Viser arkivet for stikkord rikshospitalet

Rød ris forbudt - fordi det virker!

Studie fra Rikshospitalet og Lipidklinikken dokumenterte at rød gjæret ris har like kolesteroldempende effekt som legemidler med statiner, ble det ulovlig å selge fritt.

Da det ble dokumentert at rød gjæret ris har like kolesteroldempende effekt som legemidler med statiner, ble det ulovlig å selge fritt.

FAKTA:
RØD, GJÆRET RIS:

  • Rød gjæret ris er ris om gjæres ved hjelp av soppen monoscus purpureus. Kineserne har i flere hundre år brukt rød, gjæret ris i matlaging, til å lage risvin, og for sine medisinske egenskaper.
  • Ifølge Pharmalogica AS er det bare en tredel monakolin K i en dagsdose Hypocol sammenlignet med tilsvarende mengde lovastatin i legemiddelet. Rødfargen på den velkjente retten pekingand, kommer fra rød, gjæret ris.
  • I gjæringsprosessen av rød ris oppstår stoffet monakolin K. Dette er det samme som legemiddelet lovastatin, som fremstilles kunstig. Men til forskjell fra legemiddelet inneholder naturmiddelet også åtte andre monakoliner.

STATINER:

  • Statiner er en gruppe legemidler som reduserer produksjonen av det dårlige kolesterolet, LDL-kolesterolet, i kroppen. For mye av dette kolesterolet øker risikoen for hjerte og karsykdom.
  • Statinene øker samtidig produksjonen av det gode kolesterolet, HDL-kolesterolet. Dette er gunstig for hjertet.
  • Om lag 400 000 nordmenn bruker daglig legemidler med statiner. I fjor ble det omsatt legemidler i denne gruppen for 541,3 millioner. Forbruket i antall dagsdoser gikk opp med 13,2 prosent sammenlignet med året før.

I 2006 viste en studie fra Rikshospitalet og Lipidklinikken at rød ris, kjent fra kinesisk mat og folkemedisin, virket like kolesteroldempende som legemidler med statiner.

- Ut fra mengden av det kjente virkestoffet i hver kapsel med rød ris hadde det faktisk litt større effekt enn legemidlene, sier overlege Kjetil Retterstøl ved Lipidklinikken.

- Det virker sterkere fordi det er i en naturlig blanding, sier Henrik Mathisen i Pharmalogica AS.

Ekspert:- Vegrer seg for å dokumentere
- Det er selvmotsigende at så lenge et naturmiddel ikke har effekt er det lov å selge. Men så fort det dokumenteres at det virker, forbys det, sier professor i hjertemedisin, John Kjekshus.
Kjekshus leder også Nasjonalforeningen for folkehelse. Han mener Pharmalogica AS har blitt straffet for å være ærlig.

- Produsenter av naturmidler vil sannsynligvis vegre seg for å dokumentere effekten av frykt for å bli klassifisert som et legemiddel. Det utløser en mengde krav som små firmaer ikke har noen mulighet til å følge opp, sier Kjekshus.

- Det er veldig dyrt å gjennomføre de studiene som må til. Vi snakker da om utgifter opp mot 100 millioner kroner, sier han.
Han kjenner ikke til produktet Hypocol eller Pharmalogica as, men mener at så lenge statinet har oppstått gjennom en naturlig biologisk prosess, og ikke er forsterket, så bør det få være et naturprodukt.
kilde http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=558962

Legemiddel

Firmaet selger kapslene med rød ris under navnet Hypocol. De fikk godkjent produktet som en handelsvare av Statens legemiddelverk i 2003. Men i 2006 gjorde Statens legemiddelverk helomvending, og bestemte at Hypocol skulle klassifiseres som legemiddel. Etter flere år med klager og brev, har nå Helse- og omsorgsdepartementet opprettholdt det siste vedtaket fra Statens legemiddelverk.

- Vi opplever at vi får straff for at vi har dokumentert at det virker. Nå får vi ikke selge produktet fritt og heller ikke reklamere for det, sier Mathisen.

Else-Marie (72):Endelig uten bivirkninger

Kolesterolsenkende legemidler med statiner ble omsatt for 541,3 millioner kroner i Norge i fjor. Statinene kan gi bivirkninger som muskel- og magesmerter.

- Produktet med rød ris kan være et godt alternativ for dem som får bivirkninger, og da særlig av typen muskelsmerter. Det er derfor synd at det har blitt vanskeligere tilgjengelig og at mange ikke får vite om det, sier overlege Kjetil Retterstøl.

Retterstøl understreker at også Hypocol kan gi bivirkninger.

- Men fordi dosen er så lav, er risikoen for bivirkninger mindre.

Legemiddelverket:- Må behandles som leggemiddel

Han anslår at om lag en prosent får muskelbivirkninger hvor det vil være aktuelt å teste ut Hypocol som alternativ. I Norge bruker nesten 400 000 mennesker statiner daglig. Det betyr at 4000 mennesker kan ha nytte av alternativet.

Det er fortsatt mulig å foreskrive Hypocol på såkalt legemiddelfritak, men det forutsetter at legen kjenner til og går god for produktet.

Les også – Må behandles som legemiddel Av Ingunn Saltbones Leine 01.03.2009 kl. 15:30 Kilde: VG

Statens legemiddelverk mener naturpreparatet Hypocol måtte omklassifiseres til legemiddel fordi det er påvist at det senker kolesterolet og inneholder samme virkestoff som legemiddelet Lovastatin.

- Lovastatin kan gi alvorlige bivirkninger og har også uheldig samvirke med en rekke legemidler. Vi mener Hypocol må ses på som et legemiddel og ikke som et kosttilskudd, sier Steinar Madsen, adelingsoverlege i Statens legemiddelverk.kilde http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=558965

Må dokumentere

Madsen mener Pharmalogica AS

også presenterer Hypocol som et legemiddel og at de burde søke om å få det godkjent som legemiddel.

- Men for å bli godkjent som medisin stiller vi sterke krav til sikkerhet. De må for eksempel dokumentere at de øvrige innholdsstoffene i rød ris ikke er kreftfremkallende når de brukes over lang tid, sier Madsen.

Else-Marie (72):- Endelig uten bivirkninger

- Men disse stoffene ville jo i så fall være like kreftfremkallende da dere godkjente Hypocol som handelsvare i 2003?

- Det er ikke riktig å si at vi godkjente det. Vi sa bare at det var en matvare og dermed klassifisert som handelsvare.
Ifølge legemiddelverket var en henvendelse fra en lege som observerte at Hypocol senket kolesterolet hos tre pasienter, årsaken til at saken ble tatt opp igjen.

Ekspert:- Vegrer seg for å dokumentere

- Vi fikk i tillegg vite om studier fra Lipidklikken som viste at Hypocol hadde virkning på kolesterolmengden i blodet. Det var også en årsak til at vi måtte se på saken igjen, sier Madsen.

Les også Ekspert: – Vegrer seg for å dokumentere Av Ingunn Saltbones Leine 01.03.2009 kl. 15:30 Kilde: VG

- Det er selvmotsigende at så lenge et naturmiddel ikke har effekt er det lov å selge. Men så fort det dokumenteres at det virker, forbys det, sier professor i hjertemedisin, John Kjekshus.

Kjekshus leder også Nasjonalforeningen for folkehelse. Han mener Pharmalogica AS har blitt straffet for å være ærlig.

Les også:Rød ris forbudt – fordi det virker!

- Produsenter av naturmidler vil sannsynligvis vegre seg for å dokumentere effekten av frykt for å bli klassifisert som et legemiddel. Det utløser en mengde krav som små firmaer ikke har noen mulighet til å følge opp, sier Kjekshus.

Kostbart

I praksis må man da ha et stort legemiddelfirma i ryggen, sier Kjekshus.

Else-Marie (72):Endelig uten bivirkninger
Else-Marie sliter med for høyt kolesterol og har gått på kolesterolsenkende medisiner med statiner i en årrekke. Men alle har gitt henne bivirkninger. Hun har slitt med alt fra hodepine til muskelsmerter og magesmerter.

— Nå har jeg gått på det i et år uten en eneste bivirkning. Det er helt herlig, sier hun fornøyd.
kilde http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=558967

- Det er veldig dyrt å gjennomføre de studiene som må til. Vi snakker da om utgifter opp mot 100 millioner kroner, sier han.
Han kjenner ikke til produktet Hypocol eller Pharmalogica as, men mener at så lenge statinet har oppstått gjennom en naturlig biologisk prosess, og ikke er forsterket, så bør det få være et naturprodukt.

Legemiddelverket:- Må behandles som legemiddel
Statens legemiddelverk mener naturpreparatet Hypocol måtte omklassifiseres til legemiddel fordi det er påvist at det senker kolesterolet og inneholder samme virkestoff som legemiddelet Lovastatin.

- Lovastatin kan gi alvorlige bivirkninger og har også uheldig samvirke med en rekke legemidler. Vi mener Hypocol må ses på som et legemiddel og ikke som et kosttilskudd, sier Steinar Madsen, adelingsoverlege i Statens legemiddelverk.kilde http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=558965

Leder i Bransjerådet for naturmidler Turid Backer, bekrefter at mange som selger naturmidler vegrer seg for å dokumentere effekten av produktene sine.

- Signalet fra myndighetene til alle som driver med naturmidler er at vi kan selge hva vi vil bare det ikke virker. Det er for dumt, sier hun.

kilde http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=558949

PSYKIATRIENS HOUSEPARTY

Forord & Innledning

Denne boken er et resultat av årelange studier innen fagene psykologi, filosofi, psykiatri og sosiologi og av dramatiske møter gjennom årene med familiemedlemmer og andre som har vært misbrukere av legale rusgifter som alkohol og reseptfrie legemidler så vel som av reseptbelagte legemidler, psykofarmaka og illegale rusgifter. Mange er døde. Den er et resultat av en uro for et samfunn som har en allment akseptert rusmiddelkultur som, kanskje uten å være seg det bevisst, bidrar til å legitimere den illegale rusgiftkulturen så vel som den utbredte og økende bruken av psykofarmaka. Konsekvensene av kombinasjonsmisbruk er spesielt foruroligende. Ikke minst fordi dette kan få ethvert ansvar til å smuldre opp.

Psykiatriske pasienter kan selv bli holdt ansvarlig for skadevirkningene av psykofamaka og av et kombinasjons(mis)bruk. Jeg retter herved en advarsel – til ALLE. Fortellingene i boken bygger på samtaler og bidrag. De er autentiske og sanne, ikke oppdiktede. De er typiske eksempler fra en dyster og sann hverdagsvirkelighet. Altfor mange vil kunne kjenne seg igjen. PSYKIATRIENS HOUSEPARTY er en kritikk av psykiatriens vitenskapelige status generelt og av dens helseødeleggende farmakologiske behandlingsstrategi spesielt.

Informasjonsheftene til Statens helsetilsyn om psykiske lidelser, Stemningslidelser, Angstlidelser og Schizofreni, anbefales som bakgrunns- og tilleggslitteratur. Her får vi innblikk i psykiatriens selvforståelse som fagfelt når det gjelder tenkemåte, menneskesyn, diagnostikk, etikk, farmakologisk behandlingsstrategi osv. Jeg takker psykologene Ellen Kolsrud Finnøy og Reidun Ueland for nyttige samtaler. Jeg takker bidragsyterne.

Etter at 1. utgaven gikk i trykken kom meldinger om at det har vært (minst) 18 dødsfall i Norge relatert til bruken av antidepressiver, at (minst) 10 000 brukere har fått alvorlige bivirkninger og at det i år 2002 var 40 selvmord i psykiatrien i Norge. Det betyr at 8-10 prosent av alle selvmord i Norge skjer i forbindelse med

psykiatrisk behandling. Det ble sagt i forbindelse med disse meldingene at “mørketallene er store”. Tallmaterialet er fremskaffet ved at jeg har tipset media/journalister om slike forhold. I forbindelse med mitt arbeid med denne boken har jeg korrespondert med “ansvarlige offentlige helsemyndigheter”. Alle nekter for at det finnes tilgjengelig “god” statistikk når det gjelder konsekvensene av psykiatriens farmakologiske behandlingsmetoder.

Ó Sosiolog Vally Vegge Oslo 11.09.2003/17.05.2004/31.01.2005

Tilegnes alle psykofarmakaofre
Til minne om min far som drakk to-tre flasker brennevin hver dag de siste fire-fem årene han levde, som gjemte brennevinsflasker bak toalettskålen, under sofaputene, under madrassen, i dokumentvesken og i paraplystativet i entréen og som døde 64 år gammel. Til minne om min bror som kombinerte medikamenter med alkohol, som fikk nyresvikt, som gjennomgikk en nyrestransplantasjon på Rikshospitalet, som døde bare 39 år gammel og som etterlot seg en sønn på 2 år. Til minne om min mor som levde i et helvete i 30 år og som døde 84 år gammel. Tilegnes alle som har ført en forgjeves kamp mot psykiatriens medikamentelle barbari og som har mistet sine kjære i selvmord eller i en altfor tidlig død og alle som kommer til å miste sine kjære i selvmord og i en altfor tidlig død i tiden og årene fremover.

NRK-tekst 10.08.2004:
Hvert år begår 50 psykiatriske pasienter selvmord på institusjon i Norge,

og selvmordsrisikoen er enda større rett etter at de er utskrevet. Risikoen for selvmord er hundre ganger så høy rett etter utskriving. Det sier psykolog Fredrik Walby ved seksjon for selvmordsforskning og forebygging ved Universitetet i Oslo. Han viser til at mange vender tilbake til problematiske miljøer og ensomhet, og til at mange ikke tar medisiner.

TV2 TEXT 11.08. 2004:
50 pasienter begår selvmord

Hvert år begår 50 psykiatriske pasienter selvmord på psykiatriske institusjoner i Norge, skriver Dagsavisen. Likevel er selvmordsrisikoen høyest rett etter at pasienten blir utskrevet fra behandling. (…) Årlig skjer det ca. 100 selvmord i Oslo, en firedel av disse er psykiatriske pasienter. (NTB)

BEDRAGERI & BARBARI
….., jo mer alvorlig sykdom legemidler skal virke mot, desto større bivirkninger aksepteres (Sosial- og helsedirektoratet i brev til forfatteren)

Velkommen til PSYKIATRIENS HOUSEPARTY!

Er du en av de 1 300 000 nordmenn, barn, ungdom eller voksen, som psykiatrien antar har en behandlingstrengende psykisk lidelse, eller er du pårørende til noen som får psykiatrisk behandling eller er du bare interessert i psykiatriens behandlingsmetoder, er du herved invitert til Psykiatriens Houseparty. Dansen vil foregå til langt på natt. Du vil få anledning til å prøvesmake psykiatriens allehånde psykofarmakabrygg. Våre moderne, kriteriebaserte diagnostikere vil være tilstede og observere deg og gjøre sine notater. Før natten er omme vil vi fortelle deg hvilken alvorlig psykisk komorbiditetslidelse du har. Vi vil lage et skreddersydd behandlingsopplegg for deg. Fordi du fortjener det! Å ha en psykisk lidelse er ingenting å skamme seg over. Velkommen skal du være! Dørene lukkes! Og åpnes igjen hvis VI vil!

Hva er psykiatri

Psykiatri betyr å hele/lege psyken. Psykiatri er en medisinsk vitenskap og behandlingsprofesjon som har menneskets psyke (sinn, bevissthet, følelser, affekter, affektiv atferd, tanker osv.) som behandlingsobjekt og som for dette formål opererer med et sett med hypoteser (antakelser) om menneskets psykiske, mentale og emosjonelle fungering. Disse hypotesene utgjør psykiatriens teoretiske byggverk og behandlingsstrategiske begrepsverden. Jeg vurderer i denne boken psykiatriens hypoteser og begreper og dens vitenskapelige status som helse- og behandlingssektor.

I Statens helsetilsyns informasjonshefter om psykiske lidelser, Stemningslidelser, Angstlidelser og Schizofreni, antar psykiatrien at minst 30 prosent av befolkningen i Norge har en behandlingstrengende psykisk lidelse. 0,5-1 prosent “har” schizofreni, rundt 5 prosent “har” stemningslidelser og 25 prosent “har” angstlidelser. Det er derfor viktigere enn noen gang å se nærmere på psykiatriens vitenskapelige status generelt og psykofarmakabehandlingen spesielt. Med psykiatrien mener jeg her den lege- og psykiaterstand som gjennom den norske statens offisielle helsepolitikk, Statens helsetilsyn og Sosial- og helsedirektoratet gir anbefalinger om behandlingsopplegg for (diagnostiserte) psykiske lidelser og som herved gir uttrykk for et menneske- og samfunnssyn, for et syn på psykiske lidelser, for en behandlingsfilosofi og legeetikk det må stilles store spørsmål ved.

Alarmerende nyhetsmeldinger i 2003 om avhengighet, kroniske helseskader og selvmordsfare forbundet med bruken av de mest brukte antidepressivene (“lykkepillene”) i Norge, Cipramil, Zoloft og Seroxat, og en rekke godt kjente, alvorlige og kroniske helseskader (hjerneskader m.m.) ved bruk av antipsykotiske midler som Zyprexa, Leponex, Risperdal, Trilafon, Zeldox, Fluanxol, Nozinan, Solian, Truxal, Largactil m.fl. gjør en slik gjennomgang preserende.

Viktige nyhetsmeldinger – følg med!

SVT Text 18.06.2003:
Det svenske legemiddelverket hurtigutreder de såkalte lykkepillenes virkning på ungdom fordi man i Storbritannia nå har forbudt alt salg av pillen til personer under 18 år. Britiske studier viser at selvmordsfrekvensen er dobbelt så høy blant ungdommer som behandles med antidepressiv medisin med paroxetin (lykkepiller) sammenlignet med de som fikk sukkerpiller. Legemiddelverket skal nå begynne å detaljstudere studiene, skriver SvD (mine uth.).

SVT1 Document medicin 20.07.2003:
Bruk av Seroxat (i USA Paxil) kan gi selvmordstanker, føre til selvmord og drap, føre til mentalt kaos, gi elektriske “sjokk”, svimmelhet, mareritt, hallusinasjoner osv. Abstinenssymptomene er verre enn sykdommen. Undersøkelser har vist at så mye som en fjerdedel av pasientene får sinnsforvirring og tanker og impulser de aldri har hatt før (David Healy, sjefspsykolog ved Institutt for psykologi ved Universitetet i Wales). Forsøk med “friske” personer (leger, psykiatere, helsepersonell osv.) har vist at hele 85 prosent fikk selvmordstanker og opplevde psykisk forvirring. Hemmeligheten om Seroxat var innelåst i 15 år inntil rettssaken mot legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline i Wyoming i USA i 1998 i den såkalte Tobin-saken. Donald Shell skjøt sin kone, sin datter og datterdatter og deretter seg selv etter bare å ha tatt to doser med Paxil. Legemiddelfirmaet ble dømt til å betale 6 millioner dollar (ca. 40 millioner kroner) i erstatning til familien, men hevdet i rettssaken hele tiden at det ikke kunne påvises noen direkte årsakssammenheng mellom bruken av legemiddelet og atferden til Shell. GlaxoSmithKline har en årlig fortjeneste på rundt 25 milliarder kroner på Seroxat/Paxil. 5 millioner brukte Seroxat/Paxil i 2001. Psykofarmaka påvirker nerveimpulser i hele kroppen (allmennlege Göran Lundberg).

SVT Text 09.09.2003:
Selvmord økte tross antidepressiver.

I 2001 tok 1546 mennesker livet av seg, en økning med 166 personer fra året før. Danuta Wasserman, professor ved Nationelt centrum for suicidforskning, er redd den nedadgående tendensen dermed er brutt. De siste års nedgang anses for en stor del å bero på de antidepressive legemidlene. De forbedrer funksjonen i hjernen, men om den psykososiale situasjonen er uendret hjelper de ikke i lengden, sier Wasserman. Vi er redd for at det er langtidseffektene av stress og utbrenthet som gir seg tilkjenne, sier hun.
Psykofarmaka “forbedrer” ikke funksjonen i hjernen. Tvert i mot! All psykofarmakabruk øker dessuten selvmordsfaren. Min spådom er at mange av disse medikamentene vil bli forbudt.

SVT Text 02.08.2003:
Deprimerte unge bør heller få terapi.

Unge som lider av depresjon bør behandles med psykoterapi heller enn medisinering. Det viser en studie fra Statens beredning för medicinsk utvärdering, skriver Dagens Nyheter. Mengden antidepressive midler som skrives ut har blitt fordoblet de siste fire årene. Dette til tross for at midlene ikke er godkjent i behandlingen av depresjon hos ungdommer, skriver DN. Sten Thalander som står bak rapporten er urolig for hvordan unges hjerner påvirkes av legemidlene. Han sier at det finnes betydelig bedre forskningsstøtte for terapi enn for medisinering (min uth.)

SVT Text 26.11.2003:
Fallulykker.

Eldre som får antidepressive medisiner løper dobbelt så stor risiko som andre for å rammes av fallulykker. Det viser forskning ved Umeå universitet. I prosjektet ble 223 personer over 85 år studert.

SVT Text 03.12.2003:
Psykofarmaka kan føre til fedme.

Hver tredje person med psykose eller manisk depressiv lidelse har fått alvorlig fedme som følge av

medisineringen. Hver tiende har fått diabetes, skriver SVT:s Nordnytt. Resultatet kommer fra en studie i Umeå som omfatter drøyt 500 pasienter. I en kontrollgruppe som også ble fulgt av forskerne hadde hver tiende fedme og hver hundrede diabetes. Forskerne mener at de nye medisinene er forklaringen på økningen. De vil nå at flere medisiner påføres advarsler om vektøkning og diabetes.

NRK-tekst 08.12.2003:
En av toppene i legemiddelgiganten GlaxoSmithKline vedgår at under halvparten av alle som bruker dyre medisiner blir bedre av medisinbruken. Allen Roses er nestsjef i det multinasjonale selskapet, og han sier at dette har vært en kjent sak i legemiddelindustrien i lang tid. De fleste medisiner virker bare for mellom 30 og 50 prosent av pasientene, sa Roses ifølge avisen The Independent.

Dette skjer samtidig med at offentlige utgifter til medisiner er økende.PSYKIATRIENS HOUSEPARTY (ISBN 82-996800-4-2, 2. utg. 2004) er den eneste debattboken på norsk som er oppdatert på internasjonal psykiatrikritikk og som i klare ordelag tar avstand fra psykiatriens helsenedbrytende behandlingsmetoder. Kun noen få bøker igjen.

kilde http://www.nnmp.net/
kilde:Sosiolog Vally Vegge