Viser arkivet for stikkord kolesterolsenkende

Rød ris forbudt - fordi det virker!

Studie fra Rikshospitalet og Lipidklinikken dokumenterte at rød gjæret ris har like kolesteroldempende effekt som legemidler med statiner, ble det ulovlig å selge fritt.

Da det ble dokumentert at rød gjæret ris har like kolesteroldempende effekt som legemidler med statiner, ble det ulovlig å selge fritt.

FAKTA:
RØD, GJÆRET RIS:

  • Rød gjæret ris er ris om gjæres ved hjelp av soppen monoscus purpureus. Kineserne har i flere hundre år brukt rød, gjæret ris i matlaging, til å lage risvin, og for sine medisinske egenskaper.
  • Ifølge Pharmalogica AS er det bare en tredel monakolin K i en dagsdose Hypocol sammenlignet med tilsvarende mengde lovastatin i legemiddelet. Rødfargen på den velkjente retten pekingand, kommer fra rød, gjæret ris.
  • I gjæringsprosessen av rød ris oppstår stoffet monakolin K. Dette er det samme som legemiddelet lovastatin, som fremstilles kunstig. Men til forskjell fra legemiddelet inneholder naturmiddelet også åtte andre monakoliner.

STATINER:

  • Statiner er en gruppe legemidler som reduserer produksjonen av det dårlige kolesterolet, LDL-kolesterolet, i kroppen. For mye av dette kolesterolet øker risikoen for hjerte og karsykdom.
  • Statinene øker samtidig produksjonen av det gode kolesterolet, HDL-kolesterolet. Dette er gunstig for hjertet.
  • Om lag 400 000 nordmenn bruker daglig legemidler med statiner. I fjor ble det omsatt legemidler i denne gruppen for 541,3 millioner. Forbruket i antall dagsdoser gikk opp med 13,2 prosent sammenlignet med året før.

I 2006 viste en studie fra Rikshospitalet og Lipidklinikken at rød ris, kjent fra kinesisk mat og folkemedisin, virket like kolesteroldempende som legemidler med statiner.

- Ut fra mengden av det kjente virkestoffet i hver kapsel med rød ris hadde det faktisk litt større effekt enn legemidlene, sier overlege Kjetil Retterstøl ved Lipidklinikken.

- Det virker sterkere fordi det er i en naturlig blanding, sier Henrik Mathisen i Pharmalogica AS.

Ekspert:- Vegrer seg for å dokumentere
- Det er selvmotsigende at så lenge et naturmiddel ikke har effekt er det lov å selge. Men så fort det dokumenteres at det virker, forbys det, sier professor i hjertemedisin, John Kjekshus.
Kjekshus leder også Nasjonalforeningen for folkehelse. Han mener Pharmalogica AS har blitt straffet for å være ærlig.

- Produsenter av naturmidler vil sannsynligvis vegre seg for å dokumentere effekten av frykt for å bli klassifisert som et legemiddel. Det utløser en mengde krav som små firmaer ikke har noen mulighet til å følge opp, sier Kjekshus.

- Det er veldig dyrt å gjennomføre de studiene som må til. Vi snakker da om utgifter opp mot 100 millioner kroner, sier han.
Han kjenner ikke til produktet Hypocol eller Pharmalogica as, men mener at så lenge statinet har oppstått gjennom en naturlig biologisk prosess, og ikke er forsterket, så bør det få være et naturprodukt.
kilde http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=558962

Legemiddel

Firmaet selger kapslene med rød ris under navnet Hypocol. De fikk godkjent produktet som en handelsvare av Statens legemiddelverk i 2003. Men i 2006 gjorde Statens legemiddelverk helomvending, og bestemte at Hypocol skulle klassifiseres som legemiddel. Etter flere år med klager og brev, har nå Helse- og omsorgsdepartementet opprettholdt det siste vedtaket fra Statens legemiddelverk.

- Vi opplever at vi får straff for at vi har dokumentert at det virker. Nå får vi ikke selge produktet fritt og heller ikke reklamere for det, sier Mathisen.

Else-Marie (72):Endelig uten bivirkninger

Kolesterolsenkende legemidler med statiner ble omsatt for 541,3 millioner kroner i Norge i fjor. Statinene kan gi bivirkninger som muskel- og magesmerter.

- Produktet med rød ris kan være et godt alternativ for dem som får bivirkninger, og da særlig av typen muskelsmerter. Det er derfor synd at det har blitt vanskeligere tilgjengelig og at mange ikke får vite om det, sier overlege Kjetil Retterstøl.

Retterstøl understreker at også Hypocol kan gi bivirkninger.

- Men fordi dosen er så lav, er risikoen for bivirkninger mindre.

Legemiddelverket:- Må behandles som leggemiddel

Han anslår at om lag en prosent får muskelbivirkninger hvor det vil være aktuelt å teste ut Hypocol som alternativ. I Norge bruker nesten 400 000 mennesker statiner daglig. Det betyr at 4000 mennesker kan ha nytte av alternativet.

Det er fortsatt mulig å foreskrive Hypocol på såkalt legemiddelfritak, men det forutsetter at legen kjenner til og går god for produktet.

Les også – Må behandles som legemiddel Av Ingunn Saltbones Leine 01.03.2009 kl. 15:30 Kilde: VG

Statens legemiddelverk mener naturpreparatet Hypocol måtte omklassifiseres til legemiddel fordi det er påvist at det senker kolesterolet og inneholder samme virkestoff som legemiddelet Lovastatin.

- Lovastatin kan gi alvorlige bivirkninger og har også uheldig samvirke med en rekke legemidler. Vi mener Hypocol må ses på som et legemiddel og ikke som et kosttilskudd, sier Steinar Madsen, adelingsoverlege i Statens legemiddelverk.kilde http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=558965

Må dokumentere

Madsen mener Pharmalogica AS

også presenterer Hypocol som et legemiddel og at de burde søke om å få det godkjent som legemiddel.

- Men for å bli godkjent som medisin stiller vi sterke krav til sikkerhet. De må for eksempel dokumentere at de øvrige innholdsstoffene i rød ris ikke er kreftfremkallende når de brukes over lang tid, sier Madsen.

Else-Marie (72):- Endelig uten bivirkninger

- Men disse stoffene ville jo i så fall være like kreftfremkallende da dere godkjente Hypocol som handelsvare i 2003?

- Det er ikke riktig å si at vi godkjente det. Vi sa bare at det var en matvare og dermed klassifisert som handelsvare.
Ifølge legemiddelverket var en henvendelse fra en lege som observerte at Hypocol senket kolesterolet hos tre pasienter, årsaken til at saken ble tatt opp igjen.

Ekspert:- Vegrer seg for å dokumentere

- Vi fikk i tillegg vite om studier fra Lipidklikken som viste at Hypocol hadde virkning på kolesterolmengden i blodet. Det var også en årsak til at vi måtte se på saken igjen, sier Madsen.

Les også Ekspert: – Vegrer seg for å dokumentere Av Ingunn Saltbones Leine 01.03.2009 kl. 15:30 Kilde: VG

- Det er selvmotsigende at så lenge et naturmiddel ikke har effekt er det lov å selge. Men så fort det dokumenteres at det virker, forbys det, sier professor i hjertemedisin, John Kjekshus.

Kjekshus leder også Nasjonalforeningen for folkehelse. Han mener Pharmalogica AS har blitt straffet for å være ærlig.

Les også:Rød ris forbudt – fordi det virker!

- Produsenter av naturmidler vil sannsynligvis vegre seg for å dokumentere effekten av frykt for å bli klassifisert som et legemiddel. Det utløser en mengde krav som små firmaer ikke har noen mulighet til å følge opp, sier Kjekshus.

Kostbart

I praksis må man da ha et stort legemiddelfirma i ryggen, sier Kjekshus.

Else-Marie (72):Endelig uten bivirkninger
Else-Marie sliter med for høyt kolesterol og har gått på kolesterolsenkende medisiner med statiner i en årrekke. Men alle har gitt henne bivirkninger. Hun har slitt med alt fra hodepine til muskelsmerter og magesmerter.

— Nå har jeg gått på det i et år uten en eneste bivirkning. Det er helt herlig, sier hun fornøyd.
kilde http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=558967

- Det er veldig dyrt å gjennomføre de studiene som må til. Vi snakker da om utgifter opp mot 100 millioner kroner, sier han.
Han kjenner ikke til produktet Hypocol eller Pharmalogica as, men mener at så lenge statinet har oppstått gjennom en naturlig biologisk prosess, og ikke er forsterket, så bør det få være et naturprodukt.

Legemiddelverket:- Må behandles som legemiddel
Statens legemiddelverk mener naturpreparatet Hypocol måtte omklassifiseres til legemiddel fordi det er påvist at det senker kolesterolet og inneholder samme virkestoff som legemiddelet Lovastatin.

- Lovastatin kan gi alvorlige bivirkninger og har også uheldig samvirke med en rekke legemidler. Vi mener Hypocol må ses på som et legemiddel og ikke som et kosttilskudd, sier Steinar Madsen, adelingsoverlege i Statens legemiddelverk.kilde http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=558965

Leder i Bransjerådet for naturmidler Turid Backer, bekrefter at mange som selger naturmidler vegrer seg for å dokumentere effekten av produktene sine.

- Signalet fra myndighetene til alle som driver med naturmidler er at vi kan selge hva vi vil bare det ikke virker. Det er for dumt, sier hun.

kilde http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=558949