Viser arkivet for stikkord statsministerkuppet

Det skitne maktspillet i kulissene, 1945-2006.søndag,22 april 2007 Skrevet av: Arild_Helgeland(1)

Landet styres nå av en samlingsregjering ledet av Arbeiderpartiets nye formann, Einar Gerhardsen, og med et flertall av statsråder fra Arbeiderpartiet og Norges kommunistiske parti." Mange sier det ble foretatt et statskupp i disse vårdager/sommerdager i 1945.

Ronald Bye og Finn Sjue sier i boken “Post festum Gardermoen – maktspillet om Gardermoen”: "Fra det øyeblikk Arbeiderpartiets ledende kjerne hadde bestemt seg, var også hovedflyplassens skjebne avgjort.

Det Skitne Maktspillet i Kulissene, 1945-2006
- Edderkoppen Jens Christian Hauge’s innvirkning på den frie og demokratiske statsdannelsen.
- Vår Ære og Vår Makt. Kuppet av krigsseilernes penger, – og ære.
- Nortrashipfondet, penger og politisk makt, likelig fordelt.
- Landsforrædere, muldvarper i fremmede makters tjeneste.
- Grunnloven og statskupp. Straffelovens § 83.
- Mord og Psykiatri brukt for å tie dissidenter

Jarle Johansen – 19.4.2007
1 Ronald Bye og Finn Sjue sier i boken “Post festum Gardermoen – maktspillet om Gardermoen”: “Fra det øyeblikk Arbeiderpartiets ledende kjerne hadde bestemt seg, var også hovedflyplassens skjebne avgjort. Først og fremst skildrer og analyserer boka en stor politisk kamp: Spillet, maktkampen, taktikkeriet, kynismen, manipulasjonene og aktørene. Den avdekker politiske vesen: I politikk dreier det seg ikke om å ha rett, men å få rett.” Ifølge Alf Ole Ask’s uautoriserte biografi om Hauge; "Maktens ansikt. Et portrett av Jens Christian Hauge” (Aftenposten 23.10.1991): ”Hauge var i Regjeringen 1945-1952 som forsvarsminister og derefter to år som informasjonssekretær i partiet. Da sluttet han for å bli advokat på heltid, men ble fortsatt sittende på Youngstorget i partiets hovedkvarter. Det forklarer hva iallfall Aftenpostens medarbeider alltid undret seg over – det ble svart med telefonnummer, aldri “Arbeiderpartiet” , til ut i 1970-årene, fordi Hauges advokatkontor delte sentralbord med partiet . . . Her satt Hauge vegg i vegg med partisekretær Haakon Lie, som juridisk rådgiver for partiet, styremedlem i diverse selskaper og statlige bedrifter. Et maktsentrum, sier forfatterne. – Hvordan ser forfatterne på Hauge? – En entreprenør, som efter å ha bygget hus ble sittende i dem og diskuterte innredningen.” Spørsmålet er; Hvem styrer Arbeiderpartiet? Er det medlemmene og organisasjonen, eller er det en klandestin gruppe av “elders”? Er ikke alle partier så lik at de ser ut til å styres av samme klikk? Tøffe i kjeften i opposisjon, men så snart de kommer i regjering er de alle så like som styrt av en ”usynlig hånd”. NRK Brennpunkt sendte dokumentaren “Et beleilig dødsfall (03.11.99)” om Jan Wiborg, som arbeidet for å påvise at Stortinget var blitt lurt til å opphevet vedtaket om å bygge en ny hovedflyplass på Hurum på grunn av manipulerte værmålinger, da han døde under mystiske omstendigheter. Hans sønn Daniel Wiborg spør seg i NRK Brennpunkt programmet, hvorfor faren knuser et tykt vindu som kunne åpnes, for så – en time senere – å kaste seg naken ut av det og dermed bli skåret opp på armer og rygg ? Hvor ble det av dokumentmappen hans og hvorfor ble flere vitner aldri avhørt av politiet? Opplysningene i programmet skapte sterke reaksjoner. Stortinget opprettet en granskingskommisjon som nå er i gang med å etterforske Wiborg-saken. Leder er jusprofessor Eivind Smith. Kjenner vi komiteer rett så er det vel mest tåkeleggingsarbeid de blir betalt for. Og Eivind Smith er en kjent ”systemtro” som spiller på lag med eliten. Til venstre vil han bidra til å revidere en Grunnlov ”utgått på dato”, fordi de ikke har undervist i den siden 1945, fordi de ikke brydde seg om dens parlamentariske begrensninger i 1945, og har aldri respektert den siden, for om de det hadde gjort, så hadde samtlige av Europabevegelsens 140 medlemmer i Stortinget vært straffet etter Straffelovens § 83: Denne er fra Stavanger Aftenblad 20.01-05. Der har vi Eivind der jo. Denne komité kommer ikke til å finne noe som helst. Glem det. Arbeiderpartiets ledende kjerne hadde bestemt seg om flyplassaken, og da skal ingen andre blande seg i deres overopphøyede avgjørelser. Slik har det alltid vært.

2 I boken “Statsministerkuppet” av historikeren Harald Berntsen følger intrigene, maktspillet og taktikken dag for dag fra 8. mai til 23. juni da vår nye statsminister heter Einar Gerhardsen. “Flere velregiserte manøvre via egne partimedlemmer, politiske motstandere, høyesterett og motstandsfolk fører til Youngstorgets seier med utnevnelsen av Einar Gerhardsen. Under den brusende overflaten av frigjøringsrus og tilsynelatende nasjonal harmoni foregikk det i Norge i mai-junidagene 1945 en nådeløs kamp om makten. De tyske okkupantene hadde satt Stortinget til side og jaget den lovlige regjeringen Nygaardsvold på flukt over til England. Dermed åpnet det seg et politisk tomrom som ble fylt av folk som tidligere hadde stått på siden av det parlamentariske demokratiet, og som bestaltet seg selv som hjemmefrontens sentrale ledelse. Under krigen tumlet de med planer om å endre Grunnloven og lykkes i å presse Nygaardsvold-regjeringen til å love å gå av ved frigjøringen, til fordel for en samlingsregjering uten grunnlag i Stortinget. 28. mai 1945 er fremdeles statsminister Nygaardsvold i England. Det forhindrer ikke at landsstyremøte i hans eget parti, Arbeiderpartiet, vedtar at hans regjering må erstattes av en midlertidig samlingsregjering. Den skal settes sammen etter stillingen i det siste valgte Stortinget av 1936, det vil si ha borgerlig flertall og borgerlig statsminister. Drøye tre uker seinere har det motsatte skjedd: Landet styres nå av en samlingsregjering ledet av Arbeiderpartiets nye formann, Einar Gerhardsen, og med et flertall av statsråder fra Arbeiderpartiet og Norges kommunistiske parti.” Mange sier det ble foretatt et statskupp i disse vårdager/sommerdager i 1945. Norulv Øvrebotten, var politisk rådgiver for Johan Jørgen Holst (som “beleilig” fikk en hjerneblødning og døde), og senere sjefsredaktør i Rogalands Avis. Var også 6 år i NRK før dette. Øvrebotten var også kollega av Anne Orderud Paust som også jobbet for Holst, og som også “beleilig” døde for “sin broders hånd”, etter først å vært utsatt for eksplosjon i sin bil, og brann i sin leilighet (mye “uhell” på kort tid)

http://www.oevrebotten.com/http://www.oevrebotten.com/

Norulv har laget en skremmende webside som beskriver hvordan vårt land har vært drevet og skapt av en edderkopp under falsk fane, helt fra krigens dager; nå avdøde – advokat Jens Christian Hauge. Den skammelige behandlingen av krigseilerne, våre kolleger Jens Christian Hauge var hjemmefrontmann, en av de som stakk av og gjemte seg i skogen under krigen (når han ikke var i Tyskland i ”forretninger” i 40-45), og kom frem igjen når krigen var slutt for å ta æren, og gjøre hva han kunne for å frata krigseilerne deres penger (Nortraship fondet), som han lykkes med, samt sørge for at de ikke fikk den æren de rettelig skulle ha for all tid etterpå, slik at de dermed skulle kunne ta fokuset bort fra “heltene” fra skogen. De ville ha hele æren og makten selv, Hauge med sin puppet og partner Gerhardsen, som begge var under fremmede makters innflytelse. Vår ære og vår makt var herved kuppet. Hauges kapitalistvenner tok pengene som rettelig var krigsseilernes og bygde seg siden opp formuer på den norske sjømanns hyrer og pensjoner (Høegh/Reksten/Lorentzen o.a.), Hauge og hans kumpaner tok den politiske makten. Og slik har de delt landet mellom seg hele tiden siden. Vår ære og vår makt, ble DERES. Norulv Øvrebotten, som ikke er noen smågutt innen forvaltningen (se hans webside), sier: ”At Einar Gerhardsen bare var en stråmann for Jens Christian Hauge. Som igjen var en stråmann for Sovjetunionen. Som snedig dobbeltkrysset seg inn til maktens innerste korridorer i hovedstaden, og i det stille kuppet Norge i maidagene 1945.” Det kan nevnes at en av Hauges beste venner var Torvald Stoltenberg, og det sies at sønnen Jens er oppkalt etter Jens Christian Hauge. Vi husker hvordan det var Jens som var Gro Harlem Brundland’s kandidat (Bilderberger) til å etterfølge henne, og slik ble det. I Norge er det ikke demokratiet og partimedlemmene som bestemmer ledelsen i et parti, men “partieierne”. Prosessen er enkel; For å komme til topps i politikk og samfunn, må en tute med ulvene. Den som går sin egen vei, kommer aldri til i denne elitens media (som Jens Stoltenberg i dokumentaren om han nylig kalte “vår moderne talerstol”), og de som gjør som de skal applauderes frem, og havner i forsetet, og i pengebingen. De lærer fort hvem det lønner seg å følge i dette systemet. I boken “Den lange reisen – et oppgjør med krigen” sies det om krigshelten Svein Blindheim; “Hans opplevelser fra perioden i England og i Norge som motstandskjemper de siste årene av krigen påvirket også hans syn på seierherrene, og hvordan de formet historien om krigen”. Av omtalen: "Reisen ble som en odyssé gjennom det fremmede, i tid og rom, og kom til å forandre Blindheims syn på mange aktuelle politiske spørsmål. I denne erindringsboken begrunner han sitt etter hvert svært kritiske syn på kolonimakten England og dens krigsinnsats.

3 Han kritiserer også regjeringen Nygaardsvolds avgjørelser i innledningen av krigen, og den dekorerte motstandsmannen argumenterer for at mange norske offiserer og menige havnet i NS p.g.a. norske myndigheters unnfallenhet og ubesluttsomhet de første månedene av krigen © FS Informasjonstjenester". Norulv Øvrebotten konkluderer med at Jens Christian Hauge var Moskva’s mann i Norge fra krigen og til denne dag. ”Først da det snedige kuppet var gjennomført i hovedstaden og makten sikret gjennom Arbeiderpartiet, trakk Josef Stalin soldatene ut av den nordlige landsdelen høsten 1945.[] Her hjemme hadde på forhånd sovjetiske hemmelige agenter mot slutten av krigen trolig likvidert alle som kunne avsløre Jens Christian Hauges overgang fra nazistene til sovjeterne”, skriver Øvrebotten videre. I dag vet vi at kommunistene var finansiert og kontrollert fra Wall Street/New York finansiere, som nazistene var/er det (jfr. Prescott Bush), og kapitalismen like så. Kan dokumenteres. Sådan er der i realiteten ikke noen som helst forskjell på Tøftø’s påstand, og Øvrebottens påstand. De har begge rett. Det er bare forskjellige ”departmenter” av de samme samme krefter som de har vært utsatt for. “The Bush family fortune came from the Third Reich.” Sarasota Herald-Tribune 11/11/2000: -John Loftus, former US Justice Dept. Nazi War Crimes investigator and President of the Florida Holocaust Museum How Bush’s grandfather helped Hitler’s rise to power

http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,12271,1312540,00.html Wall

http://www.guardian.co.uk/world/2004/sep/25/usa.secondworldwar

Street & the Bolshevik Revolution Anthony C. Sutton is a libertarian whose book argues that the Bolsheviks were financed by Wall Street.

http://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/ http://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/

Synnøve Fjellbakk Taftø, mangeårig utenlandsdiplomat og jurist i UD under “Death Doctor” Gro Harlem Brundtland, som har profittert på det medisinske/farmasøytiske industrielle kompleks på å gjøre Norge til storkunde av deres pseudoprodukter (som takk fikk hun direktørjobb i WHO), har studert sakene: http://www.grunnlovens-vektere.com/html/ssagaen.html

http://www.grunnlovens-vektere.com/html/ssagaen.html

I sitt brev datert 02.01.06, til Øyvind Aarsnes, lederen i Folkebevegelsen mot EU-medlemskap, sier hun: “Jeg visste derimot at Jens Christian Hauge har spilt en nøkkelrolle både i 1945 og i alle år siden og jeg mistenkte han for å være den “agent Oskar” som Mossad var så stolt av.” Les hele brevet her:
http://www.riksavisen.no/?p=138 http://kreateam.web.surftown.dk/?p=138

Norulv Øvrebotten sier: ”Jens Chr. Hauge skjuler landets største politiske skandale noensinne, bak et systematisk oppbygd gudebilde som et nasjonalt opphøyd ikon. Jeg er ikke i tvil, etter å ha undersøkt denne tilsynelatende store krigshelten og mannen med borgerdådsmedaljen fra 1995, nærmere i mange år og identifisert fremgangsmåten. For sannheten er høyst sannsynlig den stikk motsatte av hva naive nordmenn har lært og trodd hittil: Tyskerne benyttet trolig Hauge først, til å vinne kontroll over motstandsbevegelsen i Norge under krigen. Sannheten utad fremstod som den motsatte. Da tyskerne var i ferd med å tape krigen, ble han snudd av sovjetrusserne og benyttet mesterlig i fremste rekke til å kuppe Arbeiderpartiet i det skjulte indirekte, og dermed også landet våren 1945. Også denne gangen fremstod sannheten utad som den motsatte av hva den virkelig var. Som følge av den smarte teknikken. Alle og enhver som kunne vite noe om Hauges nazistiske fortid, og overgangen hans fra nazistene til kommunistene som følge av krigens paradoksale logikk, ble likvidert med sovjetisk grundighet. Å sikre en trygg bakgrunn for Jens Christian Hauges overgang til motparten, hadde til følge at vel hundre mennesker måtte likvideres i Norge, et lavt tall sett med sovjetiske øyne på den tiden. Disse likvideringene skjedde til langt ut på sommeren 1945.

kilde http://agderavisen.com/article.php?story=20070423002252635&mode=print