Viser arkivet for stikkord coophelgeland

Vil Coop Helgeland gjendrive ondsinnete rykter?(3)

Odd Harald Ribe

Da det i kjølvannet av Coop Helgelands kjøp av Odd Harald Ribes hus i Tromsø og hans aktive engasjement (to tapte rettssaker) for å få Bakeriet på Mo solgt til Tromsø, til det svært så ekspansive Bakerihuset Nord Norge a/s, har det oppstått en del svært uheldige rykter rundt direktør og styreformannen i Coop Helgeland. Ryktene er av en så alvorlig karakter at dersom de får leve sitt eget liv uimotsagt videre, så vil de være med på å skade Coop Helgelands renome.

Dersom styreformann og direktør har ”hjerter” som banker for samvirketanken og samvirkeprinsippene så skulle de selv ha bedt seg gransket etter § 59 i lov om samvirkeforetak (samvirkelova) Dette for å gjendrive ryktene som spredes på internet, se for eks.: Står Coop Helgeland ved en korsvei??. En slik granskning vil være med på å renvaske dem begge dersom deres mel er rent. Dette bør de utsendte delegater til årsmøtet ha i tankene og derfor bør noen forlange granskning.
Uansett utfall av granskningen, så vil Coop Helgeland som samvirkeforetak komme renvasket ut av det hele, nettopp fordi det vises vilje til å ordne opp.

Dette skreiv jeg før årsmøtet i 2010, og det ble publisert i Helgelands Blad, Helgeland Arbeiderblad og på iMidten.

I Rana Blad fikk jeg det verken publisert i papirutgaven eller på ”Polarsirkelsonen”.

Grunnen til at jeg kommer med dette innlegget nå, er at jeg synes det er betenkelig om noen fra den gang fortsatt representerer noen tillitsorganer i Coop systemet i dag. Siden de ikke den gang så betydningen av granskning, så tviler jeg sterkt på at deres evner er noe særlig tillitsvekkende forbedret i dag.

Ut fra min måte å tenke på, så burde de trekke seg frivillig, eller så bør årsmøtet be dem trekke seg fra sine posisjoner/tillitsverv i Coop Helgeland.

I tillegg til dette så burde styret og de som er satt til å administrere Coop Helgeland mens Odd Harald Ribe er suspendert vurdere sin habilitet.

Alle som i passiv vanvare kan ha godkjent tvilsomme transaksjoner eller fakturaer, eller som risikerer å bli kritisert for å ha vært passive i sine roller, bør vurdere hvorvidt de ved å representere organisasjonen/bevegelsen styrker tilliten, i medlemmenes øyne. De som er i tvil bør stille sine plasser til disposisjon.

Dette vil være en begynnelse på å gjenopprette tilliten til et nytt og forbedret Coop Helgeland.

Vennlig hilsen Øystein Meier Johannessen. Medlem av Coop Helgeland. Samfunnspartiet

Enda mer Coop Helgeland(”Coop Helgeland stinker nå av KORRUPSJON!!”)

Står Coop Helgeland ved en korsvei?? ”Coop Helgeland stinker nå av KORRUPSJON !!”

Les også:Er Hells Angels mer samfunnsskadelig enn frimurerlosjen Øystein Meier Johannesen Formann i Nordlands Samfunnspartiet

Denne 48-åringen opprinnelig fra Alta har vært hovedmann i historiens største narkotikasak i Fredrikstad-distriktet, fastslår retten.

22.Juli var mulig en hevn fra Israel, mot AP, for at de lot en terrorist gå fri. Bomben som Bhatti den gang fikk laget, var finansiert av narkopenger fra Bandidos. Opptakene som jeg har er med Kripos og et par stykker til, i tillegg til Gunnar. KILDE – Gunnars kjæreste
Husker dere denne saken, det fins nemmelig bevis på tape at Bhatti ville prøve å sprenge den Israelske ambasaden, denne tapen vil ikke PST høre på fra et vitne som ble brukt som et offer av PST i en annen sak, jeg kommer tilbake til denne konkrete saken senere.Les

Enda mer Coop Helgeland(”Coop Helgeland stinker nå av KORRUPSJON!!”)(2)

Fra en artikkel i Handelsbladet FK med tittelen ”Bråk i Coop Helgeland” 9. november i år har jeg sakset følgende: ”Etter det Handelsbladet FK erfarer, har Coop Helgeland store underskudd etter første halvår, og ferske regnskapstall viser at det fremdeles er millionunderskudd i samvirkelaget. En intern oversikt i Coop viser at Coop Helgeland er blant de svakeste samvirkelagene så langt i år, før årets normalt sterkeste salgsuker starter.”

(Odd Harald Ribe)

Dersom disse opplysningene er riktig, så kan det høyst berettiget stilles spørsmål med lovligheten av at Odd Harald Ribe og deler av styret, bevilget kroner 500 000 av medlemmene sine midler i en tid hvor Coop Helgeland kanskje sårt trenger dem selv.
Samvirkelovens kapittel 4 regulerer ganske inngående bruken av årsoverskudd. Det må være lov å stille spørsmål om gaven på 500 000 er ”i samsvar med forsiktig og god forretningsskikk.” som det sies i lovens § 27. Likedann så sies det i § 34 at en gave skal vurderes opp mot den økonomiske stilling foretaket befinner seg i på gavetidspunktet. Det kan neppe være forsiktig og god forretningsskikk å gi bort 500 000 kroner fra en bedrift som på givertidspunktet går med underskudd. Jeg legger ved ordlyden i §-en for ordens skyld.
§ 34. Gåver
(1) Årsmøtet kan vedta å gi høvesgåver, og dessutan gåver til samvirkeformål eller allmennyttige formål som er rimelege utfrå formålet med gåva, stillinga til foretaket og omstenda elles. Retten til å gi gåver kan delegerast til styret eller eit anna organ.
(2) Styret kan til same formål gi gåver som har lite å seie i forhold til stillinga til foretaket.

(Coop Helgeland og Bakehuset Nord-Norge bestrider lovligheten til Coop Korgens bruk av forkjøpsrett til aksjene i Bakeriet. Og de bestrider styret i Bakeriets godkjenning av forkjøpsretten. Nå ber de retten i første omgang “fryse” situasjonen til striden kan få en endelig rettsavgjørelse. Fra høyre: Advokat Brynjar Østgård (for Bakehuset Nord-Norge), styreleder i Bakehuset Nord-Norge, Svein Sivertsen, advokat for Bakehuset Nord-Norge, Hallvard Østgård, advokat for Coop Helgeland, Sten Tore Ødegaard og adm.dir. i Coop Helgeland, Odd Harald Ribe.)

Om Ribe og hans styrevenner har opptred utenfor lovens ånd og bokstav i sin iver etter å bevilge penger til et prosjekt som de mente var til så stor nytte for Coop Helgeland , at det var av underordnet betydning om medlemmene skulle komme til å misslike beslutningen, så bør det få konsekvenser.
Fra før så sliter Coop Helgeland med sitt renome etter kjøpet av dir. Ribes bolig i Tromsø. Ribes forsøk på å selge Bakeriet på Mo i Rana til kanskje kjente i Tromsø, hans etterfølgende rettssaker mot de som ikke støttet hans syn, gjorde heller ikke ryktet bedre. Når Coop Helgeland ved sin direktør og noen styrevenner har fått om lag halvparten av medlemsmassen mot seg, så er det på høy tid at Coop Helgeland gjennomfører en egengranskning av dir. Ribe og styrets disposisjoner. Dette er nødvendig for at Coop Helgeland skal gjenvinne tilliten hos sine mange lojale medlemmer som føler seg frustrerte og overkjørt.
Dette forslag burde Ribe og styre hilse velkommen. Dersom ei granskning konkluderer med at alt har gått riktig for seg i Coop Helgeland etter at Odd Harald Ribe tiltrådte sin stilling, så vil både Ribe og styret være renvasket og tilliten til Coop Helgeland som en åpen og demokratisk styrt bedrift, etter samvirkeprinsippenes ånd, være gjenopprettet.

Vennlig hilsen Øystein Meier Johannessen
Formann i Nordland Samfunnspartiet

Les også:Står Coop Helgeland ved en korsvei?? ”Coop Helgeland stinker nå av KORRUPSJON !!”(1)

Les også:Er Hells Angels mer samfunnsskadelig enn frimurerlosjen Øystein Meier Johannesen Formann i Nordlands Samfunnspartiet

Står Coop Helgeland ved en korsvei?? ”Coop Helgeland stinker nå av KORRUPSJON!!”(1)

(knut trongmo ,med ryggen til)

(Setter fokus på denne saken og lar Øystein Meier J. leder av samfunnspartiet innlede denne serien,i kommentar feltet ligger lenker til andre dokumenerl saken)

Dette er hva som møter oss når vi prøver å google Coop Helgeland eller Odd Harald Ribe på internet. For enhver som har litt sympati for samvirkeprinsippene og som har respekt for samvirke som organisasjonsform er det helt uakseptabelt å la dette henge ved navnet til Coop Helgeland. Her må medlemmene sette seg ned å spørre hva har gått galt. Mye tyder på at det er Coop Helgelands direktør og styreformannen som har opptred uprofesjonelt og klønete. Begge har opptred utenfor den demokratiske ånd som er nedfelt i samvirkeprinsippene. Blant annet så strider det sannsynlig mot medlemmenes lokale interesse av å beholde bakeriet i Mo i Rana at Ribe kjempet for å selge det til tromsøforankrede interessenter.

Siden Ribe synes å behandle sannheten lettvint mener jeg man skal ta hans påstand om at han ikke kjenner noen av aktørene i det svært så ekspansive Bakeriet Nord Norge A/S, foreløpig med en klype salt. Jeg tenker her på at han løy Jan Vikestad rett opp i øynene på lunsjmøte de hadde sammen 31august 09. Der ble Vikestad lovet å skulle få by på aksjene til Bakeriet Mo i Rana A/S og at det foreløpig ikke hadde meld seg noen interessenter. Om kvelden får så Vikestad telefon fra Tromsø, hvor han blir fortalt at Bakeriet Mo i Rana A/S er solgt.

Det direktøren her gjorde strider mot samvirkeprinsippenes krav til ærlig og åpen samhandling kooperatører i mellom. Det skaper heller ikke tillit til direktøren at hans etterfølgende opptreden, etter at Trongmo klarte å få stoppet salget av Bakeriet, oser av hevngjerrighet. Eiendomssjefen ble sparket, Trongmos pensjon inndradd og i kjølvannet av dette dyre rettssaker.

Det er helt klart ikke heldig for tilliten til Coop Helgeland hvis årsmøtet unnlater å reagere på det inntrufne. Jeg mener årsmøtet bør utarbeide en resolusjon hvor vi ber alle berørte parter av Ribes missgjerninger om unnskyldning. Vi må også inngå forhandlinger med Trongmo for å få han til å trekke sin bebudete rettssak mot Coop Helgeland. Dersom det er mulig så må årsmøtet velge en ny og sterkere kontrollkomité bestående av uavhengige individer uten noen form for tilknytning til søstere eller brødre ordner. Den må bestå av noen som klarer å matcher direktør Ribe. Årsmøtet pålegger den nye kontrollkomité å gjennomgå prosessen rundt salget av Bakeriet Mo i Rana A/S og kjøpet av Ribes hus i Tromsø.

Resten som står her er faktaopplysninger for den interesserte.
Dagens samvirkeprinsipper har en direkte forbindelse til de såkalte "Rochdalepionerene ":http://www.anarchy.no/samvirk1.html

. Dette var en gruppe industriarbeidere i Manchester som i 1844 etablerte en felles eid og drevet dagligvarebutikk.

Måten de organiserte samarbeidet på reflekterte sentrale verdier i arbeiderbevegelsen: Likeverd, solidaritet, demokrati, selvhjelp, kunnskap osv. Dette gjenspeiles i «Rochdaleprinsippene» slik de ble utformet i 1844.

Allerede i 1895 ble International Co-operative Alliance (ICA) dannet som en frivillig internasjonal interesseorganisasjon for samvirkeorganisasjonene. Fra Norge er fire sektororganisasjoner medlemmer: Fiskerisamvirket, landbrukssamvirket, forbrukersamvirket og boligsamvirke. I ICA-regi er samvirkeprinsippene revidert tre ganger, siste gang i 1995. Dagens versjon av samvirkeprinsippene ble endelig vedtatt på ICA-kongressen i Manchester i 1995.

«Demokrati» og «likeverd» («Democracy»,«Equality») – refererer seg til medlemmenes rett og likeverdighet i å delta, bli informert, bli hørt, og retten til å bli involvert i beslutninger som har betydning for dem selv

Etiske verdier
«Sosialt ansvar» («Social responsibility», «Caring for others») er spesielt knyttet til det å bidra positivt i lokalsamfunnet.
Se ICA: Co-operative Principles for the 21st Century

Coop Helgeland stinker nå av KORRUPSJON!! Dette er hva du finner om du søker på Coop Helgeland på internet.
Medlemmene i Coop Helgeland lurer på hva som skjer i Coop Helgeland , men det er det ingen som får vite. Alt kan jo tyde på at direktøren nå er i ferd med å mele både sin egen, og sine venners kaker. Nærmest bokstavelig talt.
– Hvorfor er det så viktig å selge Bakeriet til Tromsøfirmaet Bakehuset Nord-Norge? Er det fordi lederen her er en gammel venn av direktør Odd Harald Ribe? Og hva med oppsigelsen av eiendomssjef Asbjørn Solheim, og stopp i utbetalingene av pensjon til tidligere direktør Knut Trongmo? Hvorfor legges markedsavdelingen ned, slik at kona til sjefen ved Bakeriet trolig mister jobben? Hvilken strategi har Coop Helgeland framover? Er det som skjer i medlemmenes interesse?

Hele saken STINKER av korrupsjon, og her må både styret, revisor og kontrollutvalg på banen.
Ting kan vel tyde på at andre instanser også må involveres..
Vennlig hilsen Øystein Meier Johannessen.

kilde1

kilde2