Viser arkivet for stikkord statstøtte

Pelsdyrbøndene mottar samlet rundt 60 millioner...

I forhold til å sulte ihjel i naturen har reven det jo brukbart godt, sier pelsdyrbøndenes leder Ola Aa. Eldøy. Han vil folk skal oppfatte pels “som et harmonisk sluttprodukt”. Hva skjer på innsiden av den norske pelsindustrien? Rikets tilstand har fulgt produksjonen på en pelsdyrfarm gjennom et helt år, og viser virkeligheten bak motebildet på catwalken. Ifølge norske myndigheter er virksomheten, slik som den dokumenteres i innslaget, lovlig. Rever lever i opptil ti år isolert i bur på mindre enn én kvadratmeter, og de er aldri i kontakt med jord og gress. Innslaget viser også at det i pelsdyrfarmene svært ofte forekommer rev med alvorlige adferdsforstyrrelser, som at revemoren dreper sine små valper.

Dyrevernloven fastslår at dyr ikke skal lide unødig, men hva er ”unødig lidelse”? Loven har ingen særskilt bestemmelse om pelsdyrhold. Dyrevernlovens grunnsetning, §2, sier imidlertid:

“Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt og naturleg trong hjå dyret så det ikkje kjem i fåre for å lida i utrengsmål”.

1998 gikk Dyrebeskyttelsen Norge til sak mot pelsdyrnæringen, og ba retten ta stilling til om næringen påførte dyr unødig lidelse. Høsten 1999 fastslo en lagmannsrettsdom at pelsdyrhold, ut fra et etisk perspektiv ikke kan forsvares. Men dommen stadfestet samtidig at næringen likevel er lovlig.

Distriktspolitikk
Hensynet til distriktspolitikk og bøndenes økonomi går foran. I dommen understrekes det at det ikke har kommet noen uttalelser fra politisk ansvarlig hold som tyder på at de folkevalgte er av en annen oppfatning. Dyrebeskyttelsen Norge anket dommen, men anken ble avvist av Høyesteretts kjæremålsutvalg.

-Statstøttet dyreplageri, mener jurist Live Kleveland Karlsrud i Dyrebeskyttelsen Norge. Hun savner kunnskap og engasjement blant politikerne.

Live Kleveland Karlsrud

-De folkevalgte kan umulig vite hva de bevilger penger til. Jeg er sikker på at et besøk på en pelsdyrfarm ville fått mange til å trekke støtten, sier Kleveland Karlsrud.

Pelsdyrbøndene mottar samlet rundt 60 millioner i statlig støtte hvert år. Leder for pelsdyrnæringen Ola Aa. Eldøy frykter ikke at politikerne vil gå inn for å forby pelsdyrholdet. Han har håp om at pels fortsatt skal holde seg på moten.

Ola Aa. Eldøy

På spørsmål om hva han vil at folk skal forbinde med pels, svarer han at han vil at folk skal oppfatte pels “som et harmonisk sluttprodukt”.

På landbrukshøyskolen på Ås drives det omfattende forskning på rev og mink i bur. Dyreadferdsforsker Bjarne O. Braastad vil ikke ta stilling til om pelsdyrhold er etisk forsvarlig, og sier det er politikerne og samfunnets oppgave. Braastad mener fokus heller bør rettes mot hva som kan gjøres med burene.

Bjarne O. Braastad

-Siden vi nå vet mye om hvordan vi kan gjøre forholdene bedre for reven, forhold som er tatt hensyn til i Europarådets forskrifter og som i enda større grad vil bli innlemmet i nye EU/EØS-forskrifter om pelsdyrhold som jeg er med på å utarbeide i en ekspertgruppe i EU, så vil pelsdyras velferd ikke bli dårligere enn andre husdyrs velferd når disse tiltakene er iverksatt. Derfor er spørsmålet om rev skal holdes i bur eller ikke, et uinteressant spørsmål. Spørsmålet er hvordan burmiljøet skal være utformet, sier Braastad.

Dette burmiljøet bør ifølge Braastad inneholde reirkasser, liggehyller og leker.

Reportasje: Tonje Steinsland

TV 2, 1. november kl. 20:00
Reprise 3. november kl. 12:35

Kritikk fra Rådet for dyreetikk
Dyrebeskyttelsen Norges hjemmesider
NOAHs hjemmesider
Saga Furs of Scandinavias hjemmesider
International Fur Trade Federations hjemmesider
Den norske pelsbransjens hjemmesider

Se videoklipp:

Se klipp fra pelsdyrfarmen
Se klipp fra avliving av rev
Se klipp fra utstilling av levende rev
Se hele innslaget

kilde:http://web.archive.org/web/20010119174900/http://www.tv2.no/riketstilstand/

Teksten nedenunder er fra en avisartikkel

Pelsdyrnæring

Miljøpartiet De Grønne Oppland er skuffet, men ikke overrasket over at Arbeiderpartiets landsmøte vedtok å beholde støtten til pelsdyrnæringen.

De lar atter engang arbeidsplasser gå foran etikk og moral.

Det er betenkelig at historiens nødvendige framtidsrettethet og utvikling ikke ser ut til å inkorporeres i Arbeiderpartiets visjoner. Vi vil ha tilbake norsk produksjon, ja visst, men ikke støtte opp under usiviliserte etterlevninger som ammunisjonsproduksjon og industriell pelsdyroppdrett. Det er andre næringer som har verdimessig større avkastning, og som fortjener vår støtte. Det avhenger av hvordan vi definerer verdier. De som velger å ta det ansvaret andre finner for tungt, bør tilgodesees i det store bildet. De som jobber småskala, selv om det ikke «lønner seg». Dersom produserer kvalitet framfor kvantitet.

De som velger å følge naturens visdom, framfor aksjeavkastninger. De som velger vekk giftstoffer. De som er mer opptatt av dyrenes velbefinnende, enn medieskapte forbrukerbehov. Og alle andre som synes ordet etikk er et fint ord, noe å leve opp til, en grunnidé, eller livsfilosofi, som forløses av vilje.

Slik jeg ser det er ikke statlig subsidiering av pelsdyroppdrett kulturelt, sosialt, eller moralsk nødvendig, snarere tvert imot. Pelsdyrnæringen selv vil selvsagt være uenige, akkurat som tannlegene var imot amalgamforbud, eiendomsmeklerne ikke vil ha boligprisreguleringer, advokatene ikke vil bli offentlige, og spekulantene ikke vil hindres i sine forbrytelser.

Som mange andre i løpet av tidens bevegelser, så må man bytte arbeid. Om jeg kunne velge ville jeg heller skape rom for at skomakerne kunne bli ved sin lest, gjetere vokte sin hird, takke bokbinderne, glassblåsere, småbrukerne, kunsthåndverkerne, bakerne, visesangere, håndverkerne, alle som skaper reelle verdier.

Gammeldags, kan hende. Men ikke like gammeldags som Arbeiderpartiet. Et parti som hever seg over det holistiske og dynamiske perspektivet på virkeligheten. Med de kunnskapene vi i dag har, takket være århundrer med intellektuelle, finnes det fortsatt fordommer mot «de andre», men få unnskyldninger som resten av oss kan lene oss på med god samvittighet.

et fint ord, noe å leve opp til, en grunnidé, eller livsfilosofi, som forløses av vilje.

Slik jeg ser det er ikke statlig subsidiering av pelsdyroppdrett kulturelt, sosialt, eller moralsk nødvendig, snarere tvert imot. Pelsdyrnæringen selv vil selvsagt være uenige, akkurat som tannlegene var imot amalgamforbud, eiendomsmeklerne ikke vil ha boligprisreguleringer, advokatene ikke vil bli offentlige, og spekulantene ikke vil hindres i sine forbrytelser.

Som mange andre i løpet av tidens bevegelser, så må man bytte arbeid. Om jeg kunne velge ville jeg heller skape rom for at skomakerne kunne bli ved sin lest, gjetere vokte sin hird, takke bokbinderne, glassblåsere, småbrukerne, kunsthåndverkerne, bakerne, visesangere, håndverkerne, alle som skaper reelle verdier.

Gammeldags, kan hende. Men ikke like gammeldags som Arbeiderpartiet. Et parti som hever seg over det holistiske og dynamiske perspektivet på virkeligheten. Med de kunnskapene vi i dag har, takket være århundrer med intellektuelle, finnes det fortsatt fordommer mot «de andre», men få unnskyldninger som resten av oss kan lene oss på med god samvittighet.

http://www.oa.no/lesernes_oa/leserbrev/article4291983.ece

Arbeiderpartiets landsmøte freder norsk pelsdyrnæring.

Et forslag om gradvis å avvikle oppdrett av pelsdyr i Norge ble nedstemt med 163 mot 135 stemmer.

Ledelsen nedstemt

Nestleder Helga Pedersen som har ledet programkomiteen, var blant dem som gikk inn for å avvikle pelsdyrnæringen. Bare to av medlemmene i programkomiteen Eva Kristin Hansen og Jorunn Aamodt støttet forslaget som ble vedtatt.

- Et svik mot dyrene
Dyrevernalliansen reagerer kraftig på den nye programformuleringen til Arbeiderpartiet.

- Dette er et svik mot dyrene, men også mot alle velgerne som har engasjert seg mot pelsdyroppdrett, sier informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen Live Kleveland.

Hun er svært skuffet over det største regjeringspartiet, men øyner likevel håp for fremtiden.

- At det var så jevnt løp, viser at motstanden mot pels er voksende også i Arbeiderpartiet, sier Kleveland.

Positive til pels
I en undersøkelse TV 2 gjennomførte i november i fjor kom det fram at både Ap, Sp, Høyre og Frp var positive til videre pelsdyrhold i Norge. Venstre vil imidlertid avvikle pelsdyrdrift innen 2012, dersom ikke dyrevelferden blir forsvarlig.

Samme måned gikk Unge Venstre ut og kritiserte Stoltenberg-regjeringen for ikke å vise handlekraft i forhold til pelsdyrnæringen. De gikk langt i å legge skylden på regjeringspartneren Senterpartiet, som stilte seg positiv til pelsdyrhold.

Staten gir støtte
I fjor høst reiste et titall aktivister, som kaller seg «Nettverk for dyrs frihet», rundt i Norge, og dokumenterte tilstanden på norske mink-og revefarmer. Sjokkbildene ble vist i en dokumentar på TV 2.

Etter inspeksjoner av Mattilsynet, ble flere av pelsdyrfarmene lagt ned. Dårlig renhold, små bur og syke dyr var blant konklusjonene tilsynet trakk.

I år gir staten 43 millioner kroner i transportstøtte til pelsdyrfôr.

Pelsfarm stengt etter avslørende tv-bilder
Mattilsynet dro på uanmeldt inspeksjon til pelsdyrfarmen etter at sjokkbildene ble vist på TV 2.

I sommer bestemte dyrevernaktivister fra «Nettverk for dyrs frihet» for å finne ut om pelsdyrnæringen følger reglene her i landet, og om norske pelsdyr i bur lider.

De reiste rundt på over hundre mink- og revefarmer i hele Norge og gjorde hemmelige filmopptak av forholdene dyrene lever under, og anmeldte alle farmene for store og små lovbrudd.

De hemmelige opptakene ble vist på TV 2 10. november i dokumentaren «Et skinn av velferd» – og førte ikke bare til sterke reaksjoner hos tv-seerne, men også hos Mattilsynet sentralt.

Dokument 2s reporter Ingunn Kyrkjebø besøkte pelsfarmen som nå stenges.

(se klipp fra dokumentaren i videovinduet over)

Seksjonssjef Solfrid Åmdal i Mattilsynet uttalte dagen etter at dokumentaren ble vist at enkelte av bildene avdekket uakseptable forhold ved en av farmene.

Se hele dokumentaren på TV 2 Sumo (betaltjeneste)

Dro på uanmeldt inspeksjon
Nå avslører en fersk inspeksjonsrapport fra Mattilsynet at de fant bekymringsmeldingene om forholdene på denne pelsdyrfarmen som såpass alarmerende at de dro på uanmeldt inspeksjon bare én uke etter at dokumentaren ble vist.

rapporten fra Mattilsynets inspektører fra Rogaland vises det til mottatte bekymringsmeldinger «om observasjon av mange dyr med svært alvorlige, ubehandlede skader. En av revene hadde et brekt ben. Flere hadde åpne og til dels råtne sår på ører og poter. Det var også observert rever med tannkjøttsvulst og øyebetennelse, og valper med avrivne ører/poter.»

Fant mat og avføring blandet i flere bur
Da inspektørene ankom revefarmen, fant de ut at porten til revefarmen var åpen. Det var ikke skikkelig gjerde rundt pelsdyrgården, og det var skittent og bløtt i inngangspartiet.

En blanding av mat og avføring i flere av burene.
«I alle ganger var det dekket med hår på gulv og netting. Det var manglende renhold med matrester og hår på gulvet. Over burrekkene var det støvete og skittent og i flere av burene var det blanding av mat og avføring inne på nettingen i buret», heter det i rapporten som er datert 24. november og utført av veterinær Karl Einar Kleppa og seksjonsleder Ole Aamodt.

Inspeksjonen avslørte at det ikke fantes liggehyller i noen av burene. Flere av burene hadde en bredde på under 70 centimeter og det var ikke plastbelagt bunn-netting. Inspektørenes generelle inntrykk var at husene var gamle og inventaret nedslitt.

Rapporten trekker frem syv såkalte enkeltobservasjoner som beskriver tilstanden hos dyrene på pelsfarmen:

Bur 545: Rev med igjenklistrede øyne og avføring i buret
Bur 470: Aggressiv og redd rev som gjør
Bur 612: Rev med igjenklistrede øyne med størknet sekret på neseryggen
Bur 607: Gammel avføring i buret
Bur 358: Rev med fortykket hud i ørebrusken
Bur 434: Rev med tannkjøttsvulst
Bur 250: Rev med utslett/sekret og misfarging ved øynene

Flere lovbrudd
Forholdene inspektørene avdekket på revefarmen var ifølge Mattilsynets kontrollører lovstridige på en rekke punkter.

Skadene på dyrene brøt ifølge Mattilsynets kontrollører med dyrevernlovens §2, som sier at «syke og skadde dyr skal få nødvendig behandling eller fjernes slik at de ikke står i fare for å lide unødig». Det mangelfulle renholdet var i strid med §8 i forskriftene om hold av pelsdyr.

I vedtaket fra Mattilsynet heter det at revefarmen enten må avvikles, eller så må det gjennomføres grundig renhold av bygninger og bur. Videre må gammelt gjødsel og avføringen som befant seg i og rundt burene fjernes innen 15. desember.

Farmeier: – Farmen stenges
Eieren av revefarmen sier til tv2nyhetene.no at all drift ved revefarmen nå er i ferd med å bli avviklet.

- Dyrene hentes ut nå, eller slaktes. Innen 1. januar skal hele anlegget være fullstendig tømt, sier farmeieren.

Som eier av bygningene har hun ikke tatt stilling til om bygningene skal rives eller stedet skal selges.

- Etter de nye forskriftene som trer i kraft fra 1. januar 2009 er det umulig å drive revehold på denne farmen uten betydelige oppgraderinger av anlegget, og det har jeg ingen planer om å gjøre, sier farmeieren

Eieren understreker at hun ikke har hatt noen befatning med driften av revefarmen det siste året. Bygningene har vært lånt bort til en annen fordi vedkommende ikke hadde plass til alle dyrene på den andre gården han driver.

Eieren stiller seg positiv til at Mattilsynet gjennomfører kontroller, men er kritisk til at hun som eier av bygningene ikke ble varslet om inspeksjonen da den ble gjennomført.

Det var en tilfeldighet som gjorde at hun var tilstede da Mattilsynet dukket opp, hevder hevder hun.

Flere farmer stenger
Denne pelsdyrfarmen er ikke den eneste som stenger før de nye forskriftene trer i kraft 1. januar. Etter en inspeksjon utført av Mattilsynet i Hordaland 13. november – to dager etter TV 2s dokumentar – har en farmeier signalisert at farmen avvikles til nyttår.

På denne farmen påpekte inspektørene disse forholdene:

Yttergjerdet manglet eller var av for dårlig kvalitet til å gjøre farmen rømningssikker
En del av burene var for små
Alle burene manglet helt eller delvis levegg
To av burene hadde tilgriset gulvnetting og deler av farmen var dårlig rengjort
Noen rever hadde øyebetennelse og en rev var blind på et øye

I tillegg har tre pelsfarmer i Vesterålen meldt fra at de legger ned virksomheten som en følge av at det lokale pelsdyrfôrkjøkkenet legges ned til nyttår, opplyser Mattilsynets distriktssjef i Vesterålen, Geir Arne Ystmark, til tv2nyhetene.no

Kommer med rapport før jul

Seksjonssjef Solfrid Åmdal i Mattilsynets seksjon for landdyr og dyrehelsepersonell sier til tv2nyhetene.no at Mattilsynet før jul kommer til å ha ferdigstilt en samlet oversikt over alle inspeksjonene som er foretatt av distriktskontorene landet rundt.

- Det er blitt et økt fokus på forholdene ved norske pelsdyrfarmer etter at dokumentaren ble vist, og Mattilsynet følger fortløpende opp alle bekymringsmeldingene som kommer inn, sier Åmdal.

kilde:http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/article2433210.ecehttp://origo.no/-/bulletin/edit/402818_pelsdyrboendene-mottar-samlet-rundt-60-millioner#