Viser arkivet for stikkord stoltenberg

I går tok de Kristin, hvem blir neste? Del 2

Herman J Berge, jurist og innehaver av RettsNorge.no, er den juristen i Norge som har tatt fatt i dette med manglende dommerforsikringer og manglende embedsed hos dommerne i Norge. Han er nå på flyktet fra Norge, grunnet de regimekritiske artiklene han publisert om AP regimet og alle Grunnlovsbruddene. Grunnloven har ikke lengre noen juridisk verdi, siden marxistiske Arbeiderpartiet styrer Høyesterett, begikk et nytt statskupp i sommer, siden de effektivt satte Grunnloven vår til side, og tok den lovgivende makten fra folkets eget organ som laget lovene, Stortinget. Den utøvende makten, Regjeringen med sine verktøy innen det korrupte og AP styrte politidirektoratet, har ikke pågrepet høyesterettsdommerne som begikk det konkrete statskuppet i Flexiped saken, men beskytter kuppmakerne for alt det er verdt, selvsagt på direktiv fra Moskva og russisk etterretning. Jens Stoltenberg er av undertegnede avslørt som dokumentforfalsker, siden han ikke har undertegnet en korrekt embedsed og er derfor ikke gyldig statsminister i Norge. Han skulle i følge Grunnloven, sverge troskap til Norge og Kongen, men det har han av åpenbare grunner ikke undertegnet, siden lojaliteten ligger hos russisk etterretning. All dokumentasjonen om de ulovlige dommerne, statskuppet til Høyesterett og Jens Stoltenberg sin falske embedsed, finnes på Mitt Nord-Norge bloggen på

Kristin Brataas har som en av mange jobbet med å avsløre hvordan Barnevernet som verktøy for diktaturet, regelrett driver en storstilt barnevernsindustri, med ekstremt antall tvangsovertakinger av barn, fra familier/enkeltpersoner som kritiserer AP regimet, eller som av enkel grunn bare stod tilgjengelig for barnekidnapping av Barnevernet, for å splitte og tramuatisere den norske befolkningen, siden det er et effektivt verktøy for regimet for å kontrollere den norske befolkningen. Jeg skal derfor fortelle dere hvordan regimet jobber for å undertrykke basis menneskerettigheter i Norge. Kristin som har kritisert AP regimet fikk følgende behandling i går (hennes egen beskrivelse):

Vitnesbyrd fra et menneske som opplever offentlige overgrep:

I dag kl 10.20, kom tre politioffiserer og tok seg inn i Kristin Brataas sin leilighet i Nydalen i Oslo. De to politimennene og politikvinnen nektet Kristin å ringe til advokat. Hun ble heller ikke gjort kjent
med hva slags rettigheter hun har.Hun ble deretter påført håndjern og ført inn i en ventende politibil, forså å bli kjørt til en psykiater, Morten S. Selle i Bærum. Først på vei opp med heisen til psykiateren, ble håndjernet fjernet. Polititjenestemennene satt på psykiatrisk klinikk sammen med henne og forlot henne etter at de hadde tvunget henne inn på kontoret til psykiater Morten S. Selle. Etter at hun var blitt tvangsobservert av psykiater Morten S. Selle, ble hun overlatt til seg selv. Hun måtte selv sørge for å komme seg hjem til Oslo. Gråtende og traumatisert, ringte hun meg klokka 14.19 og fortalte hva hun var blitt utsatt for. Dette er skrevet etter Kristin Brataas eget ønske og for å bevitne at overgrep skjer mot enkeltmennesker i Norge.

Les Kristin sin egen beretning her

Dette overgrepet som AP regimet har gjort mot min venn Kristin kommer til å få etterspill for de korrupte politifolkene som jobber på oppdrag for regimet. AP er avslørt som en marionette regjering styrt av russisk etterretning.

Per-Vidar Johansen

Freelance-journalist og webredaktør

Mitt Nord-Norge bloggen

KILDE

Altafødte Gunnar
Evertsen hevder
Arfan Bhatti ville ha
bomber av ham, men
Evertsen fikk aldri
vitne mot Bhatti i terrorsaken.

Det er klart Israel ble forbannet når de skjønte at Arbeiderpartiet har dekket over at Bhatti fikk hjelp av PST – Bandidos til å finansiere sitt innkjøp av bombedeler, Gunnar kan den dag i dag bekrefte dette.KILDE

ER DET IKKE TYPISK? STOLTENBERG: EN SOLSKINNSHISTORIE….!
Les her Av Terje Teigen

Norske verdier kjøpt og betalt Er vi så mye bedre enn dem vi fordømmer? Av Armin Bahrami
Les her

Det er USA og Israel og ikke muslimene! Av Øystein Meier Johannessen
Les her

Norges forhold til NATO og atomvåpen Uttalelse fra IKFFs landsmøte 2010 Av Lise Tollefsen Slembe Les her

Innledningen Skjoldmøysagaen - U-HJELP I PRAKSIS av Synøve Fjellbakk Taftø

Å være diplomat i Bangkok innebærer å bevege seg mellom ytterligheter. Rikdommen er overveldende, men det er også fattigdommen. De som kan betale, får en personlig service som nordmenn knapt kan forestille seg, de som allerede er i samfunnets bunnskikt, blir ydmyket, trakassert og utsatt for uhyggelige fysiske og psykiske overgrep.

De virkelig rike er de som eier eller har solgt land i sentrum av Bangkok eller opptrer som mellommenn for internasjonale organisasjoners «hjelpearbeid» i de ressursrike landdistriktene. Da jeg kom til Thailand, hadde kambodsjanske flyktninger vært innesperret i konsentrasjonsleire i Thailand i 7-8 år. Deres eneste funksjon var å tjene som lokkemat for penger fra verdenssamfunnet – penger som naturligvis havnet i lommene til thailandske generaler og thaikinesiske forretningsmenn.

En av mine oppgaver var å delta i behandlingen av budsjettet til det som kaltes United Nations Border Operation (UNBRO), som var en egen administrativ enhet fordi ingen av FN-systemets eksisterende organisasjoner ville påta seg ansvaret for en korrupsjon som selv i FN-målestokk fortonte seg som uhyrlig. På det første møtet jeg deltok i henvendte jeg meg til en mer erfaren kollega, pekte på budsjettforslaget og sa: «Hva er dette som heter Affected Thai villages programme?» «Å, du mener Affected Thai Generals programme», svarte kollegaen med et smil og la til: «De vil jo ha det slik, ja, Norge også». Det var naturligvis riktig. Tross mange rapporter om høyst utillatelige forhold, fortsatte norsk UD å yte bidrag til ufattelige menneskerettskrenkelser – over nødhjelpskapitlet i statsbudsjettet!

NORAD var grundigere i sin prosjektvurdering, og de lyttet også i stor utstrekning til råd fra ambassadeansatte. Vi for vår del la vinn på å gjøre grundig arbeid. Et prosjekt som fikk anbefaling var en kristelig organisasjons forslag om å bygge daghjem i slummen i Bangkok. De drev allerede en barnehage, men plassen var for liten, og de ville bygge nytt. NORAD var skeptisk. Tanken var at det skulle foregå religiøs påvirkning i lokalene, og det var imot NORADs regler. Jeg besøkte den eksisterende barnehagen et par ganger og fikk et meget godt inntrykk. Det endte med at jeg ga prosjektet full støtte, og NORAD bevilget pengene, et ganske stort beløp. «Når krybben er tom, bites hestene», sier ordtaket, men det passet ikke her. Etter at pengene var blitt overført, begynte misjonærene å strides om tomtevalget. Det endte med full krig, og et år senere kom lederen stille og rolig til ambassaden med en bankanvisning på hele støttebeløpet pluss renter. Prosjektpersonalet hadde delt seg i flere leirer og hadde sågar skiftet organisasjonstilhørighet, byggeprosjektet var skrinlagt og nå ble NORAD-bevilgningen tilbakebetalt.

Et prosjekt som så vakkert ut på utsiden, men var nokså markstukkent inni, var ledet av en kvinnelig thailandsk jurist som arbeidet på USAs ambassade. Hun hadde gode kontakter i diplomat- og pressemiljøet og hadde allerede greid å håve inn femti tusen kroner fra Norges Husmorforbund til sitt prosjekt, et senter for misbrukte unge jenter. Nå vurderte de nordiske bistandsorganisasjonene å støtte prosjektet med flere millioner, og ambassaden ble bedt om å vurdere prosjektet.

Jeg meldte naturligvis min ankomst til senteret og regnet med at det ville bli lagt opp til en imponerende seanse av nød og elendighet. Jeg hadde ikke forregnet meg. Den fremmelige juristen la ut om elendigheten og sine gode gjerninger, og jeg lyttet høflig og deltakende. Til besøket hadde jeg imidlertid tatt med meg et par av ambassadens lokalansatte og gitt dem instrukser om hva de skulle finne ut. Tilbake i bilen fikk jeg full rapport: De «misbrukte» jentene var arbeidssøkere fra Nord-Thailand som var blitt plukket opp på jernbanestasjonen ved ankomsten til Bangkok et par dager i forveien. Nå var de ulykkelige fordi de trodde de ville bli hjemsendt og måtte begynne å spare penger til ny billett. Spebarna på «mødrehjemmet» var solgt til amerikanske adoptivforeldre, men mødrene måtte amme dem i tre uker mens papirene ble ordnet. De lokalansatte hadde også plukket opp rykter om at det fantes misbrukte jenter på senteret. Det var den kvinnelige juristens ektemann som fra tid til annen lot sine lyster få fritt utløp.

Det ble ingen NORAD-sponsing av prosjektet, iallfall ikke så lenge jeg var i Bangkok. Men den thailandske juristen har fått sitt storprosjekt, finansiert av det japanske Sasakawa-fondet, et fond grunnlagt av en japansk våpenhandler som i Anders Jahre-stil har søkt å hvitvaske sitt navn med penger til veldedige formål. Sasakawa-fondet er også kjent i Norge. Det har gitt Gro Harlem Brundtland en miljøpris.

Skjoldmøysagaen – Innhold:

 • INNLEDNING
 • BEINHARD KONKURRANSE
 • KULTURFORSKJELLEN MANIFESTERER SEG
 • I ARBEID I RETTSAVDELINGEN
 • KAMP OM POSISJONER
 • KURS SOM GIR PRESTISJE
 • TIL DEN TYSKE DEMOKRATISKE REPUBLIKK
 • KONFLIKT
 • HJEMBEORDRING
 • I NEW YORK
 • MULTILATERALT DIPLOMATI
 • FRYNSEGODENE I POLITIKKEN
 • SÅNT HENDER IKKE
 • ARNE TREHOLT OG ANDRE JOURNALISTER
 • NY JOBB FOR STOLTENBERG?
 • TREHOLTFORSVARETS HØYSKOLE
 • FORTIDEN FRA DDR
 • FISK SEL HVAL OG EVENSEN
 • TIL ØSTEN
 • U-HJELP I PRAKSIS
 • STATENS REGNING
 • FENGSELSFUGLER
 • PATPONG
 • GIFTELYSTNE NORDMENN
 • KULTURSAMARBEID
 • BISTAND TIL UTSLETTELSE
 • VEIEN VIDERE
 • SKJOLDMØYA I FELTEN

OM FORFATTER Synnøve Fjellbakk Taftø.
Synnøve Fjellbakk
Taftø har bare sju års skolegang, men har på egen hånd lest seg frem til
eksamener som programmerer/systemerer, pedagog og jurist. I 1977 ble
hun tatt opp i utenrikstjenesten …og tjenestegjorde i Berlin (DDR), New York
…(FN-delegasjonen), Bangkok og Geneve (EFTA). Da hun i 1992 gikk
offentlig ut mot den såkalte EØS-avtalen, ble hun erklært alvorlig
sinnslidende og avskjediget av regjeringen Gro Harlem Brundtland.
Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og psykiatrien i
Skjoldmøysagaen

Synøve er et fantastisk modig og snilt menneske,hennes historier må
ikke glemmes eller gjemmes bort til de kommende generasjoner.

Synnøve arbeidet i Utenriksdepartementet under Gro-Harlem Brundtlands
Arbeiderpartiregjering, og ble avskjediget i unåde i 1992.

Grunnloven

Fjellbakk Taftø sier videre til FME i brev datert 02.01.2006:

\"Når det gjelder bakgrunnen for at Grunnloven ble satt til side, så er
det et lite kjent faktum at Norge juridisk sett var okkupert av de
allierte i tiden 8. Mai 1945 – 13. Desember 1945. I denne tiden ble
Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte
propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som ga ordrer til de

spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva
som skulle gjøres.

Velkommen til xiandos information kilde2

Støtt frigjøringen av Synnøve Fjellbakk Taftø.

Dette er Synøve Fjellbakk Taftø sin egen hjemmeside.Kjemp for alt som du har kjært dø om så det gjelder.

Jens klar for å øke norske klimakutt

Jeg bruker å sitte ved min skriveplass i stuen om morgen når jeg våkner og gå gjennom dagens nyheter. Jeg begynner alltid med Internett utgaven av de Norske avisene før jeg surfer videre til de andre kildene mine. Noen ganger er det nesten slik at kaffen sitter fast i strupen på meg. Derfor denne artikkelen.

Jens klar for å øke norske klimakutt

I dag kunne jeg bare ikke holde meg tilbake. Enda mer løgner i avisen. Det som er vanskelig å vite er om det er journalistene som gjør det bevisst, om de er for redde for å sjekke sine kilder, eller om de får beskjed om å skrive slik som eieren sier de skal skrive.

Sakset fra internettutgaven av dagens Dagbladet – 21.09.09:

Statsministeren på toppmøte i FN Skrevet av journalist: Marie Melgård mame@dagbladet.no. - Dersom det vil bidra til en bedre klimaavtale i desember vil vi vurdere å øke våre klimakutt fra 30 til 40 prosent kutt, sier Stoltenberg til Dagbladet. Stoltenberg sier han håper møtet i New York vil få ledere til å forplikte seg til en avtale i desember. En avtale som både reduserer egne kutt, men også forplikter rike land til å finansiere klimakutt i fattige land.” ”Klimakutt” – hvor kommer dette ordet fra egentlig? Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund mener Norge må vise at en er villig til å betale regningen: - Dette er ikke mer enn 1/3-dels forsvarsbudsjett, og burde ikke være en avskrekkende pris når det gjelder verdens største problem. Norge må signalisere at vi tar regninga, og bidrar med en større andel for å redusere utslippene i fattige land, sier Haltbrekken til Dagbladet.

Uansett er det ikke god journalistikk og det er ikke rart at ser tallene stuper. Skal de kutte klima? Her serveres det antagelser i god hypnotisk stil til det Norske folket på direkten.

Påstand 1. Det er mennesker som er mest ansvarlig for klimaendringer på Jorden.

Påstand 2. (Denne er veldig mellom linjene og derfor en ”implikasjon”). Fakta er at det pågår klimaendringer på alle planetene i vårt solsystem – vil det si at vi er ansvarlig for klimaendringene der også?

Påstand 3. Det er gasser som har endret vårt klima.

Påstand 4. C02 og Metane (ku fjerter) er med på å endre vår klima.

Påstand 5. Om vi bruker mer penger til politiske vedtak vil vi påvirke klimaet på en positiv måte.

Påstand 6. Mennesket er i stand til å endre på globale klimaendringer.

Påstand 7. HAARP-systemet utenfor Tromsø som er en del av den amerikansk militære forskningen på å varme opp høyere lag av atmosfæren, ikke bare noen få grader men VELDIG MYE VARMERE påvirker ikke vårt klima.

Påstand 8. Kjemisk utslipp fra fly som synes overalt på denne planeten og som er åpenbart et hemmelig militær prosjekt har ingenting med drivhus effekten å gjøre.

Det virker på meg som om FN er ofte nevnt når det gjelder å pålegge massene tiltak som virker undertrykkende, som utsetter de for livsfare (WHO Flu og dens vaksine), Agenda 21 som vil fremme befolkningsreduksjon. FN har blitt et monster som tjener NWO-agendaen.

Jens, det sies i avisene at du er en populær politikker. Hvor lenge tror du at den statusen varer når det går opp for det norske folket at du farer med løgn og fanteri?

Bare så det er sagt, jeg er i mot forurensning. Jeg mener vi er tjent med å puste ren luft, drikke rent vann og spise næringsrik mat uten kjemikalier i. Det er bare det at jeg som individ kan gjøre svart lite med saken hvis jeg ikke går med gassmaske, filtrerer vannet mitt og driver med jakt og dyrking av min egen mat.

De som er ansvarlig for dritten på denne planeten er næringslivet og militæret. Jens – der har du en oppgave. Kom ikke her og si at jeg skal betale skatter og avgifter på noe som jeg ikke har noe med å gjøre. Da blir jeg forbannet!

Er det ikke rart at Jens skal dra til FN og snakk om å renske opp i luften mens FN gjennom WHO har skapt Codex som tvinger oss til å si “Ja takk” til at næringslivet kan putte 7 av de 10 verste giftstoffer i maten vår? På toppen av at vi ikke får lov til å kjøpe vitaminer og mineraler i helsekostbutikken – bare gjennom apotek og i bitte små doser?

Om forfatter
Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” – 2008 Artikler og informasjon om bøker, kurs og virksomhet finner du på www.acnlp.no

kilde http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/jens-klar-for-a-%C3%B8ke-norske-klimakutt-dagblad-21-09-09/

Vaksineringsbløffen med Stoltenberg-familien som ambassadører og profitører

vaksinasjonsparadigmet nå synes å henge i en tynn tråd, og holdes kunstig i live ved fusk, feiltolkning av data og systematisk ignorering av uønskede effekter. God dokumentasjon av dette finner man i Rolf Erik Hanssens bok Vaksinasjon: hva er sannheten om vaksiner? (2006) og i online-artikkelen til Jon Rappoport, Vaccine dangers and vested interests (2006). Én konspirasjon er hemmeligholdelsen av at vaksiner ikke virker etter den idé de er basert på, og nå misbrukes kun for profittens skyld; en helt annen konspirasjon er evidens på at NWO-kabalen via helsemyndighetene synes å bruke vaksinering til flere formål som bl.a. befolknings­kontroll (ved at vaksinen enten steriliserer personen eller svekker immun­forsvaret) og diverse biologiske eksperimenter. Som grunnlagsdokumentasjon kan her nevnes Gary Matsumotos bok Vaccine A: The covert government experiment that’s killing our soldiers, and why GI’s are only the first victims (2004) samt diverse blogg-artikler om vaksinen mot Human Papilloma Virus (HPV) som skal forårsake livmorhalskreft (to artikler fra Kjeld Heising: 241007, 081007). De færreste kjenner til hvilket intimt samrøre det er mellom Rockefeller Foundation, Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Stoltenberg-familien. De tre arbeider til de grader for hverandre at det blir spennende å se om dette tåler medias oppmerksomhet, hvis og når noen i den anemiske pressen tør å ta tak i dette. I årene 1910-20 ble båndene mellom den kjeltring­aktige laug-organisasjonen American Medical Association (AMA) og Wall Streets bank/finans-elite knyttet ved at landets rikeste og mektigste personer opprettet skattefrie fond som støttet medisinsk forskning. Pengene gikk til AMA-godkjente medisinske skoler og universiteter. Finans­eliten forventet på sin side å få mye igjen for pengene, da det bare var i navnet (og for den naive presse) at dette var ”humanitære” og ”filantropiske” donasjoner. Kenny Ausubel skriver i boken When Healing becomes a Crime (2000; s. 288-89): ”Medisin hadde aldri før vært lukrativ forretning, og plutselig var den besvangret med nok løfter til å tiltrekke seg ”gummi-baronene” fra slutten av 1800-tallet. De anvendte masse­produksjonens industrielle logikk på frembruddet av medisinske behandlinger. AMA kastet seg på hjulene til disse overveldende finansielle kreftene for å transformere medisin om til en industri. Formuene til Carnegie, Morgan, Astor og Rocke­feller finansierte kirurgi, strålebehandling og legemidler, som ble de lukrative hjørne­steinene til den gryende medisinske økonomi.”

Partnerskapet mellom såkalt ”skolemedisin”, farmasøytisk industri og Wall Street dannet den konstellasjon som vi i dag tar for gitt og innbiller oss er ”objektiv medisinsk vitenskap til pasi­entens beste”. Kirurgi, strålebehandling og legemidler har det til felles at alle partene i konstellasjonen tjener på det. [Denne historien er nærmere omtalt i mitt kreftkapittel her].

Rockefeller Foundation har altså i nærmere hundre år vært en sentral aktør i denne ”let’s make money by making and keeping people as sick as possible”-affæren som i dag kalles objektiv medisinsk vitenskap. Det var Rockefeller Foundation som i 1929 stiftet og full­finansierte Statens institutt for folkehelse, som i 2002 ble slått sammen med Statens helseundersøkelser (SHUS) til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Camilla Stoltenberg, som er søster av statsministeren, arbeider som FHIs assisterende direktør. Ertresvåg skriver (s. 108): ”På hennes [Camilla Stoltenbergs] ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor mye familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.” Jens Stoltenberg har vært en reisende ambassadør for vaksinekampanjer, hånd i hånd med verdens rikeste mann Bill Gates som i de senere årene har hevet seg på den profitable vaksine/medisin-karusellen. Med alle de mangemilliardærer og transnasjonale mega-konserner som er involvert i helse, i å hjelpe lille deg og meg, skulle man tro at verdens helseproblemer var over for lenge siden. Istedet ser vi en kontinuerlig økning av helse­problemer. Merkelig. Stoltenberg-regjeringen har hastebevilget rundt 800 millioner kroner til vaksineringskampanjer, og har lovet totalt seks milliarder kroner i støtte frem til 2015. Regnskapene til Nasjonalt folkehelseinstitutt er unntatt offentlighet, grunnet ”konkurranse i vaksinemarkedet”. FHI er altså en aktiv aktør i vaksinemarkedet; hvilket naturligvis er en uholdbar situasjon for en offentlig etat som skal være borge for objektiv kunnskap og være på pasientenes side. I stedet har vi en etat som profiterer på at flest mulig nordmenn tar flest mulig vaksiner. Fortjener en slik etat vår tillit? Per-Aslak Ertresvåg: SOV, mitt lille Norge (2008) Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre Versjon: 14. desember 2008

kilde http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html