Viser arkivet for stikkord mål

Pels: Arbeiderpartiet stemte for dyrs lidelse

På Arbeiderpartiets landsmøte 2009 oppsto håp om at Norge endelig vil komme et lite skritt nærmere land vi ønsker å sammenligne oss med i spørsmålet om pelsdyroppdrett.

Men håpet forsvant da redaksjonskomiteens forslag om avvikling av pelsdyroppdrett ble nedstemt med 163 mot 135 stemmer.

NOAH startet i 1989 som en anti-pelsorganisasjon, og i de 20 år organisasjonen har arbeidet mot pelsdyroppdrett, har både opinionen og politisk engasjement mot pelsdyroppdrett vokst:

- Da NOAH arrangerte Norges første markeringer mot pels for 20 år siden, var dette spørsmålet helt nytt i samfunnsdebatten. Idag har vi et flertall i befolkningen mot pelsdyroppdrett og nesten samtlige ungdomspartier er imot næringen. Midre enn 30 stemmer på Arbeiderpartiets landsmøte hindret at Norges største parti vedtok en avvikling. Det er uverdig at Arbeiderpartiet stemte for dyrs lidelse, sier Siri Martinsen i NOAH.

Norge forblir en av de værre

Arbeiderpartiets søsterparti i England har for flere år siden sørget for avvikling av oppdrett av dyr for pelsens skyld, og søsterpartiet i Sverige har fått slutt på revefarming og var i ferd med avvikling av minkoppdrett. Flertallet i redaksjonskomiteen og nesten halvparten av delegatene på landsmøtet hos Arbeiderpartiet ønsket å ta verdispørsmål vedrørende dyrevern alvorlig, men landsmøtets flertall ønsker at Norge forstatt skal være et land der dyrevern er mindre viktig enn næringsinteresser. Flere andre land har innført regler som gjør næringen økonomisk ulønnsom – deriblant Italia, Nederland, Østerrike og Sveits.

- Det er helt feil når Norges Pelsdyralslag hevder at “Norge har et av verdens strengeste regelverk for pelsdyrhold” – tvert imot er Norge et av stadig færre land som fortsatt tillater en næring som mange andre land opptaffet som uetisk, sier Martinsen. Arbeiderpartiets avgjørelse er skammelig og viser at Norge ennå ikke kan konkurrere med flere andre land i Europa i viktige dyrevernspørsmål. Det mangler ikke på vitenskapelig bevis for at pelsdyr lider i bur – en avgjøresle i favør av pelsnæringen er derfor ikke bygget på kunnskap, men rett og slett på at delegatene vurderer dyrevern svært lavt. Dette er uverdig og Arbeiderpartiet kan ikke vente seg stemmer for sin dyrevernpolitikk, sier Martinsen.

Feilaktig fra pelsnæringen
Pelsdyralslaget hevdet i en pressemelding igår at bare en av 100 farmer som ble undersøkt av Mattilsynet ifjor drev lovstridig, og kritiserte Tore Eikeland fra Hordaland Arbeiderparti for å hevde at flertallet av farmene hadde “mer eller mindre alvorlige brudd på dyrevernloven”. Eikeland har imidlertid rett: Det ene tilfellet Pelsdyralslaget selv innrømmer, gjelder en farm med"totalt uakseptable forhold som gjorde det nødvendig å fatte hastevedtak og gå til politianmeldelse" ifølge seksjonssjef Solfrid Åmdal i Mattilsynet. Øvrige lovbrudd, som f.eks. bur som er mindre enn forskriftene, ble oversett av Mattilsynet med den begrunnelse at reglene trådde i kraft fra januar 2009 – men Mattilsynet uttalte selv allerede i 2006 at bur med trangere mål enn forskriften ikke skulle aksepteres.

Eikelands uttalelse om lovbrudd styrkes også av inntrykket etter foreløpig inspeksjonsrapporter fra Mattilsynets tilsynskampanje 2009: 27 av 28 rapporter som er tilgjengelig viser mangler ved farmene, i følge Aftenposten. Aftenposten avslører også at Mattilsynet instruerer ansatte om å omtale pelsnæringen som en lovlydig næring allerede før tilsynet er påbegynt (http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3014563.ece).

- Det viktigste er imidlertid erkjennelsen av at pelsdyroppdrett som næring bryter dyrevernloven på lovens viktigste punkt; det skal tas hensyn til dyrs naturlige instinkt og behov. Det er ikke av hensyn til de grove lovbruddene der svært syke og skadde dyr går vanskjøttet i farmene, at pelsdyrnæring bør avvikles – disse lovbruddene bør møtes med politietterforskning og straff. Det er av hensyn til de innebygde lovbruddene i næringen, som fører til at dyr i trange nettingbur aldri i hele sitt liv får utløp for essensielle adferdsbehov at næringen bør avvikles, sier Siri Martinsen i NOAH.