helgeland. Dersom det er mulig så må årsmøtet velge en ny og sterkere kontrollkomité bestående av uavhengige individer uten noen form for tilknytning til søstere eller brødre ordner. Den må bestå av noen som klarer å matcher direktør Ribe. Årsmøtet pålegger den nye kontrollkomité å gjennomgå prosessen rundt salget av Bakeriet Mo i Rana A/S og kjøpet av Ribes hus i Tromsø.

Resten som står her er faktaopplysninger for den interesserte.
Dagens samvirkeprinsipper har en direkte forbindelse til de såkalte "Rochdalepionerene ":http://www.anarchy.no/samvirk1.html

. Dette var en gruppe industriarbeidere i Manchester som i 1844 etablerte en felles eid og drevet dagligvarebutikk.

Måten de organiserte samarbeidet på reflekterte sentrale verdier i arbeiderbevegelsen: Likeverd, solidaritet, demokrati, selvhjelp, kunnskap osv. Dette gjenspeiles i «Rochdaleprinsippene» slik de ble utformet i 1844.

Allerede i 1895 ble International Co-operative Alliance (ICA) dannet som en frivillig internasjonal interesseorganisasjon for samvirkeorganisasjonene. Fra Norge er fire sektororganisasjoner medlemmer: Fiskerisamvirket, landbrukssamvirket, forbrukersamvirket og boligsamvirke. I ICA-regi er samvirkeprinsippene revidert tre ganger, siste gang i 1995. Dagens versjon av samvirkeprinsippene ble endelig vedtatt på ICA-kongressen i Manchester i 1995.

«Demokrati» og «likeverd» («Democracy»,«Equality») – refererer seg til medlemmenes rett og likeverdighet i å delta, bli informert, bli hørt, og retten til å bli involvert i beslutninger som har betydning for dem selv

Etiske verdier
«Sosialt ansvar» («Social responsibility», «Caring for others») er spesielt knyttet til det å bidra positivt i lokalsamfunnet.
Se ICA: Co-operative Principles for the 21st Century

Coop Helgeland stinker nå av KORRUPSJON!! Dette er hva du finner om du søker på Coop Helgeland på internet.
Medlemmene i Coop Helgeland lurer på hva som skjer i Coop Helgeland , men det er det ingen som får vite. Alt kan jo tyde på at direktøren nå er i ferd med å mele både sin egen, og sine venners kaker. Nærmest bokstavelig talt.
– Hvorfor er det så viktig å selge Bakeriet til Tromsøfirmaet Bakehuset Nord-Norge? Er det fordi lederen her er en gammel venn av direktør Odd Harald Ribe? Og hva med oppsigelsen av eiendomssjef Asbjørn Solheim, og stopp i utbetalingene av pensjon til tidligere direktør Knut Trongmo? Hvorfor legges markedsavdelingen ned, slik at kona til sjefen ved Bakeriet trolig mister jobben? Hvilken strategi har Coop Helgeland framover? Er det som skjer i medlemmenes interesse?

Hele saken STINKER av korrupsjon, og her må både styret, revisor og kontrollutvalg på banen.
Ting kan vel tyde på at andre instanser også må involveres..
Vennlig hilsen Øystein Meier Johannessen.

kilde1

kilde2