Viser arkivet for stikkord orkla

Når Staten betaler overpris & selger med tap - Til hvem?(STATEN KJØPER:Orkla skog(1)får 1,7 milliarder for skogen)

Det Norske stay behind nettverket eller edderkopp nettverket som Siv Jensen også kaller det.Er en mange armet blekksprut som har konsentrert sitt nasjonale hode hos PST.Men det er ikke der den egentlige makta sitter.

Uansett, nettverket er som skrevet tidligere etablert i samtlige statlige foretak, og har dermed både makt og muskler i et hvert foretak der staten har en aksjepost.
*
Når vi erkjenner at dette stay behind nettverket også opperer innen små og store private selskaper innen både fiskeri,landbruk og industri, er det ikke vanskelig å skjønne at slike kjøp og salgs avtaler som denne mellom Staten og Orkla er mulig.*
*
Konkret hvem i Orkla konsernet som er stay behind representant, er ikke det viktigste, det viktigste er at vi ikke glemmer at dette er en stay behind handel.*

Muligheten får at kjøpet er et ærlig kjøp der hensikten er å bevare mest mulig skog for folket gjennom vernet skog,friluftsliv osv. samt for å holde svenskene unna og bevare den opprinnelige svenskegrensen er også mulig, mer om dette helt nederst i kommentarfeltet i del 2.

Under denne artikkelen ligger historisk fakta om forbindelsen – Frimureriet og stay behind nettverket.

Orkla (ORK) melder mandag morgen at det selger 1,1 millioner dekar skog til statlige Statskog.

Prisen havnet på 1.725 millioner kroner etter at det er gjennomført en budprosess.

«Avtalen er inngått med forbehold om Stortingets godkjennelse. Gjennomføring forutsetter også at Konkurransetilsynets godkjennelse foreligger,» heter det i en pressemelding fra Orkla.
*
- Dette er en veldig god pris for Orkla, sier Dag Sletmo hos ABG Sundal Collier til E24*.

Han mener dette er gode nyheter som kan drive selskapet framover.

Meglerhuset hadde lagt til grunn at Orkla ville få 1,2 milliarder kroner for skogen

Orkla har forsøkt å selge skogen i ni måneder. Hovedeier Stein Erik Hagen har også gått langt i å antyde at han ønsker at Orkla selger seg ned i solenergiselskapet Rec.

- Det er vel gjerne slik at det er de eiendelene man kan få en god pris for som selges først. Når det ikke er akutt behov så vil man vente med de tingene som per i dag ikke er mulig å få en tilfredsstillende pris for, sier Sletmo.

Dagens Næringsliv skrev i forrige uke at det var ventet en salgspris for skogselskapene på 1,5 milliarder kroner.
*
Prislappen Orkla melder om mandag morgen er altså 225 millioner kroner over dette nivået.*

- Styrket posisjon

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) mener transaksjonen vil kunne styrke Statskogs strategiske posisjon innen skogbruk, jakt og friluftsliv.

- At Statskog SF på forretningsmessig grunnlag har lykkes i å kjøpe eiendommene, vil gi foretaket et bedre grunnlag for effektiv drift, samtidig som mulighetene for å tilrettelegge for jakt, fiske og friluftsliv styrkes, sier Brekk.

Statskog har som mål å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser.

Regjeringen er positiv til Statskogs kjøp og vil med det første fremme et forslag til Stortinget om å stille til disposisjon en egenkapitaltilførsel på 1.250 millioner kroner og et lån på 475 millioner, opplyser Landbruks- og matdepartementet.

Omstridt

Siden planene om salg ble kjent i februar, har flere kommuner og lokale skogeiere argumentert for at Orklas skog bør forbli norskeid. Samtidig har flere påpekt at prisen trolig ville bli urimelig høy og kritisert Statskogs mulige kjøp. Den uformelle prislappen som verserte i markedet før salget, var på rundt 1,5 milliarder kroner.

- Ut fra vanlig prising av norsk skog er 1,5 milliarder kroner veldig dyrt. Dagens kontantstrøm fra eiendommene kan ikke forsvare en slik investering, sa Gudbrand Kvaal, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, til Nationen før salget.

Skogeiendommene er fordelt på Hedmark, Telemark, Agder og Buskerud. 80 prosent av eiendomsmassen ligger i Hedmark.

Borregaard Skoger ble etablert i 1902 av britiske Kellner-Partington Pulper Company Limited for å sikre råstofftilgangen til Borregaards fabrikk i Sarpsborg.

“kilde ":http://e24.no/boers-og-finans/article3872375.ece

Les:Når Staten betaler overpris & selger med tap – Til hvem?(STATEN KJØPER ORKLAS SKOG Hagen har fått himmelhøy overpris)

Les også: Hyller Hagens «garasje-salg» :her

FAKTA OM AKTØRENE

ORKLAS SKOGER
Orklas skoger består av de tre aksjeselskapene Borregaard Skoger as, Borregaard Vafos as og as Børresen.
Består av 1,1 millioner dekar utmark. Store deler ligger i Hedmark fylke.
Skogen har en bokført verdi på 300 millioner kroner.

STATSKOG
Styrer en femtedel av Norges areal med 60 millioner dekar.
4,1 millioner dekar er produktiv skog.
Omsetning i 2009 var på 250 millioner kroner.
En fjerdedel av inntektene stammer fra skogbruk.

Les Frimureriet og de hemmelige selskap

Etter hvert begynner det å tegne seg ett mønster som viser at norges maktelite knytter bånd til internasjonale organisasjoner. Ikke minst knyttes det bånd mellom det norske og utenlandske militære og etterretning. Også en del av stortingsrepresentantene og lokalpolitikerne har vært frimurere og de har hatt bånd til utenlandske losjer. Norske frimurere har også vært ledere av og organisert paramilitære grupper som Stay-behindgruppen.

Stay-behind-nettverket, ved Alf Martens Meyer hadde forbindelser til det
engelske MI 5 og CIA’s representanter ved den amerikanske ambassade. Stay-behinds
depoter ble lagt ut i åpent terreng til bruk for de organiserte enheter. De inneholdt
sambandsutstyr, klær, sprengstoff, våpen, ammunisjon, stridsrasjoner og tobakk. Utstyret kom fra Alf Martens Meyers kontor og utstyret og finansieringen kom fra England og USA. I en matrikkel for frimurerlosjen hadde Meyer IX grad i logen ”St. Olaus til de tre Søyler” i Oslo, hvor han var vikar for Første Bevoktende Broder.

Finn Sjue og Ronald Bye, oppgir i boken ”Norges hemmelige hær” at Stay-behind på sitt sterkeste disponerte fra 1-2000 mann i Norge og at den sorterte under etterretningstjenesten. Over hele Europa skall til sammen 50 000 mann være tilsluttet slike grupper, en maktoppbygging som CIA sto bak, uten at kongressen eller de respektive lands nasjonalforsamlinger var orientert. Fra Erik Rudstrøms bok om frimureriet har jeg funnet følgende avisartikkel fra VG (Verdens Gang), som har skrevet at Meyer hadde tilhørt en ”CIA-celle”:

”En del av våpnene som er beslaglagt hos Meyer stammer trolig fra CIA-celler
som ble opprettet over hele Skandinavia i begynnelsen av 1950-årene. Det var den
tidligere CIA-sjef, William Colby som ledet arbeidet med å opprette geriljagrupper
som skulle settes inn i sabotasje- og motstandskamp dersom Sovjetunionen
okkuperte Norge. Etter det VG har grunn til å tro, var Meyer – med bakgrunn i
motstandsbevegelsen under krigen og kjent som en glødende antikommunist –
medlem av en slik motstandsgruppe. Meyer som disponerte en rekke eiendommer
hadde ansvaret for å oppbevare et stort våpenarsenal. Da CIA-operasjonen ble avblåst
av norske myndigheter, leverte Meyer inn mesteparten av våpnene. Han beholdt en
god del av ammunisjonen og automat-våpnene. Det er disse våpen som er stammen
i det arsenal politiet beslagla i det hemmelige rom i Meyers villa…Politiet mistenker
Meyer for å ha innført enkelte våpen ulovlig fra utlandet. Noen av våpnene er av
nyere dato, og stammer med sikkerhet ikke fra forsvarets lagre. Meyer var bl.a. i
besittelse av et rakettgevær av helt ny dato. Våpenet er forbudt brukt i krig, ifølge
Genevekonvensjonen. Det er lydløst og har en enorm slagkraft pga. prosjektilets
ekstremt høye hastighet”…

Som en kuriositet vil jeg nevne at CIA-sjefen William Colby ble direktør i Coca
Cola, for deretter å bli CIA-sjef en gang til, og derfor kan det være forbindelser
mellom CIA og Coca Cola. Hvis man f.eks. antar at CIA eier andeler i Coca Cola, vil
Cola-drikkende mennesker over hele verden kunne være med på å finansiere CIA’s
etterretning og aktiviteter.

KILDE:Frimureriet og de hemmelige selskap Det moderne frimureriets opprinnelse Uttdrag fra Boken; Hjernen og Gud(1)

Les boka gratis her: Den grusomme sannheten om våre politikere og “besteborgere”.
I disse bøkene får du virkelig servert sannheten om de som
er satt til å ivareta vår nasjon og folks rettssikkerhet.De som vil lese bøkene hans kan laste de ned i pdf Bind 1

Frimureriet og de skjulte makteliter. med forord av professor emeritus Edvard Vogt.Og her kan du laste ned Bind 2 Rudstrom bind 2/

Bøkene kan bestilles hos Norelco A/S Postb…oks 8905, Youngstorget, 0028 OSLO er skrevet av Erik Rudstrøm:Hentet herifra